Skip to main content
EU's solidaritet med Ukraine

På flugt fra Ukraine: Adgang til beskæftigelse

Disse informationer findes også på: ukrainsk | українська | russisk | русский

Adgang til arbejdsmarkedet

Personer med midlertidig beskyttelse bør være i stand til at udøve lønnet eller selvstændig virksomhed og tage en erhvervsuddannelse og bør også få samme behandling som arbejdstagere i EU-landene med hensyn til løn og arbejdsvilkår. 

Kommissionen: 

  • hjælper mennesker, der ankommer fra Ukraine, med at få de nødvendige færdigheder til at komme ind på EU's arbejdsmarked. Støtten kan komme fra samhørighedsmidlerne og den nye samhørighedsaktion for flygtninge i Europa (CARE) og Asyl-, Migrations- og Integrationsfonden. Det kunne også omfatte hjælp som f.eks. sprogkurser, rådgivning eller grundlæggende uddannelse. 
  • Sprog og grundlæggende digitale færdigheder kan også opbygges ved hjælp af netværkene i pagten for færdigheder til at forbinde regionale myndigheder, uddannelsesorganisationer og NGO'er, der er involveret i at støtte mennesker, der er flygtet fra Ukraine. 
  • Kommissionen har tilføjet det ukrainske sprog til EU's redskab for tredjelandsstatsborgeres færdighedsprofiler for at hjælpe ukrainske jobsøgende og dem, der ønsker at fortsætte deres studier. 
  • Kommissionen har offentliggjort en henstilling om at lette anerkendelsen af akademiske og erhvervsmæssige kvalifikationer, der er opnået i Ukraine. Det vil gøre det lettere for arbejdsgivere og uddannelsesinstitutioner at forstå færdighederne hos de ukrainere, der ankommer til EU. 
  • Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut hjælper myndighederne i EU, medlemslandene og Ukraine med at sammenligne de ukrainske og europæiske referencerammer for kvalifikationer. Det har oprettet et ressourcecenter for at hjælpe både ukrainere, der ønsker hjælp til at få deres kvalifikationer anerkendt, og andre, der har brug for hjælp til at tolke dem. 
  • De offentlige arbejdsformidlinger vil spille en central rolle i aktive arbejdsmarkedspolitikker med henblik på at gøre brug af de nyankomnes kvalifikationer og fungere som matchmakere på arbejdsmarkedet. 
  • Kommissionen vil også lancere en webbaseret EU-talentpulje for fordrevne personer fra Ukraine for at matche kvalifikationer med ledige stillinger.

EU's talentpulje

Kommissionen har som pilotprojekt lanceret en webbaseret EU-talentpulje for at hjælpe mennesker, der flygter fra Ruslands invasion af Ukraine, med at finde et job i EU.

Pilotprojektet, der findes på engelsk, ukrainsk og russisk, gennemføres via Euresportalen. Puljen samler nationale arbejdsformidlinger, private arbejdsformidlinger og arbejdsgivere i hele EU. Eures indeholder over 3 mio. ledige stillinger og 4.000 arbejdsgivere, og nye arbejdsgivere er velkomne til at tilmelde sig.

EU's talentpulje er åben for alle jobsøgende, har opnået midlertidig beskyttelse (i henhold til EU's direktiv om midlertidig beskyttelse) eller tilstrækkelig beskyttelse (i henhold til national lovgivning), hvilket giver dem ret til at arbejde.

Efter registreringen leder værktøjet de jobsøgende gennem en proces, hvor de kan angive, hvilke færdigheder de har, og uploade deres CV. De CV'er, der offentliggøres i EU's talentpulje vil være synlige for offentlige arbejdsformidlinger i alle deltagende lande og for registrerede arbejdsgivere i alle lande, der er en del af det europæiske samarbejdsnetværk for arbejdsformidlinger (Eures). Jobsøgende kan også søge i alle ledige stillinger, der offentliggøres på Euresportalen.

EU's talentpulje