Gå direkt till innehållet
EU:s solidaritet med Ukraina

På flykt från Ukraina: Dina rättigheter i EU

När du har kommit till EU har du olika möjligheter beroende på din specifika situation. Myndigheterna kommer att informera dig om dina rättigheter.

Läs informationen på ukrainska eller ryska: ukrainska | українська | ryska | русский

Du kan beviljas tillfälligt skydd

Om du var permanent bosatt i Ukraina och lämnade landet den 24 februari 2022 eller senare för att fly från kriget kan du ha rätt till tillfälligt skydd i vilket EU-land som helst. Det tillfälliga skyddet gäller i minst ett år, och kan förlängas beroende på hur läget i Ukraina utvecklas. Dina rättigheter enligt direktivet om tillfälligt skydd omfattar uppehållstillstånd, tillgång till boende och sjukvård, tillträde till arbetsmarknaden och skolgång för barnen. Du har också rätt att öppna ett betalkonto.

Du kan ansöka om internationellt skydd i EU

Du som har beviljats tillfälligt skydd kan när som helst ansöka om internationellt skydd (asyl).

I så fall kan ditt tillfälliga skydd komma att upphöra så länge du har status och rättigheter som asylsökande. Om din asylansökan avslås omfattas du återigen av det tillfälliga skyddet, förutsatt att det fortfarande är i kraft i EU.

Ta reda på EU-landets praxis innan du bestämmer om du ska ansöka om internationellt skydd utöver ett uppehållstillstånd som visar din tillfälliga skyddsstatus.

Be om hjälp med att återvända till ditt hemland

Oavsett medborgarskap och din rätt till internationellt skydd bör du få resa in i EU om du bodde i Ukraina före kriget och har flytt därifrån. Om det är säkert att åka tillbaka till ditt hemland bör du kontakta relevanta myndigheter eller organisationer som kan hjälpa dig med att återvända till ditt hemland.

För hjälp med hemtransport bör du kontakta ditt hemlands ambassad/konsulat i det land där du för närvarande vistas. Myndigheterna i ditt värdland kan också hjälpa dig att kontakta din ambassad/ditt konsulat om du stöter på problem och kan erbjuda dig hjälp med att återvända till hemlandet.

Dina konsumenträttigheter i EU

Du skyddas av EU:s konsumentskyddslagar när du bor i EU. De här lagarna ser till att butikerna inte säljer några farliga produkter till dig och att du behandlas rättvist när du ska öppna ett bankkonto, resa, teckna ett mobilabonnemang eller handla på nätet.

Ta reda på dina rättigheter som konsument