Ugrás a fő tartalomra
Uniós szolidaritás Ukrajnával

Az Ukrajnából menekülő gyermekek védelme

Ezeket az információkat a következő nyelveken is közzétesszük: ukrán | українська | orosz | русский

Eltűnt gyermekek felkutatására fenntartott forróvonal

Az eltűnt gyermekek felkutatására fenntartott forróvonal egységes európai hívószáma (116 000) mind a 27 uniós tagállamban, valamint Albániában, az Egyesült Királyságban, Szerbiában és Svájcban is elérhető. Bárki hívhatja a 116 000-t eltűnt gyermek bejelentésére. Az eltűnt gyermekek felkutatására fenntartott forróvonalak szorosan együttműködnek a helyi bűnüldöző szervekkel, és jogi, pszichológiai és gyakorlati támogatást nyújtanak az egymást kereső gyermekeknek és szülőknek.

Missing Children Europe

Az eltűnt gyermekek európai szervezete, a Missing Children Europe tájékoztatást nyújt arról is, hogyan lehet bejelenteni Európában az eltűnt ukrán gyermekeket, milyen nyilvános felhívásokat tettek közzé eltűntként bejelentett ukrán gyermekekről EU-szerte, és milyen források állnak rendelkezésre az eltűnt gyermekek és menekülő családtagjaik támogatására.

Missing Children Ukraine

Gyermekek segélyvonala

A gyermekeknek szóló segélyvonalak pszichoszociális támogatást és tájékoztatást nyújtanak a gyermekeknek és a gyermekek nevében telefonáló felnőtteknek.

A gyermekeknek szóló segélyvonalak egységes európai hívószáma (116 111) 24 uniós országban működik, és számos nem uniós országban is, köztük Ukrajnában.

Az Ukrajnából érkező gyermekek jogai

Children playing with toys in a room

Az Ukrajnából az EU-ba érkező valamennyi gyermek számára garantálni kell, hogy megkülönböztetésmentesen, mielőbb élhessen jogaival, beleértve a szükséges pszichológiai támogatást, egészségügyi ellátást és az iskolai tanulás lehetőségét. Különös figyelmet kell fordítani a kísérő nélküli gyermekekre. Fontos, hogy megérkezésükkor azonnal nyilvántartásba vegyék őket, teljes körű és biztonságos támogatást kapjanak, és a gyermekvédelmi szolgálatok a lehető leggyorsabban a segítségükre siessenek. A családfelkutatást prioritásként kell kezelni.

Minden gyermek (azaz 18 év alatti személy), aki az ukrajnai háború elől menekül, jogosult az EU-ban védelemre. Joga van ahhoz, hogy:  

  • személyazonosságát az EU-ba való belépéskor a hatóságok nyilvántartásba vegyék – és ha szülei vagy más, érte felelős nagykorú személy nélkül utazik, a határőrök nyilvántartásba veszik azokat az általa ismert felnőtteket is, akik az utazás során őt kísérik vagy rá várnak, valamint a bejelentett uniós célországot is;
  • a lehető leghamarabb a gondját viseljék (ideértve a lakhatást is), egészségügyi ellátásban részesüljön (beleértve a pszichológiai támogatást is) és iskolába járhasson;
  • meghallgassák, és véleményt nyilváníthasson az őt érintő döntésekről (ha életkora és érettségének foka ezt lehetővé teszi).

A kísérő nélküli vagy hozzátartozóiktól elszakított gyermekek arra is jogosultak, hogy a lehető leghamarabb gyámot jelöljenek ki nekik, aki betölti számukra a szülő szerepét a szülőkkel vagy más családtagokkal való újraegyesítésig. A gyám lehet valaki azok közül a felnőtt ismerősök közül, akikkel a gyermek utazik, amennyiben a hatóságok megállapítják, hogy ez megfelel a gyermek mindenek felett álló érdekének. Előfordulhat, hogy a gyám személye eltér azoknak a felnőtteknek a személyétől, akik gondoskodnak a gyermekről, például a befogadóállomáson vagy ha a gyermek nevelőszülőkhöz kerül. A gyermeknek jogában áll kérni, hogy ne szakítsák el őt a gondozását vállalni képes, általa ismert felnőttektől. 

A Bizottság:

  • támogatja és finanszírozza a pszichoszociális ellátáshoz és az alapvető szolgáltatásokhoz való hozzáférést;
  • támogatja az árvák és a fogyatékossággal élő gyermekek megfelelő fogadását és gondozását;
  • ösztönzi az európai gyermekjogi stratégia végrehajtását – az európai gyermekgarancia nemzeti koordinátorai fontos szerepet fognak játszani nemzeti szinten és a bevált gyakorlatok uniós szintű megosztásában;
  • együttműködik nemzetközi szervezetekkel a családok újraegyesítése érdekében családfelkutatási programok révén;
  • támogatja a tagállamokat a gyermekkereskedelem és -rablás elleni küzdelemben a megújított Schengeni Információs Rendszeren keresztül;
  • eljárási standardokat dolgoz ki a kísérő nélküli kiskorúak és más, különleges bánásmódot igénylő gyermekek átadására vonatkozóan a visszaélés és az emberkereskedelem kockázatával szembeni védelem biztosítása érdekében.