Skip to main content
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Αλληλεγγύη της ΕΕ προς την Ουκρανία

Παροχή βοήθειας από την ΕΕ στην Ουκρανία

Οι πληροφορίες αυτές είναι επίσης διαθέσιμες στα: ουκρανικά | українська | ρωσικά | русский

Ισχυρή και ολοκληρωμένη αντίδραση από την ΕΕ

Από την έναρξη της ρωσικής επίθεσης, η ΕΕ, τα κράτη μέλη της και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματά της έχουν διαθέσει πάνω από 37,8 δισ. ευρώ —στο πλαίσιο μιας προσέγγισης «Ομάδα Ευρώπη»— για τη στήριξη της συνολικής οικονομικής, κοινωνικής και χρηματοπιστωτικής ανθεκτικότητας της Ουκρανίας. Αυτό έγινε με τη μορφή μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής, δημοσιονομικής στήριξης, βοήθειας έκτακτης ανάγκης, αντιμετώπισης κρίσεων και ανθρωπιστικής βοήθειας.

Επιπλέον, η στρατιωτική αρωγή έως σήμερα ανέρχεται σε περίπου 12 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 3,6 δισ. ευρώ κινητοποιήθηκαν από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό για την Ειρήνη.

Έτσι, η συνολική στήριξη που έχει διατεθεί μέχρι στιγμής στην Ουκρανία από την έναρξη της επίθεσης της Ρωσίας ανέρχεται σε περίπου 50 δισ. ευρώ. Επιπρόσθετα, η Επιτροπή επεξεργάζεται κονδύλι 1 δισ. ευρώ για ταχεία ανάκαμψη. Μαζί με τους πόρους που διατίθενται για να βοηθήσουν τα κράτη μέλη να καλύψουν τις ανάγκες των Ουκρανών που προσπαθούν να ξεφύγουν από τον πόλεμο στην ΕΕ, η συνολική στήριξη προς την Ουκρανία και τους Ουκρανούς ανέρχεται σε περίπου 67 δισ. ευρώ.

Το 2023, για να συνεχιστεί η στήριξη προς την Ουκρανία, η ΕΕ παρέχει μια άνευ προηγουμένου δέσμη μέτρων στήριξης ύψους μέχρι και 18 δισ. ευρώ, με τη μορφή δανείων χορηγούμενων με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους. Η πρώτη δόση ύψους 3 δισ. ευρώ εκταμιεύθηκε τον Ιανουάριο του 2023.

Ανθρωπιστική βοήθεια

Διατέθηκαν 668 εκατ. ευρώ σε έργα ανθρωπιστικής βοήθειας για τους αμάχους που έχουν πληγεί από τον πόλεμο στην Ουκρανία. Από αυτά, 630 εκατ. ευρώ προορίζονται για την Ουκρανία και 38 εκατ. ευρώ για τη Μολδαβία, με σκοπό την παροχή βοήθειας στα άτομα που προσπαθούν να ξεφύγουν από την επίθεση. Η ανθρωπιστική βοήθεια της ΕΕ τούς εξασφαλίζει τρόφιμα, νερό, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, στέγη και συμβάλλει στην κάλυψη των βασικών αναγκών τους.

Επίσης, 330 εκατ. ευρώ διατίθενται για ένα πρόγραμμα επείγουσας στήριξης που συμβάλλει ώστε να εξασφαλιστεί η πρόσβαση σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες, όπως η εκπαίδευση, η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και τα τρόφιμα. Συμβάλλει επίσης στην προστασία του πληθυσμού, τόσο των εσωτερικά εκτοπισμένων ατόμων όσο και των κοινοτήτων υποδοχής τους, και στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τη γεωργία. Σημαντικός του στόχος είναι επίσης να ανοικοδομήσει μη στρατιωτικές υποδομές μικρής κλίμακας, να διασφαλίσει την ενεργειακή ασφάλεια και να ενισχύσει την κυβερνοασφάλεια, την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης και τις δράσεις κατά της παραπληροφόρησης. Τα προηγούμενα εν εξελίξει έργα ύψους 192 εκατ. ευρώ προσαρμόστηκαν ώστε να ανταποκρίνονται στις επείγουσες επιτόπιες ανάγκες.

 

Μηχανισμός πολιτικής προστασίας της ΕΕ

32 countries
32 χώρες έχουν προσφέρει τη βοήθειά τους
Over 83,000 tonnes
Πάνω από 83.000 τόνοι βοήθειας σε είδος έχουν αποσταλεί στην Ουκρανία

Η βοήθεια —η οποία προέρχεται από 32 χώρες, δηλ. τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ, τη Νορβηγία, την Τουρκία, τη Βόρεια Μακεδονία, την Ισλανδία και τη Σερβία— προωθείται στην Ουκρανία μέσω του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της ΕΕ. Περιλαμβάνει προμήθειες που σώζουν ζωές, όπως φάρμακα, τρόφιμα και καταλύματα, αλλά και στρατηγικό εξοπλισμό όπως πυροσβεστικά οχήματα, ηλεκτρογεννήτριες, ασθενοφόρα και κινητά νοσοκομεία.

Υλικοτεχνικοί κόμβοι έκτακτης ανάγκης και βοήθεια rescEU

Λόγω των ραγδαία αυξανόμενων αναγκών, κινητοποιήσαμε ιατρικό εξοπλισμό, μονάδες προσωρινής στέγασης και ηλεκτρογεννήτριες, καθώς και ειδικευμένο εξοπλισμό αντιμετώπισης κινδύνων για τη δημόσια υγεία —όπως οι χημικές, βιολογικές, ραδιολογικές και πυρηνικές απειλές προς την Ουκρανία— μέσω των αποθεμάτων του μηχανισμού rescEU. Η στήριξη του μηχανισμού rescEU, με συνολική χρηματική αξία πάνω από 87 εκατ. ευρώ, καλύπτει στεγαστικές μονάδες, προστατευτικές στολές, απολυμαντικά, αναπνευστήρες, αντλίες έγχυσης, οθόνες παρακολούθησης ασθενών, συσκευές υπερήχων, ηλεκτρογεννήτριες και άλλα. Η ΕΕ συντονίζει τις ιατρικές διακομιδές Ουκρανών ασθενών που χρειάζονται επειγόντως θεραπεία, έχοντας μεταφέρει μέχρι σήμερα πάνω από 1.850 ασθενείς σε νοσοκομεία σε όλη την Ευρώπη για να λάβουν εξειδικευμένη περίθαλψη. Τον Σεπτέμβριο του 2022 εγκαινιάστηκε στην πόλη Rzeszów της Πολωνίας ένας ενωσιακός κόμβος Medevac για την ιατρική διακομιδή Ουκρανών ασθενών. Ο κόμβος αυτός προσφέρει ασφαλή χώρο στους ασθενείς που φτάνουν από την Ουκρανία, προτού να μεταφερθούν σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα για περίθαλψη σε νοσοκομείο.

Επιπλέον, η Επιτροπή έχει συγκροτήσει υλικοτεχνικούς κόμβους πολιτικής προστασίας στην Πολωνία, τη Ρουμανία και τη Σλοβακία, ώστε να διανεμηθεί η απαιτούμενη βοήθεια στην Ουκρανία το συντομότερο δυνατόν. Οι κόμβοι αυτοί θα συμβάλουν στη διοχέτευση της βοήθειας μέσω του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της ΕΕ. 

Προσωρινός μηχανισμός προστασίας

Λωρίδες αλληλεγγύης

Στο πλαίσιο της αντίδρασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, στις 12 Μαΐου 2022 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη της ΕΕ που γειτνιάζουν με την Ουκρανία καθιέρωσαν τις λωρίδες αλληλεγγύης ΕΕ–Ουκρανίας. Οι λωρίδες αλληλεγγύης αποτελούν βασικούς διαδρόμους για τις εξαγωγές γεωργικών προϊόντων της Ουκρανίας, καθώς και για την εξαγωγή και εισαγωγή άλλων εμπορευμάτων.

Από τον Μάιο, οι λωρίδες αλληλεγγύης έχουν συμβάλει στα εξής:

 • βοήθησαν τις εξαγωγές περίπου 23 εκατ. τόνων γεωργικών προϊόντων (σιτηρών, ελαιούχων σπόρων και άλλων συναφών προϊόντων) από την Ουκρανία· οι εξαγωγές αυτές, αφενός, απέφεραν στην Ουκρανία τα εισοδήματα που ιδιαίτερα χρειάζεται και, αφετέρου, εξασφάλισαν την παράδοση σιτηρών σε όσους τα έχουν ανάγκη·
 • παρείχαν τεχνική υποστήριξη στην Ουκρανία, στη Μολδαβία και στις χώρες της ΕΕ, ώστε να διευκολυνθούν και να επιταχυνθούν οι διαδικασίες και να εξαλειφθούν τα σημεία συμφόρησης στα σύνορα·
 • οδήγησαν στην υπογραφή, στις 29 Ιουνίου 2022, συμφωνιών εμπορευματικών μεταφορών με την Ουκρανία και τη Μολδαβία, ώστε να διευκολυνθεί περαιτέρω η διαμετακόμιση και οι μεταφορές από και προς τις δύο αυτές χώρες.

Η ΕΕ έχει κινητοποιήσει σημαντικές επενδύσεις μέσω διαφόρων υφιστάμενων ενωσιακών και εθνικών προγραμμάτων, με σκοπό να διατηρήσει και να αναπτύξει περαιτέρω την ικανότητα των λωρίδων αλληλεγγύης. Η διοικητική και επιχειρησιακή διευκόλυνση πρέπει να συνεχιστεί, μεταξύ άλλων και όσον αφορά τον εξορθολογισμό των διαδικασιών διέλευσης των συνόρων, ενώ απαιτείται περισσότερη χρηματοδότηση.

Τον Νοέμβριο η Επιτροπή διέθεσε επειγόντως επιχορηγήσεις ύψους 250 εκατ. ευρώ για να τονώσει τις λωρίδες αλληλεγγύης. Βραχυπρόθεσμα, αυτό θα επιφέρει γρήγορες βελτιώσεις, ιδίως με κινητό εξοπλισμό, ώστε να μειωθεί ο χρόνος αναμονής και να βελτιωθεί η κυκλοφορία μέσω των συνοριακών σημείων διέλευσης και των οδών πρόσβασής τους. Μεσοπρόθεσμα, η Επιτροπή κινητοποιεί τον μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη» (ΜΣΕ), διαθέτοντας 50 εκατ. ευρώ για να στηρίξει την ανάπτυξη των υποδομών που απαιτούνται για να αυξηθεί περαιτέρω η ικανότητα των λωρίδων αλληλεγγύης.

Στήριξη των μαθητών των ουκρανικών σχολείων

Στήριξη στον τομέα της ενέργειας

Στον τομέα της ενέργειας, το ηλεκτροδοτικό δίκτυο της Ουκρανίας συγχρονίστηκε με εκείνο της ΕΕ. Η ΕΕ θα συνεχίσει να στηρίζει την Ουκρανία στον τομέα της ενέργειας, εξασφαλίζοντας τις αντίστροφες ροές φυσικού αερίου προς τη χώρα. Η Ουκρανία θα μπορέσει επίσης να επωφεληθεί από τις κοινές ενωσιακές αγορές φυσικού αερίου, υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ) και υδρογόνου.

Η ΕΕ παρέχει 2.400 ακόμα γεννήτριες, επιπλέον των 3.000 που έχουν ήδη παραδοθεί από την έναρξη του πολέμου. Κατόπιν αιτήματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έχουν διατεθεί πάνω από157,5 εκατ. ευρώ για την κάλυψη των άμεσων αναγκών στον τομέα της ενέργειας, στο πλαίσιο του Ταμείου Ενεργειακής Στήριξης της Ουκρανίας το οποίο συστάθηκε από την Ενεργειακή Κοινότητα. Η ΕΕ κινητοποιεί επίσης 30 εκατ. ευρώ για την αγορά 35 εκατομμυρίων λαμπτήρων LED για την Ουκρανία.

Support for military equipment and training

Under the European Peace Facility, €3.6 billion have been mobilised to support the delivery of military equipment to the Ukrainian Armed Forces. In addition, the EU Military Assistance Mission for Ukraine is tackling urgent and longer-term training needs of the Ukrainian Armed Forces. EU military support for Ukraine – provided by the European Peace Facility and the Member States directly – is around €12 billion.

Άλλα είδη στήριξης

 • Η ΕΕ ανέστειλε τους εισαγωγικούς δασμούς σε όλες τις ουκρανικές εξαγωγές προς την ΕΕ, καθώς και όλα τα ισχύοντα μέτρα αντιντάμπινγκ και τα μέτρα διασφάλισης που εφαρμόζονται στις εξαγωγές χάλυβα για ένα έτος. Πρότεινε επίσης την παράταση αυτής της αναστολής πέραν του Ιουνίου του 2023.
 • Η Επιτροπή κάλεσε τους ευρωπαϊκούς τηλεπικοινωνιακούς φορείς να παρατείνουν τη συμφωνία τους για αναστολή ή σημαντική μείωση των τελών περιαγωγής για τους Ουκρανούς στην ΕΕ.
 • Τον Φεβρουάριο του 2023 η Επιτροπή και η Ουκρανία υπέγραψαν τη συμφωνία σύνδεσης της Ουκρανίας με το Πρόγραμμα για την ενιαία αγορά (SMP). Η συμφωνία αυτή θα παράσχει στην Ουκρανία στήριξη προς τις επιχειρήσεις, διευκολύνοντας την πρόσβαση στις αγορές, το ευνοϊκό επιχειρηματικό περιβάλλον, τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη διεθνοποίηση.
 • Σύντομα θα ξεκινήσουν συζητήσεις σχετικά με τη συμμετοχή της Ουκρανίας σε άλλα βασικά προγράμματα της ΕΕ, όπως ο μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη», που μπορούν να στηρίξουν την Ουκρανία προκειμένου να συνδέσει τις υποδομές της στους τομείς της ενέργειας, των μεταφορών και στον ψηφιακό τομέα με την ΕΕ.
 • Η σύνδεση της Ουκρανίας με το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» και το πρόγραμμα έρευνας και κατάρτισης της Ευρατόμ αποτελεί βασικό μέσο για τη διατήρηση και την καλλιέργεια του οικοσυστήματος έρευνας και καινοτομίας της Ουκρανίας. Η Επιτροπή ανακοίνωσε ότι θα ανοίξει ένα νέο γραφείο για το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» στο Κίεβο έως τα μέσα του 2023.
 • Από την έναρξη του πολέμου, η ΕΕ έχει εντείνει την άμεση στήριξή της για την ενίσχυση της κυβερνοανθεκτικότητας της Ουκρανίας, χορηγώντας της 10 εκατ. ευρώ για εξοπλισμό, υλισμικό και άλλη σχετική υποστήριξη. Χορηγήθηκαν άλλα 15 εκατ. ευρώ από το πακέτο των 330 εκατ. ευρώ για να στηριχθεί ο ανθεκτικός ψηφιακός μετασχηματισμός.
 • Η ΕΕ παρέχει στήριξη μέσω εγγυήσεων της ΕΕ, οι οποίες εκδίδονται από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, όπως η ΕΤΕπ και η ΕΤΑΑ. Αυτό δίνει τη δυνατότητα στην ουκρανική κυβέρνηση να δανείζει, και στις εταιρείες να προσφέρουν ζωτικές υπηρεσίες.
 • Η ΕΕ στηρίζει επίσης την καταπολέμηση της ατιμωρησίας στην Ουκρανία, με έργο ύψους 7,5 εκατ. ευρώ το οποίο στηρίζει τις έρευνες του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου για εγκλήματα πολέμου που διαπράχθηκαν από τη Ρωσία. Μια κοινή ομάδα έρευνας της ΕΕ, η οποία έχει συσταθεί με τη συμμετοχή της Πολωνίας, της Λετονίας, της Εσθονίας, της Σλοβακίας, της Ρουμανίας, της Λιθουανίας και της Ουκρανίας, υποστηρίζεται επίσης από την Ευρωπόλ και την Eurojust. Μάθετε περισσότερα για το πώς καθίσταται η Ρωσία υπόλογη

Στήριξη της μελλοντικής ανασυγκρότησης

Ukraine public administration building

Θα χρειαστεί μείζων παγκόσμια χρηματοδοτική προσπάθεια για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας μετά τις ζημιές του πολέμου. Η προσπάθεια ανασυγκρότησης θα πρέπει να κατευθύνεται από τις ουκρανικές αρχές σε στενή συνεργασία με την ΕΕ και άλλους βασικούς εταίρους, όπως η G7 και η G20, και άλλες τρίτες χώρες, καθώς και με διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και διεθνείς οργανισμούς.

Η πλατφόρμα συντονισμού των χορηγών από πολλούς φορείς για την Ουκρανία εγκαινιάστηκε τον Ιανουάριο του 2023 για τον συντονισμό της βραχυπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης στήριξης από διεθνείς χορηγούς και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα με σκοπό τη στήριξη της ουκρανικής οικονομίας. Το έργο της πλατφόρμας θα υποστηρίζεται από τεχνική γραμματεία· η Επιτροπή θα φιλοξενήσει το γραφείο της πλατφόρμας στις Βρυξέλλες, ενώ η κυβέρνηση της Ουκρανίας θα φιλοξενήσει το γραφείο της στο Κίεβο. Η πλατφόρμα θα επιτρέψει τον στενό συντονισμό μεταξύ διεθνών χορηγών και διεθνών χρηματοπιστωτικών οργανισμών και θα διασφαλίσει ότι η στήριξη παρέχεται με συνεκτικό, διαφανή και υπεύθυνο τρόπο.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανασυγκρότηση της Ουκρανίας

Η τελευταία ενημέρωση της ιστοσελίδας έγινε στις 24 Φεβρουαρίου 2023.

Έγγραφα