Prejsť na hlavný obsah
Solidarita EÚ s Ukrajinou

Pomoc pre ľudí utekajúcich z Ukrajiny: ochrana detí

Tieto informácie sú k dispozícii aj v: ukrajinčine | українська | ruštine | русский

Tiesňová linka pre nezvestné deti

Európske harmonizované číslo tiesňovej linky pre nezvestné deti (116 000) je k dispozícii vo všetkých 27 členských štátoch EÚ, ako aj v Albánsku, Srbsku, vo Švajčiarsku a v Spojenom kráľovstve. Ktokoľvek môže zavolať na číslo 116 000 a nahlásiť nezvestné dieťa. Tiesňové linky pre nezvestné deti úzko spolupracujú s miestnymi orgánmi presadzovania práva a poskytujú právnu, psychologickú a praktickú podporu deťom a rodičom, ktorí sa navzájom hľadajú.

Organizácia Missing Children Europe

Organizácia Missing Children Europe takisto ponúka informácie o tom, ako nahlásiť nezvestné ukrajinské dieťa v celej Európe, o možnostiach vyhlásiť cezhraničné pátranie po nezvestných ukrajinských deťoch v EÚ a o zdrojoch na podporu nezvestných detí a ich rodín na úteku.

Missing Children Ukraine

Linka pomoci pre deti

Linka pomoci pre deti poskytuje psychosociálnu podporu a informácie deťom a dospelým volajúcim v mene detí.

Európske harmonizované číslo linky pomoci pre deti (116 111) funguje v 24 krajinách EÚ, ako aj v niekoľkých krajinách mimo EÚ vrátane Ukrajiny.

Práva detí prichádzajúcich z Ukrajiny

Children playing with toys in a room

Všetky deti z Ukrajiny, ktoré prichádzajú do EÚ, by mali mať rýchly prístup k svojim právam, a to bez diskriminácie, vrátane potrebnej psychologickej podpory, zdravotnej starostlivosti a prístupu k vzdelávaniu. Osobitná pozornosť sa musí venovať deťom bez sprievodu. Je dôležité, aby boli tieto deti hneď po príchode zaregistrované. Je potrebné im poskytnúť plnú a bezpečnú podporu a čo najskôr by mal byť na mieste prítomný zástupca služieb na ochranu detí. Prioritou musí byť pátranie po rodinných príslušníkoch.

Všetky deti (t. j. osoby mladšie ako 18 rokov), ktoré utekajú pred vojnou na Ukrajine, majú nárok na ochranu v EÚ. Majú právo:  

  • mať pri vstupe do EÚ zaregistrovanú totožnosť a v prípade, že deti necestujú v sprievode rodičov alebo iných dospelých, ktorí sú za nich zodpovední, príslušníci pohraničnej stráže takisto zaregistrujú totožnosť známych dospelých, ktorí ich sprevádzajú pri ceste alebo na ne čakajú, ako aj deklarovanú cieľovú krajinu EÚ,
  • čo najskôr získať prístup k starostlivosti (vrátane bývania), zdravotnej starostlivosti (vrátane psychologickej podpory) a vzdelávaniu,
  • byť vypočuté a vyjadriť svoje názory na akékoľvek rozhodnutie, ktoré sa má v súvislosti s nimi prijať (ak to umožňuje vek a stupeň zrelosti).

Ak ide o deti bez sprievodu alebo deti odlúčené od rodičov, majú tiež právo na to, aby im bol čo najskôr ustanovený opatrovník, ktorý bude vo vzťahu k nim vykonávať rodičovské práva a povinnosti až do času ich zlúčenia s rodičmi alebo inými rodinnými príslušníkmi. Opatrovníkom môže byť jedna zo známych dospelých osôb, s ktorou dieťa cestuje, ak orgány zistia, že je to v súlade s najlepším záujmom dieťaťa. Niekedy môže byť opatrovníkom osoba iná než dospelá osoba, ktorá bude poskytovať starostlivosť o deti, napr. v náhradných rodinách, záchytných centrách atď. Deti majú právo požadovať, aby neboli odlúčené od známych dospelých, ktorí sú schopní prevziať zodpovednosť za starostlivosť o ne. 

Komisia:

  • podporuje a financuje prístup k psychosociálnej starostlivosti a základným službám,
  • podporuje vhodné prijímanie sirôt a detí so zdravotným postihnutím a starostlivosť o ne,
  • podporuje vykonávanie európskej stratégie v oblasti práv dieťaťa. Na vnútroštátnej úrovni a pri výmene najlepších postupov na úrovni EÚ budú zohrávať dôležitú úlohu národní koordinátori Európskej záruky pre deti,
  • spolupracuje s medzinárodnými organizáciami s cieľom zlučovať rodiny prostredníctvom programov pátrania po rodinných príslušníkoch,
  • prostredníctvom obnoveného schengenského informačného systému podporuje členské štáty v boji proti obchodovaniu s deťmi a ich únosom,
  • pripravuje štandardné operačné postupy na účely premiestňovania maloletých osôb bez sprievodu a iných detí s osobitnými potrebami s cieľom zabezpečiť ochranu pred rizikami zneužívania a obchodovania s ľuďmi.