Skip to main content
Logotip Europske komisije
Solidarnost EU-a s Ukrajinom

Pomoć EU-a Ukrajini

Ove su informacije dostupne i na sljedećim jezicima: ukrajinskom | українська | ruskom | русский

In focus

Snažan i sveobuhvatan odgovor EU-a

Od početka ruske agresije EU, njegove države članice i financijske institucije mobilizirali su više od 19 milijardi eura za potporu gospodarskoj, socijalnoj i financijskoj otpornosti Ukrajine u obliku makrofinancijske pomoći, proračunske potpore, hitne pomoći, odgovora na krizu i humanitarne pomoći U pripremi je do 3 milijarde eura dodatne makrofinancijske pomoći.

Osim toga, u okviru Europskog instrumenta mirovne pomoći osigurane su mjere vojne pomoći u iznosu od 3,1 milijarde eura. Ona će se iskoristiti kako bi se državama članicama nadoknadila vojna potpora koju su Ukrajini pružile u naravi.

In order to continue supporting Ukraine, on 9 November 2022, the Commission proposed the MFA+ support package for Ukraine of up to €18 billion, with stable, regular and predictable financial assistance – averaging €1.5 billion per month – which would help cover a significant part of Ukraine's short-term funding needs for 2023.

Humanitarna pomoć

Sredstva u iznosu od 523 milijuna eura stavljena su na raspolaganje za projekte humanitarne pomoći civilima pogođenima ratom u Ukrajini. Od toga je 485 milijuna eura namijenjeno za Ukrajinu, a 38 milijuna eura za Moldovu u svrhu pružanja pomoći osobama koje bježe od agresije. Humanitarna pomoć EU-a služi za zadovoljavanje osnovnih potreba izbjeglica kao što su hrana, voda, smještaj i zdravstvena skrb.

Osim toga, 332 milijuna eura namijenjeno je za program hitne potpore kojim se osigurava pristup osnovnim proizvodima i uslugama, kao što su obrazovanje, zdravstvena skrb i hrana. Svrha je programa i zaštita stanovništva, interno raseljenih osoba i zajednica koje ih primaju, te podupiranje malih i srednjih poduzeća i poljoprivrede. Među važnim ciljevima također su rekonstrukcija male civilne infrastrukture, osiguravanje opskrbe energijom te jačanje kibersigurnosti, slobode medija i suzbijanje dezinformacija. Prethodni tekući projekti u vrijednosti od 185 milijuna eura prilagođeni su kako bi se zadovoljile hitne potrebe na terenu.

 

Mehanizam EU-a za civilnu zaštitu

ponudila je pomoć
31 zemlja
otpremljeno je u Ukrajinu kao pomoć u naravi
više od 70 000 tona robe

Putem mehanizma EU-a za civilnu zaštitu usmjeravamo pomoć Ukrajini iz 31 zemalja: 27 država članica EU-a, Norveške, Turske, Sjeverne Makedonije i Islanda. To uključuje nužne potrepštine kao što su lijekovi, hrana i predmeti za skloništa, ali i stratešku opremu kao što su vatrogasna vozila, generatori električne energije, vozila hitne pomoći i mobilne bolnice.

Logistički centri za hitnu pomoć i pomoć u okviru sustava rescEU

Zbog eksponencijalnog povećanja potreba prikupili smo medicinsku opremu i opremu za skloništa, ali i specijaliziranu opremu za rizike za javno zdravlje kao što su kemijske, biološke, radiološke i nuklearne prijetnje Ukrajini putem zaliha sustava rescEU koje se nalaze u Njemačkoj, Mađarskoj, Nizozemskoj, Grčkoj, Rumunjskoj, Švedskoj i Danskoj. S ukupnom financijskom vrijednošću od gotovo 34 milijuna eura potpora u okviru sustava rescEU uključuje stambene jedinice, zaštitna odijela, sredstva za dekontaminaciju, ventilatore, infuzijske pumpe, monitore za pacijente, ultrazvučne uređaje itd. EU koordinira medicinske evakuacije ukrajinskih pacijenata kojima je hitno potrebno liječenje. Dosad je više od 1.000 pacijenata prevezeno u bolnice diljem Europe kako bi im se pružila specijalizirana skrb. U rujnu je u Rzeszówu u Poljskoj otvoren novi centar EU-a za medicinske evakuacije ukrajinskih pacijenata. Centar će osigurati siguran prostor za pacijente koji dolaze iz Ukrajine prije nego što ih se prebaci na liječenje jednu od bolnica u drugim europskim zemljama.

Osim toga, Komisija je uspostavila logističke centre civilne zaštite u Poljskoj, Rumunjskoj i Slovačkoj, kako bi se što je prije moguće dostavila potrebna pomoć Ukrajini. Ti će centri olakšati usmjeravanje pomoći koja se pruža putem Mehanizma EU-a za civilnu zaštitu. 

Mehanizam privremene zaštite

Privremena zaštita obuhvaća:

 • prava na boravak
 • pristup tržištu rada, podložno politikama tržišta rada država članica
 • pristup stanovanju
 • socijalnu pomoć
 • medicinsku ili drugu pomoć
 • djeca i tinejdžeri bez pratnje imaju pravo na zakonsko skrbništvo i pristup obrazovanju

Informacije za osobe koje bježe od rata

Trake solidarnosti

Komisija je iznijela akcijski plan za uspostavu traka solidarnosti kako bi se Ukrajini omogućio izvoz žitarica i uvoz nužne robe, od humanitarne pomoći do hrane za životinje te gnojiva. 

Od svibnja trake solidarnosti su:

 • omogućile izvoz više od 12,5 milijuna tona iz Ukrajine, što je toj zemlji donijelo prijeko potrebne prihode i omogućilo da žitarice stignu ondje gdje su potrebne
 • samo u rujnu izvezeno je ukupno 6,6 milijuna tona ukrajinskih poljoprivrednih proizvoda, od čega 2,6 milijuna tona preko traka solidarnosti i 4 milijuna tona preko Crnog mora.
 • bile tehnička potpora Ukrajini, Moldovi i zemljama EU-a kako bi se olakšali i ubrzali postupci i uklonila uska grla na granici
 • dovele do potpisivanja sporazuma o prijevozu tereta s Ukrajinom i Moldovom 29. lipnja 2022., što je dodatno olakšalo provoz i prijevoz u te zemlje i iz njih

Druge vrste potpore

 • U energetskom sektoru ukrajinska elektroenergetska mreža sinkronizirana je s mrežom EU-a. EU će nastaviti podupirati Ukrajinu u energetskom sektoru osiguravanjem obrnutog protoka plina u zemlju. Ukrajina će također imati koristi od zajedničke kupnje plina, ukapljenog prirodnog plina i vodika u EU-u.
 • Komisija je predložila da se na godinu dana suspendiraju uvozne carine na sav ukrajinski izvoz u EU. Prijedlogom se predviđa i suspendiranje svih antidampinških i zaštitnih mjera EU-a za izvoz ukrajinskog čelika na godinu dana. Taj dalekosežan potez poduzet je kako bi se potaknuo ukrajinski izvoz u EU i kako bi ukrajinski proizvođači i izvoznici prebrodili tešku situaciju u kojoj su se našli.
 • Komisija je pozvala europske telekomunikacijske operatere da produlje svoj sporazum o obustavi ili znatnom smanjenju svih naknada za roaming za Ukrajince u EU-u, koji je na snazi posljednja tri mjeseca.
 • Od početka rata EU je pojačao svoju hitnu potporu jačanju kiberotpornosti Ukrajine s 10 milijuna eura za opremu, softver i drugu povezanu potporu. Dodatnih 15 milijuna eura iz paketa od 330 milijuna eura osigurano je za potporu otpornoj digitalnoj transformaciji.
 • EU pruža potporu putem jamstava EU-a koja izdaju financijske institucije, kao što su EIB i EBRD. Ona bi ukrajinskoj vladi trebala omogućiti posuđivanje, a poduzećima pružanje ključnih usluga.

Potpora za buduću obnovu

Ukraine public administration building

Poslijeratna obnova Ukrajine zahtijevat će veliku međunarodnu financijsku pomoć. Obnovu bi trebala predvoditi ukrajinska tijela u partnerstvu s Unijom i ostalim ključnim partnerima, kao što su skupine G-7 i G-20, treće zemlje i međunarodne financijske institucije i međunarodne organizacije.

Najavljena je i „platforma za obnovu Ukrajine”, međunarodna platforma za koordinaciju koju zajednički vode Komisija i ukrajinska vlada. Platforma bi bila odgovorna za donošenje plana obnove koji bi osmislila i provodila Ukrajina uz tehničku pomoć i podršku administrativnih kapaciteta EU-a. Ta bi platforma okupila potporne partnere i organizacije, uključujući države članice EU-a i ostale bilateralne i multilateralne partnere i međunarodne financijske institucije. Ukrajinski parlament i Europski parlament sudjelovali bi kao promatrači.

Za pomoć planu obnove Komisija predlaže uspostavu instrumenta „Obnova Ukrajine” kao glavnog pravnog instrumenta pomoći Europske unije, putem kombinacije zajmova i bespovratne pomoći. Instrument bi bio uključen u proračun EU-a, čime bi se osigurala transparentnost, odgovornost i dobro financijsko upravljanje tom inicijativom, uz jasnu vezu s ulaganjima i reformama.

Dodatne informacije o obnovi Ukrajine

Dokumenti