Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Αλληλεγγύη της ΕΕ προς την Ουκρανία

Παροχή βοήθειας από την ΕΕ στην Ουκρανία

Οι πληροφορίες διατίθενται επίσης στις εξής γλώσσες: ουκρανικά | українська | ρωσικά | русский

Η ΕΕ παραμένει ενωμένη στην αταλάντευτη στήριξή της προς την Ουκρανία, απέναντι στον επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας και στις παράνομες απόπειρες προσάρτησης ουκρανικών εδαφών. Έχουμε δεσμευτεί να συνεχίσουμε να παρέχουμε πολιτική, χρηματοδοτική, οικονομική, ανθρωπιστική, στρατιωτική και διπλωματική στήριξη στην Ουκρανία και τον λαό της για όσο διάστημα χρειαστεί.

Ισχυρή και ολοκληρωμένη αντίδραση από την ΕΕ

Συνολικά, η στήριξη της ΕΕ προς την Ουκρανία από την έναρξη του επιθετικού πολέμου της Ρωσίας ανέρχεται σε περίπου 108 δισ. ευρώ. Το ποσό αυτό περιλαμβάνει: 

 • περίπου 52 δισ. ευρώ που έχουν διατεθεί από την «Ομάδα Ευρώπη» μέχρι στιγμής για τη στήριξη της συνολικής οικονομικής, κοινωνικής και χρηματοπιστωτικής ανθεκτικότητας της Ουκρανίας 

 • έως 17 δισ. ευρώ για τα κράτη μέλη ώστε να καλύψουν τις ανάγκες των Ουκρανών που καταφεύγουν στην ΕΕ για να ξεφύγουν από τον πόλεμο 

Η ΕΕ, τα κράτη μέλη της και τα χρηματοπιστωτικά της ιδρύματα αποφάσισαν να υιοθετήσουν προσέγγιση «Ομάδας Ευρώπη» ως απάντηση στον επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας. Αυτό σημαίνει ότι συνεργαζόμαστε μεταξύ μας και συγκεντρώνουμε τους πόρους και την εμπειρογνωμοσύνη μας προκειμένου να φέρουμε καλύτερα αποτελέσματα για την Ουκρανία. 

Από την έναρξη της επίθεσης, η «Ομάδα Ευρώπη» έχει διαθέσει περίπου 52 δισ. ευρώ για τη στήριξη της Ουκρανίας. Το ποσό αυτό περιλαμβάνει:

 • μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή 
 • δημοσιονομική στήριξη 
 • βοήθεια έκτακτης ανάγκης. 
 • κονδύλια για την αντιμετώπιση κρίσεων 
 • ανθρωπιστική βοήθεια 

Μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή και δημοσιονομική στήριξη

Το 2023, προκειμένου να συνεχιστεί η στήριξη της Ουκρανίας, παρασχέθηκε βραχυπρόθεσμη βοήθεια ύψους 19,5 δισ. ευρώ από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης μιας άνευ προηγουμένου δέσμης μέτρων στήριξης ύψους 18 δισ. ευρώ σε δάνεια με ευνοϊκούς όρους. Το ποσό αυτό προστέθηκε στα 11,6 δισ. ευρώ που χορηγήθηκαν με τη μορφή δανείων και επιχορηγήσεων το 2022. Χάρη στην εν λόγω στήριξη, η Ουκρανία είναι σε θέση:

 • να συνεχίσει να καταβάλει μισθούς και συντάξεις
 • να αποκαθιστά υποδομές ζωτικής σημασίας που υπέστησαν ζημιές από τον πόλεμο
 • να διατηρεί σε λειτουργία βασικές δημόσιες υπηρεσίες, όπως νοσοκομεία, σχολεία και στέγαση για τα εκτοπισμένα άτομα
 • να διασφαλίζει τη μακροοικονομική σταθερότητα

Διευκόλυνση για την Ουκρανία: στήριξη της ανάκαμψης και της ανασυγκρότησης της χώρας, καθώς και της πορείας της προς την προσχώρηση στην ΕΕ

Για να στηρίξει την Ουκρανία στις μακροπρόθεσμες προσπάθειές της να ανακάμψει από τον πόλεμο και να εργαστεί για την προσχώρησή της στην ΕΕ, η ΕΕ δρομολόγησε ειδικό χρηματοδοτικό μέσο για την περίοδο 2024-2027. Η διευκόλυνση για την Ουκρανία θα επιτρέψει στην ΕΕ να παράσχει στην Ουκρανία έως και 50 δισ. ευρώ σε προβλέψιμη και ευέλικτη χρηματοδοτική στήριξη κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Μέχρι στιγμής, η Ουκρανία έχει λάβει 7,9 δισ. ευρώ από αυτήν τη ζωτικής σημασίας στήριξη με τη μορφή έκτακτης ενδιάμεσης χρηματοδότησης και προχρηματοδότησης.

Η διευκόλυνση τονίζει τη δέσμευση της ΕΕ όσον αφορά τη στήριξη της Ουκρανίας απέναντι στον συνεχιζόμενο επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας και στην πορεία της προς την προσχώρηση στην ΕΕ.

Διαβάστε περισσότερα για τη διευκόλυνση για την Ουκρανία

Μέτρα για τη στήριξη της ουκρανικής οικονομίας

Τον Φεβρουάριο του 2023 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ουκρανία υπέγραψαν τη συμφωνία ένταξης της Ουκρανίας στο πρόγραμμα για την ενιαία αγορά (SMP). Η συμφωνία αυτή θα στηρίξει τις ουκρανικές επιχειρήσεις διευκολύνοντας: 

 • την πρόσβαση στις αγορές  
 • ένα ευνοϊκό επιχειρηματικό περιβάλλον 
 • τη βιώσιμη ανάπτυξη  
 • τη διεθνοποίηση 

Επιπλέον, η ΕΕ παρέτεινε την αναστολή των εισαγωγικών δασμών και των ποσοστώσεων για τις ουκρανικές εξαγωγές έως τις 5 Ιουνίου 2025. Τα εν λόγω εμπορικά μέτρα εφαρμόζονται από τον Ιούνιο του 2022, παρέχοντας σανίδα σωτηρίας στην οικονομία της χώρας. 

Η ΕΕ παρέχει επίσης στήριξη μέσω εγγυήσεων της ΕΕ, οι οποίες εκδίδονται από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, όπως η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης. Αυτό θα δώσει στην ουκρανική κυβέρνηση τη δυνατότητα να χορηγεί πιστώσεις, και στις εταιρείες να προσφέρουν ζωτικές υπηρεσίες. 

Ανθρωπιστική βοήθεια και πολιτική προστασία

32 χώρες
έχουν προσφέρει τη βοήθειά τους
πάνω από 148.000 τόνοι
βοήθειας σε είδος έχουν αποσταλεί στην Ουκρανία

Επιπλέον, πάνω από 148.000 τόνοι βοήθειας σε είδος, εκτιμώμενης αξίας άνω των 839 εκατ. ευρώ, έχουν παραδοθεί στην Ουκρανία από τα κράτη μέλη και τους εταίρους της ΕΕ μέσω του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της ΕΕ. Περισσότερα από 110 εκατ. ευρώ έχουν επίσης διατεθεί από την ΕΕ και τα κράτη μέλη για την εκκαθάριση ναρκών για ανθρωπιστικούς λόγους, συμπεριλαμβανομένων 21,5 εκατ. ευρώ από τον προϋπολογισμό της ΕΕ.

Το 2022 η ΕΕ διέθεσε 330 εκατ. ευρώ για ένα πρόγραμμα επείγουσας στήριξης που έχει συμβάλει ώστε να εξασφαλιστεί η πρόσβαση σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες, όπως η εκπαίδευση, η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και τα τρόφιμα. Το πρόγραμμα έχει συμβάλει επίσης στην προστασία του πληθυσμού, τόσο των εσωτερικά εκτοπισμένων ατόμων όσο και των κοινοτήτων υποδοχής τους, και στη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και της γεωργίας.  

Άλλοι σημαντικοί του στόχοι είναι η ανοικοδόμηση μη στρατιωτικών υποδομών μικρής κλίμακας, η διασφάλιση της ενεργειακής ασφάλειας και η ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας, της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης και των δράσεων κατά της παραπληροφόρησης. Τα εν εξελίξει έργα ύψους 286 εκατ. ευρώ προσαρμόστηκαν ώστε να ανταποκρίνονται στις επείγουσες επιτόπιες ανάγκες. 

Υλικοτεχνικοί κόμβοι έκτακτης ανάγκης και βοήθεια rescEU

Λόγω των ραγδαία αυξανόμενων αναγκών στην Ουκρανία, κινητοποιήσαμε ιατρικό εξοπλισμό, μονάδες προσωρινής στέγασης και ηλεκτρογεννήτριες, καθώς και ειδικευμένο εξοπλισμό αντιμετώπισης κινδύνων για τη δημόσια υγεία —όπως οι χημικές, βιολογικές, ραδιολογικές και πυρηνικές απειλές— μέσω των αποθεμάτων rescEU.  

Συνολικά, από την έναρξη του πολέμου, έχουμε παράσχει στην Ουκρανία 157 εκατ. ευρώ σε στήριξη rescEU.

Η ΕΕ συντονίζει τις ιατρικές διακομιδές Ουκρανών ασθενών που χρειάζονται επειγόντως θεραπεία, έχοντας μεταφέρει μέχρι σήμερα πάνω από 3.400 ασθενείς σε νοσοκομεία σε όλη την Ευρώπη για να λάβουν εξειδικευμένη περίθαλψη.  

Τον Σεπτέμβριο του 2022 εγκαινιάστηκε στην πόλη Ζέσουφ της Πολωνίας ο ενωσιακός κόμβος Medevac. Ο κόμβος αυτός προσφέρει ασφαλή χώρο στους ασθενείς που φτάνουν από την Ουκρανία, προτού να μεταφερθούν σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα για περίθαλψη σε νοσοκομείο. 

Επιπλέον, η Επιτροπή έχει συγκροτήσει υλικοτεχνικούς κόμβους πολιτικής προστασίας στην Πολωνία, τη Ρουμανία και τη Σλοβακία, ώστε να διανεμηθεί η βοήθεια στην Ουκρανία το συντομότερο δυνατόν. Οι κόμβοι αυτοί θα συμβάλουν στη διοχέτευση της βοήθειας μέσω του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της ΕΕ. 

Στις 21 Απριλίου 2023 η Ουκρανία έγινε συμμετέχον κράτος του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της ΕΕ, του ευρωπαϊκού πλαισίου αλληλεγγύης που βοηθά τις χώρες που πλήττονται από καταστροφές. 

Προσωρινή προστασία

Μετά την έναρξη της εισβολής, η ΕΕ ενεργοποίησε αμέσως την οδηγία για την προσωρινή προστασία. Η εν λόγω οδηγία παρέχει στους εκτοπισθέντες που προσπαθούν να ξεφύγουν από τον πόλεμο στην Ουκρανία ορισμένα δικαιώματα στην ΕΕ, μεταξύ των οποίων:

 • άδειες διαμονής

 • μέσα πρόσβασης σε κατάλληλο κατάλυμα

 • ιατρική περίθαλψη

 • εκπαίδευση των παιδιών

Έκτοτε, οι χώρες της ΕΕ έχουν υποδεχτεί πάνω από τέσσερα εκατομμύρια ανθρώπους από την Ουκρανία στο πλαίσιο αυτού του καθεστώτος προσωρινής προστασίας, το οποίο παρατάθηκε έως τον Μάρτιο του 2026.

Η Επιτροπή θέσπισε τη μέγιστη δυνατή ευελιξία, ώστε τα κράτη μέλη να μπορούν επίσης να χρησιμοποιούν τα μη δαπανηθέντα κονδύλια συνοχής για τη στήριξη των ατόμων που προσπαθούν να ξεφύγουν από τον πόλεμο. Χάρη στην ευελιξία αυτή, έχουν διατεθεί έως και 17 δισ. ευρώ. 

Ενημέρωση των ατόμων που προσπαθούν να ξεφύγουν από τον πόλεμο

Διάδρομοι αλληλεγγύης

Στο πλαίσιο της αντίδρασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, στις 12 Μαΐου 2022 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη της ΕΕ που γειτνιάζουν με την Ουκρανία καθιέρωσαν τις λωρίδες αλληλεγγύης ΕΕ–Ουκρανίας. Οι λωρίδες αλληλεγγύης αποτελούν βασικούς διαδρόμους για τις εξαγωγές γεωργικών προϊόντων της Ουκρανίας, καθώς και για την εισαγωγή εμπορευμάτων που χρειάζεται, από την ανθρωπιστική βοήθεια έως τις ζωοτροφές και τα λιπάσματα. 

Από τον Μάιο 2022 οι λωρίδες αλληλεγγύης έχουν συμβάλει στα εξής: 

 • στην εξαγωγή περίπου 136 εκατομμυρίων τόνων ουκρανικών αγαθών, συμπεριλαμβανομένων περίπου 70 εκατομμυρίων τόνων σιτηρών, ελαιούχων σπόρων και άλλων συναφών προϊόντων
 • στην εισαγωγή στην Ουκρανία άνω των 52 εκατομμυρίων τόνων απαραίτητων αγαθών, από στρατιωτική και ανθρωπιστική βοήθεια έως καύσιμα και άλλα προϊόντα
 • στην παροχή τεχνικής υποστήριξης στην Ουκρανία, στη Μολδαβία και στις χώρες της ΕΕ, ώστε να διευκολυνθούν και να επιταχυνθούν οι διαδικασίες και να εξαλειφθούν τα σημεία συμφόρησης στα σύνορα 
 • στην υπογραφή, στις 29 Ιουνίου 2022, συμφωνιών εμπορευματικών μεταφορών με την Ουκρανία και τη Μολδαβία, ώστε να διευκολυνθεί περαιτέρω η διαμετακόμιση και οι μεταφορές από και προς τις δύο αυτές χώρες 

Έκτοτε έχουν κινητοποιηθεί πάνω από 2 δισ. ευρώ για την επέκταση των λωρίδων αλληλεγγύης, συμπεριλαμβανομένων συνεισφορών από την Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης και την Παγκόσμια Τράπεζα.

Περισσότερες πληροφορίες για τις λωρίδες αλληλεγγύης ΕΕ–Ουκρανίας

Στήριξη των μαθητών στα ουκρανικά σχολεία

Στήριξη στον τομέα της ενέργειας

Τον Μάρτιο του 2022 το ηλεκτροδοτικό δίκτυο της Ουκρανίας συγχρονίστηκε με εκείνο της ΕΕ. Η ΕΕ θα συνεχίσει να στηρίζει την Ουκρανία στον τομέα της ενέργειας, εξασφαλίζοντας τις αντίστροφες ροές φυσικού αερίου προς τη χώρα. Η Ουκρανία θα μπορέσει επίσης να επωφεληθεί από τις κοινές ενωσιακές αγορές φυσικού αερίου, υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ) και υδρογόνου. 

Επιπλέον, η ΕΕ έχει διαθέσει περισσότερες από 10.000 γεννήτριες και 35 εκατομμύρια λάμπες LED στην Ουκρανία. 

Κατόπιν αιτήματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έχουν διατεθεί περίπου 500 εκατ. ευρώ για την κάλυψη των άμεσων αναγκών της Ουκρανίας στον τομέα της ενέργειας, στο πλαίσιο του Ταμείου Ενεργειακής Στήριξης της Ουκρανίας το οποίο συστάθηκε από την Ενεργειακή Κοινότητα.  

Στήριξη για τη βελτίωση της συνδεσιμότητας και της τεχνολογίας

Τον Ιούλιο του 2022 η Επιτροπή κάλεσε τους ευρωπαϊκούς τηλεπικοινωνιακούς φορείς να παρατείνουν τη συμφωνία τους για αναστολή ή σημαντική μείωση των τελών περιαγωγής για τους Ουκρανούς στην ΕΕ

Τον Ιούνιο του 2023 η ΕΕ και η Ουκρανία υπέγραψαν συμφωνία για τη σύνδεση της Ουκρανίας με το πρόγραμμα του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη». Αυτό θα επιτρέψει στους ουκρανικούς φορείς υλοποίησης έργων να υποβάλουν αίτηση για χρηματοδότηση από την ΕΕ στους τομείς των μεταφορών, της ενέργειας και της ψηφιακής τεχνολογίας, βελτιώνοντας περαιτέρω τη συνδεσιμότητα της Ουκρανίας με τους γείτονές της στην ΕΕ. 

Τον Δεκέμβριο του 2023 η Επιτροπή άνοιξε ένα νέο γραφείο του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» στο Κίεβο. Η συμμετοχή της Ουκρανίας στο πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» και στο πρόγραμμα έρευνας και κατάρτισης της Ευρατόμ αποτελεί βασικό μέσο για τη διατήρηση και την καλλιέργεια του οικοσυστήματος έρευνας και καινοτομίας της χώρας.  

Από την έναρξη του πολέμου, η ΕΕ έχει εντείνει την άμεση στήριξή της για την ενίσχυση της κυβερνοανθεκτικότητας της Ουκρανίας, χορηγώντας της 10 εκατ. ευρώ για εξοπλισμό, λογισμικό και άλλη σχετική υποστήριξη. Επιπλέον, 19 εκατ. ευρώ έχουν διατεθεί για τη στήριξη του ψηφιακού μετασχηματισμού. 

Στήριξη της μελλοντικής ανασυγκρότησης

Στήριξη για να καταστεί η Ρωσία υπόλογη

Η ΕΕ συμβάλλει στην καταπολέμηση της ατιμωρησίας όσον αφορά την Ουκρανία, με έργο ύψους 7,25 εκατ. ευρώ το οποίο στηρίζει τις έρευνες του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου για εγκλήματα πολέμου που διαπράχθηκαν από τη Ρωσία. Επιπλέον, η Eurojust στηρίζει μια κοινή ομάδα έρευνας της ΕΕ, η οποία έχει συσταθεί από την Πολωνία, τη Λετονία, την Εσθονία, τη Σλοβακία, τη Ρουμανία, τη Λιθουανία και την Ουκρανία (με τη συμμετοχή του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου και της Ευρωπόλ) στις προσπάθειές της να διερευνήσει τα διεθνή εγκλήματα που διαπράττονται στην Ουκρανία.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέσπισε επίσης το Διεθνές Κέντρο για τη δίωξη του εγκλήματος της επίθεσης κατά της Ουκρανίας. Το εν λόγω κέντρο, το οποίο εδρεύει στη Χάγη και είναι ενσωματωμένο στην υφιστάμενη κοινή ομάδα έρευνας, στηρίζει τον συντονισμό των ερευνών και τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων για τα εγκλήματα πολέμου που διαπράχθηκαν στην Ουκρανία. 

Περίπου 210 δισ. ευρώ σε περιουσιακά στοιχεία της ρωσικής κεντρικής τράπεζας έχουν δεσμευτεί στην ΕΕ. Επιπλέον, μέχρι στιγμής έχουν δεσμευτεί στην ΕΕ ιδιωτικά περιουσιακά στοιχεία αξίας άνω των 28 δισ. ευρώ.

Η ΕΕ έχει αποφασίσει να χρησιμοποιήσει τα κέρδη από ακινητοποιημένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία για τη στήριξη της Ουκρανίας. Ανάλογα με τα επιτόκια, τα έσοδα από αυτά τα ακινητοποιημένα περιουσιακά στοιχεία αναμένεται να αποφέρουν περίπου 2,5 έως 3 δισ. ευρώ ετησίως προς όφελος της Ουκρανίας.

Μάθετε περισσότερα για το πώς καθίσταται η Ρωσία υπόλογη

Η τελευταία ενημέρωση της ιστοσελίδας έγινε στις 27 Ιουνίου 2024.

Έγγραφα

24 ΜΑΡΤΊΟΥ 2023
Updated Ukraine Recovery and Reconstruction Needs Assessment