Direct naar de inhoud
EU-solidariteit met Oekraïne

Vluchten uit Oekraïne: bescherming voor kinderen

Deze informatie is ook beschikbaar in het: Oekraïens | українська | Russisch | русский

Meldpunten voor vermiste kinderen

Het Europees geharmoniseerd nummer voor de hotline voor vermiste kinderen (116 000) is beschikbaar in de 27 EU-lidstaten, Albanië, Servië, Zwitserland en het VK. Iedereen kan 116 000 bellen om te melden dat een kind vermist is. De meldpunten voor vermiste kinderen werken nauw samen met de lokale rechtshandhavingsinstanties en bieden juridische, psychologische en praktische ondersteuning aan kinderen en ouders die op zoek zijn naar elkaar.

Missing Children Europe

Missing Children Europe biedt ook informatie over hoe vermiste Oekraïens kinderen in heel Europa kunnen worden gemeld, over publiciteitsoproepen over Oekraïense kinderen die momenteel over de grenzen heen in de EU vermist zijn en over middelen ter ondersteuning van vermiste kinderen en hun gezinnen die op de vlucht zijn.

Missing Children Ukraine

Kinderhulplijnen

Kinderhulplijnen geven psychosociale ondersteuning en informatie aan kinderen, en aan volwassenen die namens kinderen bellen.

De Kinderhulplijnen zijn bereikbaar via éénzelfde nummer (116 111), dat momenteel operationeel is in 24 EU-lidstaten en een aantal andere Europese landen, waaronder Oekraïne.

De rechten van kinderen die uit Oekraïne aankomen

 • Children playing with toys in a room

  Alle kinderen uit Oekraïne die in de EU aankomen moeten snel en zonder discriminatie toegang hebben tot hun rechten, met inbegrip van de nodige psychologische ondersteuning, gezondheidszorg en toegang tot onderwijs. Niet-begeleide kinderen moeten bijzondere aandacht krijgen. Zij moeten meteen bij aankomst worden geregistreerd en volledige en veilige ondersteuning krijgen; een vertegenwoordiger van kinderbeschermingsdiensten moet zo snel mogelijk aanwezig zijn. De opsporing van familieleden moet een prioriteit zijn.

Alle kinderen (personen jonger dan 18 jaar) die de oorlog in Oekraïne ontvluchten, hebben recht op bescherming in de EU. Zij hebben het recht om:  

 • bij binnenkomst in de EU hun identiteit te laten registeren; als zij reizen zonder ouders of andere volwassenen die voor hen verantwoordelijk zijn, zullen de grenswachten ook de identiteit registreren van de bekende volwassenen die hen tijdens hun reis begeleiden of die hen opwachten, net als het EU-land dat zij opgeven als bestemming
 • zo snel mogelijk toegang te krijgen tot zorg (met inbegrip van huisvesting), gezondheidszorg (met inbegrip van psychologische ondersteuning) en onderwijs
 • te worden gehoord en hun mening te geven over elk besluit dat over hen wordt genomen (als zij daar de leeftijd en mate van rijpheid voor hebben)

Niet-begeleide kinderen of kinderen die van hun familie zijn gescheiden, hebben ook het recht zo spoedig mogelijk een voogd toegewezen te krijgen, die voor hen een figuur met ouderlijk gezag zal zijn totdat zij met hun ouders of andere familieleden kunnen worden herenigd. De voogd kan een van de bekende volwassenen zijn met wie het kind heeft gereisd, als de autoriteiten vaststellen dat dit in overeenstemming is met het belang van het kind. Soms is de voogd iemand anders dan de volwassenen die voor de kinderen zullen zorgne, bijvoorbeeld in pleeggezinnen, opvangcentra enz. De kinderen hebben het recht te vragen niet te worden gescheiden van de bekende volwassenen die in staat zijn de verantwoordelijkheid voor hun zorg te dragen. 

De Commissie:

 • biedt ondersteuning en financiering voor de toegang tot psychosociale zorg en basisdiensten
 • biedt ondersteuning voor passende opvang en zorg voor wezen en kinderen met een handicap
 • moedigt aan dat de Europese strategie voor de rechten van het kind wordt uitgevoerd. Nationale coördinatoren van de Europese kindergarantie zullen een belangrijke rol spelen op nationaal niveau en bij het uitwisselen van beste praktijken op EU-niveau
 • werkt samen met internationale organisaties om gezinnen te herenigen via programma’s voor de opsporing van familieleden
 • ondersteunt de lidstaten via het vernieuwde Schengeninformatiesysteem bij hun werkzaamheden ter bestrijding van kinderhandel en -ontvoering
 • zorgt voor operationele standaardprocedures voor de overdracht van niet-begeleide minderjarigen en andere kinderen met bijzondere behoeften om hen te beschermen tegen misbruik en kinderhandel