Skip to main content
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Αλληλεγγύη της ΕΕ προς την Ουκρανία

Παροχή βοήθειας από την ΕΕ στην Ουκρανία

Οι πληροφορίες αυτές είναι επίσης διαθέσιμες στα: ουκρανικά | українська | ρωσικά | русский

In focus

Ισχυρή και ολοκληρωμένη αντίδραση από την ΕΕ

Από την έναρξη της ρωσικής επίθεσης, η ΕΕ, τα κράτη μέλη της και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματά της έχουν κινητοποιήσει πάνω από 19 δισ. ευρώ για τη στήριξη της συνολικής οικονομικής, κοινωνικής και χρηματοπιστωτικής ανθεκτικότητας της Ουκρανίας. Αυτό έγινε με τη μορφή μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής, δημοσιονομικής στήριξης, βοήθειας έκτακτης ανάγκης, αντιμετώπισης κρίσεων και ανθρωπιστικής βοήθειας. Προετοιμάζεται πρόσθετη μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή ύψους έως και 3 δισ. ευρώ.

Επιπλέον, χορηγήθηκε στρατιωτική αρωγή ύψους 3,1 δισ. ευρώ από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό για την Ειρήνη. Το ποσό αυτό θα χρησιμοποιηθεί για να επιστραφούν οι δαπάνες που κατέβαλαν τα κράτη μέλη για να στηρίξουν στρατιωτικά σε είδος την Ουκρανία.

In order to continue supporting Ukraine, on 9 November 2022, the Commission proposed the MFA+ support package for Ukraine of up to €18 billion, with stable, regular and predictable financial assistance – averaging €1.5 billion per month – which would help cover a significant part of Ukraine's short-term funding needs for 2023.

Ανθρωπιστική βοήθεια

Διατέθηκαν 523 εκατ. ευρώ σε έργα ανθρωπιστικής βοήθειας για τους αμάχους που έχουν πληγεί από τον πόλεμο στην Ουκρανία. Από αυτά, 485 εκατ. ευρώ προορίζονται για την Ουκρανία και 13 εκατ. ευρώ για τη Μολδαβία, με σκοπό την παροχή βοήθειας στα άτομα που προσπαθούν να ξεφύγουν από την επίθεση. Η ανθρωπιστική βοήθεια της ΕΕ τους εξασφαλίζει τρόφιμα, νερό, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, στέγη και συμβάλλει στην κάλυψη των βασικών αναγκών τους.

Επίσης, 332 εκατ. ευρώ διατίθενται για ένα πρόγραμμα επείγουσας στήριξης που συμβάλλει ώστε να εξασφαλιστεί η πρόσβαση σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες, όπως η εκπαίδευση, η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και τα τρόφιμα. Συμβάλλει επίσης στην προστασία του πληθυσμού, τόσο των εσωτερικά εκτοπισμένων ατόμων όσο και των κοινοτήτων υποδοχής τους, και στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τη γεωργία. Σημαντικός του στόχος είναι επίσης να ανοικοδομήσει μη στρατιωτικές υποδομές μικρής κλίμακας, να διασφαλίσει την ενεργειακή ασφάλεια και να ενισχύσει την κυβερνοασφάλεια, την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης και τις δράσεις κατά της παραπληροφόρησης. Τα προηγούμενα εν εξελίξει έργα ύψους 185 εκατ. ευρώ προσαρμόστηκαν ώστε να ανταποκρίνονται στις επείγουσες επιτόπιες ανάγκες.

 

Μηχανισμός πολιτικής προστασίας της ΕΕ

31 χώρες έχουν προσφέρει τη βοήθειά τους
Πάνω από 70.000 τόνοι βοήθειας σε είδος έχουν αποσταλεί στην Ουκρανία

Η βοήθεια —η οποία προέρχεται από 31 χώρες, δηλ. τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ, τη Νορβηγία, την Τουρκία, τη Βόρεια Μακεδονία και την Ισλανδία— προωθείται στην Ουκρανία μέσω του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της ΕΕ. Περιλαμβάνει προμήθειες που σώζουν ζωές, όπως φάρμακα, τρόφιμα και καταλύματα, αλλά και στρατηγικό εξοπλισμό όπως πυροσβεστικά οχήματα, ηλεκτρογεννήτριες, ασθενοφόρα και κινητά νοσοκομεία.

Υλικοτεχνικοί κόμβοι έκτακτης ανάγκης και βοήθεια rescEU

Λόγω των ραγδαία αυξανόμενων αναγκών, κινητοποιήσαμε ιατρικό εξοπλισμό και εξοπλισμό για καταλύματα, καθώς και ειδικευμένο εξοπλισμό αντιμετώπισης κινδύνων για τη δημόσια υγεία —όπως οι χημικές, βιολογικές, ραδιολογικές και πυρηνικές απειλές προς την Ουκρανία— μέσω των αποθεμάτων του μηχανισμού rescEU που βρίσκονται στη Γερμανία, την Ουγγαρία, τις Κάτω Χώρες, την Ελλάδα, τη Ρουμανία, τη Σουηδία και τη Δανία. Η στήριξη του μηχανισμού rescEU, με συνολική χρηματική αξία σχεδόν 34 εκατ. ευρώ, καλύπτει στεγαστικές μονάδες, προστατευτικές στολές, απολυμαντικά, αναπνευστήρες, αντλίες έγχυσης, οθόνες παρακολούθησης ασθενών, συσκευές υπερήχων και άλλα. Η ΕΕ συντονίζει τις ιατρικές διακομιδές ουκρανών ασθενών που χρειάζονται επειγόντως θεραπεία, έχοντας μεταφέρει μέχρι σήμερα πάνω από 1.000 ασθενείς σε νοσοκομεία σε όλη την Ευρώπη για να λάβουν εξειδικευμένη περίθαλψη. Τον Σεπτέμβριο εγκαινιάστηκε στην πόλη Rzeszów της Πολωνίας ένας νέος ενωσιακός κόμβος Medevac για την ιατρική διακομιδή Ουκρανών ασθενών. Ο κόμβος αυτός θα προσφέρει ασφαλή χώρο στους ασθενείς που φτάνουν από την Ουκρανία, προτού να μεταφερθούν σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα για περίθαλψη σε νοσοκομείο.

Επιπλέον, η Επιτροπή έχει συγκροτήσει υλικοτεχνικούς κόμβους πολιτικής προστασίας στην Πολωνία, τη Ρουμανία και τη Σλοβακία, ώστε να διανεμηθεί η απαιτούμενη βοήθεια στην Ουκρανία το συντομότερο δυνατόν. Οι κόμβοι αυτοί θα συμβάλουν στη διοχέτευση της βοήθειας μέσω του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της ΕΕ. 

Προσωρινός μηχανισμός προστασίας

Ο προσωρινός μηχανισμός προστασίας συνεπάγεται:

 • δικαιώματα διαμονής
 • πρόσβαση στην αγορά εργασίας με την επιφύλαξη των πολιτικών του εκάστοτε κράτους μέλους όσον αφορά την αγορά εργασίας του
 • πρόσβαση στη στέγαση
 • βοήθεια κοινωνικής πρόνοιας
 • ιατρική ή άλλη βοήθεια
 • τα ασυνόδευτα παιδιά και οι έφηβοι έχουν δικαίωμα νόμιμης κηδεμονίας και πρόσβασης στην εκπαίδευση

Ενημέρωση των ατόμων που διαφεύγουν τον πόλεμο

Λωρίδες αλληλεγγύης

Η Επιτροπή παρουσίασε ένα σχέδιο δράσης το οποίο δημιουργεί «Λωρίδες αλληλεγγύης», ώστε να εξασφαλιστεί ότι η Ουκρανία θα μπορεί να εξάγει σιτηρά, αλλά και να εισάγει τα αγαθά που χρειάζεται, από ανθρωπιστική βοήθεια έως ζωοτροφές και λιπάσματα. 

Από τον Μάιο, οι λωρίδες αλληλεγγύης έχουν συμβάλει στα εξής:

 • βοήθησαν τις εξαγωγές άνω των 12,5 εκατ. τόνων από την Ουκρανία· οι εξαγωγές αυτές, αφενός, απέφεραν στην Ουκρανία τα εισοδήματα που ιδιαίτερα χρειάζεται και, αφετέρου, εξασφάλισαν την παράδοση σιτηρών σε όσους τα έχουν ανάγκη·
 • μόνο τον Σεπτέμβριο, πραγματοποιήθηκαν συνολικά εξαγωγές 6,6 εκατ. τόνων ουκρανικών γεωργικών προϊόντων, εκ των οποίων 2,6 εκατ. τόνοι διοχετεύτηκαν μέσω των λωρίδων αλληλεγγύης και 4 εκατ. τόνοι μέσω του Εύξεινου Πόντου·
 • παρείχαν τεχνική υποστήριξη στην Ουκρανία, τη Μολδαβία και τις χώρες της ΕΕ, ώστε να διευκολυνθούν και να επιταχυνθούν οι διαδικασίες και να εξαλειφθούν τα σημεία συμφόρησης στα σύνορα·
 • οδήγησαν στην υπογραφή, στις 29 Ιουνίου 2022, συμφωνιών εμπορευματικών μεταφορών με την Ουκρανία και τη Μολδαβία, ώστε να διευκολυνθεί περαιτέρω η διαμετακόμιση και οι μεταφορές από και προς τις δύο αυτές χώρες.

Άλλα είδη στήριξης

 • Στον τομέα της ενέργειας, το ηλεκτροδοτικό δίκτυο της Ουκρανίας συγχρονίστηκε με εκείνο της ΕΕ. Η ΕΕ θα συνεχίσει να στηρίζει την Ουκρανία στον τομέα της ενέργειας, εξασφαλίζοντας τις αντίστροφες ροές φυσικού αερίου προς τη χώρα. Η Ουκρανία θα μπορέσει επίσης να επωφεληθεί από τις κοινές ενωσιακές αγορές φυσικού αερίου, υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ) και υδρογόνου.
 • Η Επιτροπή πρότεινε την αναστολή, για ένα χρόνο, των εισαγωγικών δασμών για όλες τις ουκρανικές εξαγωγές προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πρόταση προβλέπει επίσης την αναστολή, για ένα χρόνο, όλων των ενωσιακών μέτρων αντιντάμπινγκ και των μέτρων διασφάλισης που ισχύουν για τις ουκρανικές εξαγωγές χάλυβα. Το σημαντικό αυτό βήμα αποσκοπεί στο να συμβάλει στην τόνωση των εξαγωγών της Ουκρανίας προς την ΕΕ και να βελτιώσει τη δύσκολη κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι Ουκρανοί παραγωγοί και εξαγωγείς.
 • Η Επιτροπή κάλεσε τους ευρωπαϊκούς τηλεπικοινωνιακούς φορείς να παρατείνουν τη συμφωνία τους για αναστολή ή σημαντική μείωση των τελών περιαγωγής για τους Ουκρανούς στην ΕΕ, η οποία εφαρμόζεται ήδη τους τελευταίους 3 μήνες.
 • Από την έναρξη του πολέμου, η ΕΕ έχει εντείνει την άμεση στήριξή της για την ενίσχυση της κυβερνοανθεκτικότητας της Ουκρανίας, χορηγώντας της 10 εκατ. ευρώ για εξοπλισμό, υλισμικό και άλλη σχετική υποστήριξη. Χορηγήθηκαν άλλα 15 εκατ. ευρώ από το πακέτο των 330 εκατ. ευρώ για να στηριχθεί ο ανθεκτικός ψηφιακός μετασχηματισμός.
 • Η ΕΕ παρέχει στήριξη μέσω εγγυήσεων της ΕΕ, οι οποίες εκδίδονται από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, όπως η ΕΤΕπ και η ΕΤΑΑ. Αυτό δίνει τη δυνατότητα στην ουκρανική κυβέρνηση να δανείζει και στις εταιρείες να προσφέρουν ζωτικές υπηρεσίες.

Στήριξη της μελλοντικής ανασυγκρότησης

Ukraine public administration building

Θα χρειαστεί μείζων παγκόσμια χρηματοδοτική προσπάθεια για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας μετά τις ζημιές του πολέμου. Η προσπάθεια ανασυγκρότησης θα πρέπει να κατευθύνεται από τις ουκρανικές αρχές σε στενή συνεργασία με την ΕΕ και άλλους βασικούς εταίρους, όπως η G7 και η G20, και άλλες τρίτες χώρες, καθώς και με διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και διεθνείς οργανισμούς.

Έχει επίσης ανακοινωθεί η σύσταση μιας διεθνούς πλατφόρμας συντονισμού, της λεγόμενης «Πλατφόρμας για την ανασυγκρότηση της Ουκρανίας», υπό την ηγεσία της Επιτροπής και της ουκρανικής κυβέρνησης. Η πλατφόρμα αυτή θα είναι υπεύθυνη για την έγκριση ενός σχεδίου ανασυγκρότησης, το οποίο θα καταρτίσει και θα υλοποιήσει η Ουκρανία, ενώ η ΕΕ θα υποστηρίξει την διοικητική ικανότητα και θα παράσχει τεχνική βοήθεια. Η πλατφόρμα θα φέρει σε επαφή τους εταίρους και οργανισμούς υποστήριξης, συμπεριλαμβανομένων των κρατών μελών της ΕΕ, άλλων διμερών και πολυμερών εταίρων και διεθνών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Το Ουκρανικό Κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα συμμετέχουν ως παρατηρητές.

Για τη στήριξη του σχεδίου ανασυγκρότησης, η Επιτροπή πρότεινε να συσταθεί, μέσω ενός συνδυασμού επιχορηγήσεων και δανείων, ο μηχανισμός «RebuildUkraine», ως το κύριο νομικό μέσο στήριξης από την ΕΕ. Ο μηχανισμός αυτός θα ενσωματωθεί στον προϋπολογισμό της ΕΕ, διασφαλίζοντας έτσι τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση αυτής της πρωτοβουλίας, με σαφή σύνδεση με τις επενδύσεις και τις μεταρρυθμίσεις.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανασυγκρότηση της Ουκρανίας

Έγγραφα