Gå direkt till innehållet
EU:s solidaritet med Ukraina

På flykt från Ukraina: Stöd till utbildning

   

Läs informationen på ukrainska eller ryska: Ukrainska | українська |  Ryska | русский

Stöd till utbildning

  • Children in a school class

    Många av flyktingarna från Ukraina är barn i skolåldern. En ordnad skolgång kan minska deras oro, skapa stabilitet och vanligt vardagsliv och ge dem framtidshopp.  

Kommissionen bidrar genom att

Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen har skapat en resurshubb med information om hur människor som har flytt från Ukraina kan fortsätta utbilda sig eller få tillgång till utbildning i EU-länderna. De kan också läsa om hur de kan få sin utbildning erkänd i jobb- eller studiesyfte och hitta jobbmöjligheter i EU.

Piktogram på svenska och ukrainska för barn och lärare

  • alt=""

    Med hjälp av den här praktiska boken med piktogram kan ukrainsk- och svensktalande överbygga de första hindren för sin kommunikation.

    Hämta

Ett europeiskt forskningsområde för Ukraina

Portalen Ett europeiskt forskningsområde för Ukraina är en ingång för information och stödtjänster för forskare som är kvar i Ukraina eller som har flytt. I portalen finns initiativ på EU-nivå, landsspecifika initiativ och initiativ från icke-statliga grupper. Portalen ska hjälpa drabbade forskare att hitta bostad och jobb, underlätta erkännandet av deras utbildningar och erbjuda andra tjänster.

Portalen ERA4Ukraine på Euraxess-webbplatsen stöder forskare genom att föra samman mer än 600 centrum och 43 nationella portaler i EU-länderna och länder som är associerade till Horisont Europa. 

Andra exempel på EU-initiativ är Science4Refugees, ett pågående Euraxess-initiativ som ger flyktingar praktikplatser, deltids- och heltidsjobb samt tillgång till en europeisk forskningsgemenskap, och Marie Skłodowska-Curie-åtgärden Researchers at risk.

Dokument

4 JANUARI 2023
Factsheet - Refugees from Ukraine: Support to school children and teachers English