Glavni sadržaj
Solidarnost EU-a s Ukrajinom

Izbjeglice iz Ukrajine: zaštita djece

Ove su informacije dostupne i na sljedećim jezicima: ukrajinskom | українська | ruskom | русский

Dežurne telefonske linije za nestalu djecu

Europska dežurna telefonska linija za nestalu djecu (116 000) dostupna je u svih 27 država članica EU-a, Albaniji, Srbiji, Švicarskoj i Ujedinjenoj Kraljevini. Bilo tko može nazvati 116 000 i prijaviti nestanak djeteta. Dežurne telefonske linije za nestalu djecu blisko surađuju s lokalnom policijom i pružaju pravnu, psihološku i praktičnu potporu djeci i roditeljima koji traže jedni druge.

Telefonska linija za nestalu djecu – Missing Children Europe

Putem telefonske linije Missing Children Europe pružaju se i informacije o tome kako u Europi prijaviti nestalo dijete iz Ukrajine, o prekograničnim javnim objavama u EU-u o ukrajinskoj djeci koja su trenutačno prijavljena kao nestala i resursima za potporu nestaloj djeci i njihovim obiteljima u bijegu.

Telefonska linija za nestalu djecu iz Ukrajine – Missing Children Ukraine

Dežurne telefonske linije za pomoć djeci

Dežurne telefonske linije nude psihosocijalnu pomoć i informacije djeci i odraslima koji zovu u ime djece.

Jedinstvena europska dežurna telefonska linija za pomoć djeci (116 111) dostupna je u 24 države članice EU-a i u više trećih zemalja, uključujući Ukrajinu.

Prava djece koja stižu iz Ukrajine

Children playing with toys in a room

Svoj djeci koja iz Ukrajine dolaze u EU trebalo bi brzo i bez diskriminacije omogućiti da ostvare svoja prava, kao što su nužna psihološka pomoć, zdravstvena skrb i pristup obrazovanju. Posebna pažnja mora se posvetiti djeci bez pratnje. Važno je da se registriraju odmah nakon dolaska, moraju dobiti potpunu i sigurnu potporu i što prije treba angažirati predstavnika službe za zaštitu djece. Prioritet mora biti traženje članova obitelji.

Sva djeca (tj. osobe mlađe od 18 godina) koja bježe od rata u Ukrajini imaju pravo na zaštitu u EU-u. Imaju pravo:  

  • na registraciju pri ulasku u EU, a ako djeca ne putuju u pratnji roditelja ili drugih odraslih osoba odgovornih za njih, službenici graničnog nadzora registrirat će i identitet poznatih odraslih osoba koje ih prate tijekom putovanja ili ih čekaju, kao i odredišnu zemlje EU-a koju prijave
  • što prije dobiti pristup skrbi (uključujući stanovanje), zdravstvenoj skrbi (uključujući psihološku potporu) i obrazovanju
  • izraziti svoje mišljenje i svoja stajališta o svim odlukama koje će se donijeti u vezi s njima (ako to dopuštaju dob i stupanj zrelosti).

Djeca bez pratnje i djeca odvojena od obitelji imaju pravo i na imenovanje skrbnika što prije, koji će im biti roditeljski autoritet dok ih se ne spoji s njihovim roditeljima ili drugim članovima obitelji. Skrbnik može biti jedna od poznatih odraslih osoba s kojima je dijete putovalo ako nadležna tijela utvrde da je to u skladu s najboljim interesima djeteta. Ponekad skrbnik nije jedna od osoba koje će skrbiti o djeci, npr. u udomiteljskim obiteljima, prihvatnim centrima itd. Djeca imaju pravo zatražiti da ih se ne odvaja od poznatih odraslih osoba koje su sposobne preuzeti odgovornost za njih. 

Komisija poduzima sljedeće korake:

  • podupire i financira pristup psihosocijalnoj skrbi i osnovnim uslugama
  • podupire primjereni prihvat siročadi i djece s invaliditetom i skrb o njima
  • potiče provedbu strategije EU-a o pravima djeteta; nacionalni koordinatori za europsko jamstvo za djecu imat će važnu ulogu na nacionalnoj razini i u razmjeni primjera dobre prakse na razini EU-a
  • surađuje s međunarodnim organizacijama da bi putem programa za pronalaženje obitelji ponovno spojila obitelji
  • u okviru obnovljenog Schengenskog informacijskog sustava podupire države članice u njihovu radu na sprečavanju trgovine djecom i otmice djece
  • priprema standardne operativne postupke za transfere maloljetnika bez pratnje i druge djece s posebnim potrebama kako bi se spriječilo zlostavljanje i trgovina djecom.