Gå til hovedindholdet
EU's solidaritet med Ukraine

På flugt fra Ukraine: Beskyttelse af børn

Disse informationer findes også på: ukrainsk | українська | russisk | русский

Hotlines for forsvundne børn

Det europæiske harmoniserede nummer for hotline for forsvundne børn (116 000) er tilgængeligt i alle 27 EU-medlemslande, Albanien, Serbien, Schweiz og Det Forenede Kongerige. Alle kan ringe til 116 000 for at underrette om et savnet barn. Hotlines for forsvundne børn arbejder tæt sammen med de lokale retshåndhævende myndigheder og yder juridisk, psykologisk og praktisk støtte til børn og forældre, der leder efter hinanden.

Missing Children Europe

Missing Children Europe tilbyder også oplysninger om, hvordan man underretter om et forsvundet ukrainsk barn i hele Europa, efterlysninger i medier af ukrainske børn, der i øjeblikket er meldt savnet på tværs af grænserne i EU, og ressourcer til at støtte forsvundne børn og deres familier på flugt.

Missing Children Ukraine

Telefonrådgivning for børn

Telefonrådgivninger yder psykosocial støtte og oplysningsarbejde til børn og til voksne, der ringer på vegne af børn.

Det europæiske harmoniserede nummer for telefonrådgivning for børn (116 111) er operationelt i 24 EU-lande foruden flere lande uden for EU, herunder Ukraine.

Rettigheder for børn, der ankommer fra Ukraine

 • Children playing with toys in a room

  Alle børn fra Ukraine, der ankommer til EU, bør have hurtig adgang til deres rettigheder uden forskelsbehandling, herunder den nødvendige psykologiske støtte, sundhedspleje og adgang til uddannelse. Der skal lægges særlig vægt på uledsagede børn. Det er vigtigt, at de registreres straks ved ankomsten. De bør modtage komplet og tryg støtte, og en repræsentant for børnebeskyttelsestjenester bør være til stede så hurtigt som muligt. Familieopsporing skal være en prioritet.

Alle børn (dvs. personer under 18 år), der flygter fra krigen i Ukraine, er berettiget til beskyttelse i EU. De har ret til at:  

 • få deres identitet registreret ved ankomsten til EU – for børn, der ikke rejser ledsaget af forældre eller andre voksne, registrerer grænsevagterne også identiteten af de kendte voksne, der ledsager dem under deres rejse eller venter på dem, samt det angivne bestemmelsesland i EU
 • få adgang til hjælp (herunder bolig) hurtigst muligt samt sundhedspleje (herunder psykologisk støtte) og uddannelse
 • blive hørt og give udtryk for deres synspunkter om enhver beslutning, der træffes vedrørende dem (hvis alder og modenhed tillader det)

Uledsagede børn eller børn, der er blevet adskilt fra deres familie, har desuden ret til hurtigst muligt at blive tildelt en værge, der kan fungere som forældrefigur for dem, indtil de kan genforenes med deres forældre eller andre familiemedlemmer. Værgen kan være en af de kendte voksne, som barnet er rejst med, hvis myndighederne fastslår, at dette tjener barnets tarv. Nogle gange kan værgen være en anden end de voksne, der tager sig af børnene i f.eks. plejefamilier, modtagelsescentre osv. Børnene har ret til at anmode om ikke at blive adskilt fra de kendte voksne, som er i stand til at tage ansvaret for deres ve og vel. 

Kommissionen:

 • støtter og finansierer adgang til psykosocial hjælp og basistjenester
 • støtte passende modtagelse af og omsorg for forældreløse og børn med handicap
 • tilskynder til gennemførelse af den europæiske strategi for børns rettigheder. De nationale koordinatorer af den europæiske børnegaranti spiller en vigtig rolle på nationalt plan og i udvekslingen af bedste praksis på EU-plan
 • samarbejder med internationale organisationer om at genforene familier gennem familieopsporingsprogrammer
 • støtter, via det fornyede Schengeninformationssystem, EU-landene i deres arbejde med at bekæmpe handel med børn og bortførelser af børn
 • udarbejder operative standardprocedurer for overførsel af uledsagede mindreårige og andre børn med særlige behov for at sikre beskyttelse mod risici for misbrug og menneskehandel