Skip to main content
EU:s solidaritet med Ukraina

På flykt från Ukraina: Arbetsmarknaden

Läs informationen på ukrainska eller ryska: Ukrainska | українська | Ryska | русский

Tillgång till arbetsmarknaden

Människor med tillfälligt skydd ska kunna ta anställning, starta företag och gå yrkesutbildningar. De ska behandlas på samma sätt som arbetstagarna i EU-länderna och ha samma lön och arbetsvillkor. 

Kommissionen bidrar på följande sätt: 

  • Stöd till människor som kommer från Ukraina att skaffa sig nödvändig kompetens så att de kan ta sig in på arbetsmarknaden i EU. Stödet kan finansieras från sammanhållningsfonderna, det nya initiativet ”Sammanhållningsinsatser för flyktingar i Europa (Care)” och Asyl-, migrations- och integrationsfonden. Det kan omfatta språkkurser, rådgivning eller grundläggande utbildning. 
  • Språkkunskaper och digitala baskunskaper kan också byggas upp med hjälp av nätverken inom kompetenspakten för att koppla samman regionala myndigheter, utbildningsorganisationer och de icke-statliga organisationer som jobbar med att stödja människor som har flytt från Ukraina. 
  • Ukrainska har lagts till bland språken i verktyget för kartläggning av kompetensen hos personer från länder utanför EU för att hjälpa ukrainska arbetssökande och de som vill fortsätta att studera. 
  • Kommissionen har lagt fram en rekommendation för att underlätta erkännandet av akademiska utbildningar och yrkeskvalifikationer från Ukraina. Då blir det enklare för arbetsgivare och utbildningsinstitutioner att förstå vilka färdigheter ukrainare som kommer till EU har. 
  • Europeiska utbildningsstiftelsen stöder EU och nationella och ukrainska myndigheter med jämförelser mellan ukrainska och europeiska referensramar för kvalifikationer. Stiftelsen har skapat en resurshubb för att hjälpa både ukrainare som vill få sina kvalifikationer erkända och de som behöver hjälp att tolka kvalifikationerna. 
  • Ländernas arbetsförmedlingar och aktiva arbetsmarknadsåtgärder kommer att vara viktiga för att se till att de nyanländas färdigheter kommer till nytta och för att matcha de nyanlända med behoven på arbetsmarknaden. 

EU-talangreserven

Kommissionen har lanserat en webbaserad EU-talangreserv som ska hjälpa människor som flyr från Ukraina att hitta jobb i EU.

Pilotversionen av EU-talangreserven finns på engelska, ukrainska och ryska och du hittar den via Euresportalen. Den samlar nationella arbetsförmedlingar, privata arbetsförmedlare och arbetsgivare i hela EU. På Euresportalen finns fler än 3 miljoner lediga jobb och 4 000 arbetsgivare, och nya arbetsgivare kan registrera sig.

Pilotprojektet EU-talangreserven är öppet för alla arbetssökande som omfattas av tillfälligt skydd i enlighet med EU:s direktiv om tillfälligt skydd, eller liknande skydd enligt nationell lagstiftning som ger dem rätt att arbeta.

Efter att de arbetssökande har registrerat sig går de igenom olika steg för att lägga in sina färdigheter och ladda upp sitt CV. De CV:n som registreras via EU-talangreserven är tillgängliga för arbetsförmedlingar i de deltagande länderna och för registrerade arbetsgivare i alla länder som är del av det europeiska nätverket för arbetsförmedlingar (Eures). Arbetssökande kan också söka bland alla de lediga jobb som lagts ut på Euresportalen.

EU-talangreserven