Põhisisu juurde
ELi solidaarsus Ukrainaga

Ukraina põgenikud: tervishoid

Juurdepääs tervishoiuteenustele ELis

Kui olete saanud ajutise kaitse, on teil vastuvõtvas liikmesriigis juurdepääs tervishoiuteenustele. Niipea kui olete end registreerinud ja saanud ajutise elamisloa, võimaldab vastuvõttev liikmeriik teile juurdepääsu oma tervishoiusüsteemile.

Kui teil on vastuvõtva liikmesriigi riikliku tervishoiusüsteemi nõuetekohane täiskindlustus, on teil õigus saada ka Euroopa ravikindlustuskaart, mis annab teile ajutise teises riigis viibimise aja jooksul vajalike tervishoiuteenuste saamise õiguse.

Spetsialiseerunud haiglaravi

Spetsialiseerunud haiglaravi ja hoolduse tagamiseks neile, kes seda kiiresti vajavad, teeb komisjon järgmist:

  • loob solidaarsusmehhanismi pagulaste ja ümberasustatud isikute Ukrainaga piirnevatest liikmesriikidest teistesse liikmesriikidesse toimetamiseks. Kättesaadavaks on tehtud 10 000 voodikohta;
  • toetab laste juurdepääsu tavapärasele vaktsineerimisele, mida tuleks käsitleda prioriteetse küsimusena, ning sihipäraste meetmete võtmist sõja eest põgenevate inimeste vaimse tervise ja traumaga seotud probleemide leevendamiseks.

Harvikhaigused ja keerulised haigusseisundid

24 harvik- ja komplekshaiguste Euroopa tugivõrgustikku aitavad ühiselt kõiki Ukraina patsiente. Need tugivõrgustikud on spetsialiseerunud harva / väga harva esinevate haiguste diagnoosimisele ja ravile peaaegu kõigis meditsiinivaldkondades, hõlmates ka harvaesinevaid vähivorme.

1600 tugivõrgustiku ekspertkeskust jaotuvad rohkem kui 300 ELi haiglale, mis asuvad kogu ELis (sealhulgas Ukraina naaberriikides) ja Norras. Tugivõrgustikud on andnud lubaduse luua keskuse harvikhaigusi põdevatele patsientidele nii Ukrainas kui ka väljaspool.

Lisateavet ja nõuandeid leiate Euroopa tugivõrgustike veebilehelt.

Riikide ministeeriumide ja tervishoiuasutuste teave

Dokumendid

Teabeleht12. aprill 2022
Factsheet: Access to health care in EU countries for persons displaced from Ukraine