Pereiti prie pagrindinio turinio
ES solidarumas su Ukraina

Kaip užtikrinti, kad Rusija atsakytų už savo veiksmus

Buča. Civilių gyventojų žudynių simbolis

Žodžiais neišreiškiamas siaubas

A woman threatened by her partner

Bučos okupacijos metu rusai rūsyje laikė apie 25 Ukrainos merginas nuo 14 iki 24 metų ir nuolat jas prievartavo. Devynios iš jų pastojo. 

Russian retreat from Bucha reveals scores of civilian deaths

2022 m. balandžio 6 d., po rusų deginimų ir plėšimų Bučoje, vyras stumia savo dviratį gatve pro griuvėsius ir sunaikintas karines transporto priemones.

Chris McGrath/Getty Images nuotrauka

Visit of Ursula von der Leyen, President of the European Commission, and Josep Borrell Fontelles, Vice-President of the European Commission in charge of a stronger Europe in the World, to Ukraine

Masinės kapavietės ir maišai su kūnais, išdėlioti eilėmis ant žemės, šalia Šv. Andriejaus, pirmojojo pašauktojo apaštalo, ir visų šventųjų (ukr. Святого Апостола Андрія Первозванного та Всіх Святих) cerkvės Bučos mieste, praėjus kelioms dienoms po Rusijos įsiveržimo.

Tarptautinės teisės pažeidimai

ES yra tvirtai pasiryžusi užtikrinti, kad asmenys, atsakingi už Ukrainoje įvykdytus karo nusikaltimus, neliktų nenubausti.

Nusikaltimai žmoniškumui, karo nusikaltimai, genocidas ir agresijos nusikaltimas laikomi sunkiausiais tarptautinės teisės pažeidimais (jie taip pat vadinami tarptautiniais nusikaltimais).

Ukraina šiuo metu tiria daugiau kaip 69 000 įtariamų tarptautinių nusikaltimų, bet manoma, kad faktinis tokių žiaurių nusikaltimų skaičius dar didesnis.

14 ES valstybių narių

jau pradėjo nacionalinius tyrimus dėl Ukrainoje įvykdytų tarptautinių nusikaltimų

6 ES valstybės narės

Lenkija, Latvija, Estija, Slovakija, Rumunija ir Lietuva kartu su Ukraina ir Tarptautiniu baudžiamuoju teismu (TBT), priklauso jungtinei tyrimo grupei, kurią remia Eurojustas

Kas yra agresijos nusikaltimas?

Agresijos nusikaltimas paprastai yra aukščiausios šalies politinės ir karinės vadovybės nusikaltimas prieš kitos šalies suverenitetą, teritorinį vientisumą ar politinę nepriklausomybę. Rusija įvykdė visus įmanomus agresijos nusikaltimus: invaziją, karinę okupaciją, aneksiją naudojant jėgą, bombardavimą ir karinę uostų blokadą.

Kadangi Rusija nepripažįsta TBT jurisdikcijos, Komisija siūlo alternatyvias galimybes teisingumui užtikrinti ir už agresijos nusikaltimą.

Baudžiamasis persekiojimas už Rusijos nusikaltimus Ukrainoje

Komisija, ir toliau remdama TBT veiklą, kartu su tarptautine bendruomene siekia įsteigti tribunolą, kuris tirtų Rusijos agresijos nusikaltimą ir už jį Rusiją patrauktų baudžiamojon atsakomybėn.

Siekdami padėti koordinuoti įrodymų rinkimą, Komisija įsteigė Tarptautinį baudžiamojo persekiojimo už agresijos nusikaltimą prieš Ukrainą centrą Hagoje, kuris yra Eurojusto remiamos jungtinės tyrimo grupės dalis. Šis centras padės koordinuoti Ukrainoje įvykdytų karo nusikaltimų tyrimus ir tolesnį įrodymų rinkimą.

Komisija taip pat toliau remia esamus mechanizmus:

  • nuo invazijos pradžios TBT pajėgumams remti skyrė daugiau kaip 10 mln. EUR;
  • stiprina Ukrainos generalinę prokuratūrą – jos IT ir įrangai skyrė daugiau kaip 6 mln. EUR;
  • užtikrina, kad Eurojustas būtų geriau pasirengęs šiai užduočiai – iš dalies pakeitus Eurojusto reglamentą, ši agentūra gali saugiai saugoti, laikyti ir analizuoti su tarptautiniais nusikaltimais susijusius įrodymus naujoje duomenų bazėje;
  • remia Eurojustą ir Europolą, kurie veikia kaip ES valstybių narių vykdomų nacionalinių tyrimų koordinavimo centrai;
  • koordinuoja veiksmus su mūsų tarptautiniais partneriais, kad būtų užtikrinta atskaitomybė ir visuotinis atsakas. 

Padarytos žalos atlyginimas

Rusija ir jos oligarchai privalo kompensuoti už Ukrainai padarytą žalą ir sugriovimus.

Prasidėjus Rusijos agresijai prieš Ukrainą, 2022 m. kovo mėn. Komisija įsteigė Turto įšaldymo ir areštavimo darbo grupę. Šios darbo grupės tikslas – užtikrinti geresnį ES sankcijų, taikomų Rusijos ir Baltarusijos asmenims bei įmonėms, koordinavimą.

Darbo grupė, kuriai vadovauja Komisija, valstybėms narėms, taip pat ES agentūroms, Eurojustui ir Europolui suteikia galimybę bendradarbiauti nustatant, įšaldant ir, kai įmanoma, konfiskuojant Rusijos turtą.

Ši darbo grupė glaudžiai bendradarbiauja su tarptautiniais partneriais, tarp kurių – Ukrainos ir JAV valdžios institucijos. Ši darbo grupė G7+ lygmeniu reguliariai bendradarbiauja su Darbo grupe Rusijos elito, įgaliotinių ir oligarchų klausimams (REPO).

alt=""
FAKTAS

Iki šiol ES yra įšaldžiusi daugiau kaip 28 mlrd. EUR vertės privataus turto.

ES taip pat nustatė griežtesnius turto įšaldymo įpareigojimus. Ji susitarė dėl naujo įtraukimo į sąrašą kriterijaus, kad į sąrašą būtų įtraukti asmenys, kurie gauna naudos iš priverstinio ES patronuojamųjų įmonių Rusijoje nuosavybės teisių ar jų kontrolės perdavimo. Taip bus užtikrinta, kad niekas negautų pelno iš nuostolių, kuriuos patiria ES įmonės, kai Rusijos savininkai ir (arba) vadovybė priverstinai įsigyja ES patronuojamąsias įmones. 

Ukrainos atstatymas

ES valstybės narės, padedamos Turto įšaldymo ir areštavimo darbo grupės, įšaldė daugiau kaip 28 mlrd. EUR vertės turto, priklausančio Rusijos ir Baltarusijos oligarchams ir įmonėms.

ES imobilizuota daugiau kaip 200 mlrd. EUR Rusijos centrinio banko turto.

Siekdama kuo geriau panaudoti šias lėšas ir pradėti Ukrainos atstatymą, Komisija valstybėms narėms pasiūlė įvairių variantų. Tai naujos įšaldyto ir imobilizuoto Rusijos viešojo turto valdymo struktūros sukūrimas, to turto investavimas ir gautų pajamų panaudojimas Ukrainos reikmėms.

Teisinių spragų šalinimas

Kol vyksta Rusijos agresija prieš Ukrainą, labai svarbu, kad ES sankcijos būtų visapusiškai įgyvendinamos, o jų pažeidėjams nebūtų leidžiama išsisukti. Mes stipriname ES teisę:

Siekiama sustiprinti atgrasomąjį ES sankcijų poveikį ir valstybėms narėms suteikti teisinių priemonių, kad būtų galima konfiskuoti daugiau su tam tikra nusikalstama veika susijusio turto.