Preskoči na glavno vsebino
Solidarnost EU z Ukrajino

Na begu iz Ukrajine: zaščita otrok

Te informacije so na voljo tudi v naslednjih jezikih: ukrajinščina | українська | ruščina | русский

Posebna klicna številka za pogrešane otroke

Enotna evropska klicna številka za prijavo pogrešanih otrok (116 000) je dosegljiva v 27 državah članicah EU, Albaniji, Srbiji, Švici in Združenem kraljestvu. Vsakdo lahko pokliče številko 116 000 in prijavi pogrešanega otroka. Službe, ki opravljajo telefonske linije za prijavo pogrešanih otrok, tesno sodelujejo z lokalnimi organi kazenskega pregona in nudijo pravno, psihosocialno in praktično podporo otrokom in staršem, ki iščejo drug drugega.

Posebna klicna številka za pogrešane otroke – Missing Children Europe

Na posebni klicni številki za pogrešane otroke so na voljo tudi informacije o tem, kako v Evropi prijaviti pogrešane ukrajinske otroke. Ta služba v EU objavlja čezmejne pozive javnosti o ukrajinskih otrocih, ki so trenutno prijavljeni kot pogrešani, in daje na voljo vire za podporo pogrešanim otrokom in njihovim družinam na begu.

Posebna klicna številka za pogrešane otroke iz Ukrajine – Missing Children Ukraine

Posebna klicna številka za otroke v stiski

Posebna klicna številka za otroke v stiski otrokom in odraslim, ki kličejo v imenu otrok, nudi psihosocialno podporo in informacije.

Enotna evropska klicna številka za otroke v stiski (116 111) deluje v 24 državah EU in več državah zunaj EU, vključno z Ukrajino.

Pravice otrok, ki prihajajo iz Ukrajine

Children playing with toys in a room

Vsi otroci, ki iz Ukrajine prihajajo v EU, bi morali hitro in brez diskriminacije imeti dostop do svojih pravic, vključno s psihološko podporo, zdravstvenim varstvom in dostopom do izobraževanja. Posebno pozornost je treba nameniti otrokom brez spremstva. Pomembno je, da so registrirani takoj po prihodu, deležni morajo biti polne in varne podpore, čim prej pa mora biti prisoten predstavnik služb za zaščito otrok. Iskanje družine mora biti prednostna naloga.

Vsi otroci (tj. osebe, mlajše od 18 let), ki bežijo pred vojno v Ukrajini, so upravičeni do zaščite v EU. Imajo pravico:  

  • do registracije njihove identitete ob vstopu v EU – če otrok ne potuje v spremstvu staršev ali drugih odraslih, ki so zanj odgovorni, bodo mejni policisti registrirali tudi identiteto znanih odraslih oseb, ki ga spremljajo med potovanjem ali čakajo nanj, ter deklarirano namembno državo EU
  • čim prej dobiti dostop do oskrbe (vključno s stanovanjem), zdravstvenega varstva (vključno s psihološko podporo) in izobraževanja
  • biti zaslišani in izraziti svoje mnenje o vsaki odločitvi, ki jo je treba sprejeti v zvezi z njimi (če to omogočata starost in stopnja zrelosti)

Otroci brez spremstva ali ločeni otroci imajo tudi pravico do čim prejšnjega imenovanja skrbnika, ki bo zanje prevzel starševsko avtoriteto, dokler jih ne bo mogoče združiti s starši ali drugimi družinskimi člani. Skrbnik je lahko ena od znanih odraslih oseb, s katerimi je otrok potoval, če organi ugotovijo, da je to v interesu otroka. Včasih bo skrbnik druga oseba kot odrasli, ki skrbijo za otroke, npr. v rejniških družinah, sprejemnih centrih itd. Otroci imajo pravico zahtevati, da niso ločeni od znanih odraslih, ki so sposobni prevzeti odgovornost za njihovo oskrbo. 

Komisija:

  • podpira in financira dostop do psihosocialne oskrbe in osnovnih storitev
  • podpira ustrezen sprejem in oskrbo sirot in invalidnih otrok
  • spodbuja izvajanje evropske strategije o otrokovih pravicah; nacionalni koordinatorji evropskega jamstva za otroke bodo imeli pomembno vlogo na nacionalni ravni in pri izmenjavi najboljših praks na ravni EU
  • sodeluje z mednarodnimi organizacijami, da bi s pomočjo programov za iskanje družine ponovno združila družine
  • s prenovljenim Schengenskim informacijskim sistemom podpira države članice pri njihovem delu na področju trgovine z otroki in protipravnega odvzema prostosti
  • pripravlja standardne operativne postopke za premestitev mladoletnikov brez spremstva in drugih otrok s posebnimi potrebami za zagotovitev njihove zaščite pred tveganji zlorabe in trgovanja z otroki