Skip to main content
Logotip Evropske komisije
Solidarnost EU z Ukrajino

Pomoč EU Ukrajini

Te informacije so na voljo tudi v naslednjih jezikih: ukrajinščina | українська | ruščina | русский

In focus

Odločen in celovit odziv EU

Od začetka ruske agresije so EU, njene države članice in finančne institucije mobilizirale več kot 19 milijard evrov za podporo splošni gospodarski, socialni in finančni odpornosti Ukrajine, in sicer v obliki makrofinančne pomoči, proračunske podpore, nujne pomoči, kriznega odzivanja in humanitarne pomoči. V pripravi je dodatna makrofinančna pomoč v višini do 3 milijard evrov.

Poleg tega so bili v okviru evropskega mirovnega instrumenta zagotovljeni ukrepi vojaške pomoči v višini 3,1 milijarde evrov. Sredstva bodo uporabljena za povračilo državam članicam za njihovo vojaško podporo Ukrajini v naravi.

In order to continue supporting Ukraine, on 9 November 2022, the Commission proposed the MFA+ support package for Ukraine of up to €18 billion, with stable, regular and predictable financial assistance – averaging €1.5 billion per month – which would help cover a significant part of Ukraine's short-term funding needs for 2023.

Humanitarna pomoč

V okviru tega je 523 milijonov evrov namenjenih projektom humanitarne pomoči civilistom, ki jih je prizadela vojna v Ukrajini. Pomoč ljudem, ki bežijo pred agresijo, vključuje 485 milijonov evrov za Ukrajino in 38 milijonov evrov za Moldavijo. Namen te humanitarne pomoči EU je ljudem zagotoviti hrano, vodo, zdravstveno oskrbo in zatočišče ter tako zadovoljiti njihove osnovne potrebe.

332 milijonov evrov je namenjenih programu za nujno pomoč, ki pomaga zagotoviti dostop do osnovnih dobrin in storitev, kot so izobraževanje, zdravstveno varstvo in hrana. Prispeva tudi k zaščiti prebivalstva, in sicer tako notranje razseljenih oseb kot njihovih gostiteljskih skupnost, ter zagotavlja podporo malim in srednjim podjetjem ter kmetijstvu. Drug pomemben cilj je obnova civilne infrastrukture manjšega obsega, zagotavljanje energetske varnosti ter krepitev kibernetske varnosti, medijske svobode in ukrepov proti dezinformacijam. Predhodni tekoči projekti v vrednosti 185 milijonov evrov so bili prilagojeni nujnim potrebam na terenu.

 

Mehanizem Unije na področju civilne zaščite

31 držav
Pomoč je ponudilo
več kot 70 000 ton pomoči v naravi
V Ukrajino je bilo poslanih

Prek mehanizma Unije na področju civilne zaščite usmerjamo pomoč Ukrajini iz 31 držav – 27 držav članic EU, Norveške, Turčije, Severne Makedonije in Islandije. To vključuje življenjsko pomembne potrebščine, kot so zdravila, hrana in elementi za zatočišča, pa tudi strateško opremo, kot so gasilska vozila, električni agregati, reševalna vozila in mobilne bolnišnice.

Logistični centri za nujno pomoč in pomoč iz zalog rescEU

Zaradi eksponentnih potreb smo prek zalog v okviru rescEU v Nemčiji, na Madžarskem, Nizozemskem, v Grčiji, Romuniji, na Švedskem in Danskem mobilizirali medicinsko opremo in opremo za zatočišča ter specializirano opremo za tveganja za javno zdravje, kot so kemične, biološke, radiološke in jedrske grožnje proti Ukrajini. Podpora rescEU s skupno finančno vrednostjo skoraj 34 milijonov evrov vključuje stanovanjske enote, zaščitne obleke, dekontaminante, ventilatorje, infuzijske črpalke, monitorje za spremljanje vitalnih funkcij, ultrazvočne naprave in drugo. EU usklajuje medicinske evakuacije ukrajinskih pacientov, ki nujno potrebujejo zdravljenje. Doslej je bilo v bolnišnice po vsej Evropi premeščenih več kot 1 000 pacientov, ki so potrebovali specializirano oskrbo. Septembra je bilo v Rzeszówu na Poljskem odprto novo vozlišče EU MEDEVAC za medicinsko evakuacijo ukrajinskih pacientov. Vozlišče bo pacientom, ki prihajajo iz Ukrajine, ponudilo varen prostor, preden bodo prepeljani na zdravljenje v bolnišnici v drugi evropski državi.

Poleg tega je Komisija na Poljskem, v Romuniji in na Slovaškem vzpostavila logistične centre civilne zaščite, da bi Ukrajini lahko čim prej dobavila potrebno pomoč. Ti centri bodo usmerjali pomoč, ki se zagotavlja prek mehanizma EU na področju civilne zaščite. 

Mehanizem začasne zaščite

Mehanizem začasne zaščite pomeni:

 • pravica do prebivanja
 • dostop do trga dela (ob upoštevanju politik trga dela posameznih držav članic)
 • dostop do nastanitve
 • socialne storitve
 • zdravstvena ali druga pomoč
 • otroci in mladostniki brez spremstva so upravičeni do zakonitega skrbništva in dostopa do izobraževanja

Informacije za ljudi, ki bežijo pred vojno

Solidarnostni koridorji

Komisija je predstavila akcijski načrt za vzpostavitev solidarnostnih koridorjev, da bi Ukrajina lahko izvažala žito, pa tudi uvažala blago, ki ga potrebuje, od humanitarne pomoči do živalske krme in gnojil. 

Od maja so solidarnostni koridorji omogočili:

 • izvoz več kot 12,5 milijona ton iz Ukrajine, s čimer so zagotovili nujno potrebne prihodke Ukrajini in žito tistim, ki ga potrebujejo
 • samo septembra je bilo skupaj izvoženih 6,6 milijona ton ukrajinskih kmetijskih proizvodov, od tega 2,6 milijona ton prek solidarnostnih koridorjev in 4 milijone ton prek Črnega morja.
 • zagotavljanje tehnične podpore Ukrajini, Moldaviji in državam EU, da se olajšajo in pospešijo postopki ter odpravijo ozka grla na meji
 • podpis sporazumov o prevozu blaga z Ukrajino in Moldavijo 29. junija 2022, da se dodatno olajšata tranzit in prevoz iz obeh držav in v obe državi

Druge vrste podpore

 • V energetskem sektorju je bilo ukrajinsko omrežje električne energije sinhronizirano z EU. EU bo z zagotavljanjem povratnega toka plina v državo še naprej podpirala Ukrajino v energetskem sektorju. Ukrajina bo lahko imela korist tudi od skupnega nakupa plina, utekočinjenega zemeljskega plina in vodika.
 • Komisija je predlagala, da se za eno leto opustijo uvozne dajatve na ves ukrajinski izvoz v EU. Predlog predvideva tudi enoletno opustitev vseh protidampinških in zaščitnih ukrepov EU za izvoz ukrajinskega jekla. Ta daljnosežni korak naj bi prispeval k povečanju ukrajinskega izvoza v EU in lajšanju težkega položaja ukrajinskih proizvajalcev in izvoznikov.
 • Komisija je evropske telekomunikacijske operaterje pozvala, naj podaljšajo svoj dogovor o začasni oprostitvi ali znatnem znižanju stroškov gostovanja za Ukrajinke in Ukrajince v EU, ki je v veljavi že zadnje tri mesece.
 • EU je od začetka vojne z 10 milijoni evrov za opremo, programsko opremo in drugo s tem povezano podporo okrepila svojo takojšnjo podporo za krepitev kibernetske odpornosti Ukrajine. Dodatnih 15 milijonov evrov iz svežnja v višini 330 milijonov evrov je bilo zagotovljenih za podporo odporni digitalni preobrazbi.
 • EU zagotavlja podporo prek jamstev EU, ki so jih izdale finančne institucije, kot sta EIB in EBRD. To bi moralo ukrajinski vladi omogočiti odobritev kreditov, podjetjem pa ponujanje bistvenih storitev.

Podpora za prihodnjo obnovo

Ukraine public administration building

Za obnovo Ukrajine po nastali vojni škodi bodo potrebna obsežna finančna sredstva z vsega sveta. Prizadevanja za obnovo bi morale voditi ukrajinske oblasti v tesnem partnerstvu z EU in drugimi ključnimi partnerji, kot so države G7 in G20 ter druge tretje države, pa tudi z mednarodnimi finančnimi institucijami in mednarodnimi organizacijami.

Napovedana je bila tudi mednarodna platforma za usklajevanje, t. i. platforma za obnovo Ukrajine, ki bi jo skupaj vodili Komisija in ukrajinska vlada. Platforma bi bila odgovorna za odobritev načrta za obnovo, ki bi ga pripravila in izvajala Ukrajina z upravno podporo in tehnično pomočjo EU. Združevala bi partnerje in organizacije, ki podpirajo Ukrajino, vključno z državami članicami EU, drugimi dvostranskimi in večstranskimi partnericami ter mednarodnimi finančnimi institucijami. Ukrajinski parlament in Evropski parlament bi sodelovala kot opazovalca.

V podporo načrtu za obnovo je Komisija predlagala vzpostavitev instrumenta za obnovo Ukrajine „RebuildUkraine“ kot glavnega pravnega instrumenta za podporo EU, in sicer s kombinacijo nepovratnih sredstev in posojil. Vključen bi bil v proračun EU, s čimer bi zagotovili preglednost, odgovornost in dobro finančno poslovodenje te pobude ter jasno povezavo med naložbami in reformami.

Več informacij o obnovi Ukrajine

Dokumenti