Gå til hovedindholdet
EU's solidaritet med Ukraine

På flugt fra Ukraine: Sundhedspleje

Disse informationer findes også på: ukrainsk | українська | russisk | русский

Adgang til sundhedsydelser i EU

Hvis du får midlertidig beskyttelse, får du ret til sundhedsydelser i dit værtsland. Det betyder, at værtslandet, når du er blevet registreret og har fået din midlertidige opholdstilladelse, vil give dig adgang til sit sundhedssystem.

Hvis det offentlige sundhedssystem i værtslandet betragter dig som fuldt ud forsikret, vil du desuden få ret til at modtage det europæiske sygesikringskort, som giver dig adgang til nødvendig sundhedspleje under et midlertidigt ophold i et andet EU-land.

Specialiseret hospitalsbehandling

For at sikre specialiseret hospitalsbehandling og -pleje til dem, der har akut behov, vil Kommissionen:

  • oprette en solidaritetsmekanisme til flytning inden for EU af flygtninge og fordrevne fra de EU-lande, der grænser op til Ukraine. Der er allerede stillet 10.000 senge til rådighed
  • støtte adgang til rutinemæssige vaccinationer af børn (hvilket skal have høj prioritet) og målrettede tiltag vedrørende psykisk sundhed og traumestøtte til dem, der flygter fra krigen.

Patienter med sjældne eller komplekse sygdomme

De 24 europæiske netværk af referencecentre for sjældne og komplekse sygdomme er forenet i deres hjælp til alle ukrainske patienter. Referencecentrene er specialiseret i diagnosticering og behandling af sjældne og meget sjældne sygdomme inden for næsten alle medicinske områder, bl.a. sjældne kræftformer.

De 1.600 centre hører under mere end 300 hospitaler i EU, som er spredt ud over de fleste medlemslande, bl.a. nabolande til Ukraine, samt Norge. Centrene har forpligtet sig til at fungere som knudepunkter for patienter med sjældne sygdomme i og uden for Ukraine.

webstedet for de europæiske netværk af referencecentre får du mere information og vejledning.

Information fra nationale ministerier og sundhedsmyndigheder

Estland

Sundhedsrådet
Sygesikringsfonden
Det nationale institut for sundhedsudviklings hjælp til flygtninge

Ungarn

Det nationale institut for onkologis website og ukrbejencionkologiaatoncol [dot] hu (e-mailadresse)

Litauen

Sundhedsministeriet
Information om sundhedsydelser +370 5 232 2222

Information i hele EU

"Treatment4Ukraine" – oplysninger om tilgængeligheden af sundhedsydelser i Europa indsamlet af EU-delegationen i Ukraine

Dokumenter

Faktablad12. april 2022
Factsheet: Access to health care in EU countries for persons displaced from Ukraine