Gå direkt till innehållet
EU:s solidaritet med Ukraina

Resa in i EU

Om du tänker lämna Ukraina och resa till ett EU-land så ta med dig giltiga resehandlingar när du ger dig av, om du kan. Du får dock komma in i EU även om du saknar resehandlingar eller intyg på vaccination eller covidtest.

Alla EU-länder som gränsar till Ukraina låter alla som flyr från kriget i Ukraina resa in av humanitära skäl, oavsett om du har ett biometriskt pass eller inte. Det gäller även barn. Om du är ukrainsk medborgare och har ett biometriskt pass är det bara att visa upp passet vid gränsen, men annars släpps du ändå in av humanitära skäl.

Hur kan jag styrka mitt medborgarskap?

Här är en lista med handlingar du kan använda för att styrka att du är ukrainsk medborgare även om de har löpt ut:

  • Alla slags pass (t.ex. nationella pass, diplomatpass, tjänstepass, kollektiva pass och provisoriska pass inklusive pass för barn).
  • Nationella id-kort (även tillfälliga och provisoriska).
  • Militära tjänstgöringsböcker och tjänstgöringskort.
  • Sjöfartsböcker, tjänstgöringsbevis för skeppare och sjömanspass.
  • Intyg om medborgarskap.
  • Andra officiella handlingar som nämner eller anger medborgarskap.

Om du har ett annat medborgarskap och måste ha visum för att få resa in i EU ska du visa upp ditt korttidsvisum om du har något. Om du inte har något visum kan EU-länderna ändå låta dig resa in så att du lättare kan återvända till ditt ursprungsland.

Kommer jag att kontrolleras vid gränsen?

Med tanke på läget i Ukraina får EU-länderna göra sina inresekontroller antingen vid gränsen eller på en säker plats som inte är precis vid gränsen. Kontrollerna kan också göras medan du reser till den säkra platsen, eller när du har kommit fram. Myndigheterna kan kräva att du stannar på den säkra platsen medan kontrollerna görs.

Vad har jag för rättigheter och skyldigheter?

Oavsett din nationalitet ska du få information om dina rättigheter och omedelbar hjälp, bland annat med tak över huvudet, mat och medicin och andra basbehov. Du kan ha fler rättigheter beroende på vilken status du får i EU.

Poliskontroller och andra administrativa kontroller kan av säkerhets- och migrationsskäl göras när som helst, även i EU-länderna. Det är viktigt att du samarbetar med polisen, gränsbevakningen och andra myndigheter, och ger dem de handlingar och uppgifter de frågar efter. I vissa fall kan du behöva stanna kvar i särskilda lokaler medan myndigheterna gör sina kontroller.

När det gäller barn som reser utan någon vuxen (förälder, vårdnadshavare eller bekant) och det inte finns någon som väntar på dem bör myndigheterna informeras så att socialtjänsten kan ta hand om barnen.