Gå direkt till innehållet
EU:s solidaritet med Ukraina

På flykt från Ukraina: Barnens rättigheter

Läs informationen på ukrainska eller ryska: Ukrainska | українська | Ryska | русский

Journummer för försvunna barn

Det europeiska journumret för försvunna barn (116 000) fungerar i de 27 EU-länderna och Albanien, Serbien, Schweiz och Storbritannien. Vem som helst kan ringa 116 000 och anmäla att ett barn har försvunnit. Journumret samarbetar med polis och lokala myndighet och erbjuder juridiskt, psykologiskt och praktiskt stöd till barn och föräldrar som letar efter varandra.

Missing Children Europe

Hos Missing Children Europe kan du få veta mer om hur du anmäler att barn från Ukraina saknas. De hjälper till med allmänna efterlysningar av försvunna ukrainska barn i EU och har resurser att stödja försvunna barn och deras familjer.

Försvunna ukrainska barn

Telefonjourer för hjälpsökande barn

Telefonjourer för barn erbjuder psykologisk hjälp och information till barn, men också till vuxna som ringer för ett barns räkning.

Det europeiska numret till telefonjourer för barn (116 111) fungerar i 24 EU-länder plus flera länder utanför EU, bland annat Ukraina.

Rättigheter för barn som kommer från Ukraina

 • Children playing with toys in a room

  Alla barn från Ukraina som kommer till EU bör snabbt få sina rättigheter tillgodosedda utan diskriminering, bland annat tillgång till nödvändig psykologhjälp, vård och skola. Ensamkommande barn måste särskilt uppmärksammas. Det är viktigt att de registreras omedelbart efter ankomsten. De bör få fullständigt och säkert stöd och en företrädare för de sociala myndigheterna bör finnas på plats så snabbt som möjligt. Att spåra familjemedlemmar måste prioriteras.

Alla barn (dvs. personer som är yngre än 18 år) som flyr från kriget i Ukraina har rätt till skydd i EU. Barn har rätt att  

 • få sin identitet registrerad när de anländer till EU – och, om de inte reser med en förälder eller annan ansvarig vuxen, ska gränsvakterna också registrera identiteten på den vuxen som reser med dem eller väntar på dem, samt det EU-land som uppges vara slutdestination
 • få tillgång till omsorg (till exempel boende) så snabbt som möjligt, hälso- och sjukvård (också psykologiskt stöd), och skolgång
 • bli hörda och få uttrycka sina åsikter om eventuella beslut som rör dem (då ålder och mognad gör det möjligt).

Ensamkommande barn eller barn som skilts från sina anhöriga har också rätt att få en förmyndare så snabbt som möjligt, som ska ta på sig föräldraansvaret fram till dess att barnen kan återförenas med sina föräldrar eller andra anhöriga. Förmyndaren kan vara en vuxen som barnet har rest tillsammans med, om myndigheterna kan slå fast att det är för barnets bästa. Ibland kan förmyndaren också vara någon annan än de vuxna som tar hand om barnen, t.ex. i fosterfamiljer eller på mottagningscentrum. Barnen har rätt att be att inte skiljas från vuxna de känner som har möjligt att ta ansvar för dem. 

Kommissionen bidrar på följande sätt:

 • Stöder och finansierar tillgång till psykosocial vård och grundläggande service.
 • Stöder att föräldralösa barn och barn med funktionsnedsättningar får rätt mottagande och omsorg.
 • Uppmuntrar alla att tillämpa EU:s strategi för barnets rättigheter. De nationella samordnarna av den europeiska barngarantin spelar en viktig roll på nationell nivå och bör dela med sig av bra exempel på EU-nivå.
 • Arbetar med internationella organisationer för att få stånd till familjeåterföreningar genom program för spårning av familjemedlemmar.
 • Stöder EU-länderna genom det förnyade informationssystemet för Schengen när de arbetar mot människohandel och människorov som rör barn.
 • Förbereder standardiserade rutiner för överföring av ensamkommande barn och andra barn med särskilda behov för att skydda dem från risker för övergrepp och människohandel.