Gå til hovedindholdet
EU's solidaritet med Ukraine

På flugt fra Ukraine: Støtte til uddannelse

   

Disse informationer findes også på: ukrainsk | українська |  russisk | русский

Støtte til uddannelse

Children in a school class

Mange af flygtningene fra Ukraine er børn i skolealderen. Det gå i skole hjælper med at lindre det psykologiske pres, de oplever, og give dem en følelse af stabilitet og normalitet og et fremtidsperspektiv.  

Kommissionen:

  • finansierer støtte til skoler, erhvervsuddannelser og førskoleundervisning og børnepasning gennem EU's samhørighedsfonde, Erasmus+ og Det Europæiske Solidaritetskorps
  • koordinerer en EU-solidaritetsgruppe på uddannelsesområdet for Ukraine for at kortlægge ukrainske børns behov og støtte de EU-lande, der er værter for dem, herunder peerlæring og politikvejledning
  • giver adgang til undervisningsmateriale på ukrainsk og tilbyder online-ressourcer og -kurser for lærere gennem School Education Gateway
  • støtter lærere blandt flygtningene via adgang til EU-programmer og udvekslinger i eTwinning-netværket

Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut har oprettet et ressourcecenter med oplysninger om, hvordan personer, der er flygtet fra Ukraine, kan fortsætte eller få adgang til uddannelse i EU-landene, få deres kvalifikationer forstået og anerkendt med henblik på arbejde eller studier samt finde jobmuligheder.

Piktogrammer på engelsk og ukrainsk for elever og lærere

alt=""

Denne praktiske brochure kan ved hjælp af piktogrammer hjælpe ukrainsktalende og engelsktalende med at overvinde de første kommunikationsbarrierer.

Download

Det europæiske forskningsrum for Ukraine

Portalen Det europæiske forskningsrum for Ukraine er en kvikskranke for informations- og støttetjenester til forskere i Ukraine og forskere, der flygter fra Ukraine. Portalen samler initiativer på EU-plan, pr. land og fra ikkestatslige grupper. Den har til formål at hjælpe berørte forskere med at finde boliger og beskæftigelsesmuligheder, lette anerkendelsen af deres eksamensbeviser og tilbyde andre tjenester.

Portalen lanceres på det eksisterende EURAXESS-netværk, som støtter forskere ved at forbinde mere end 600 centre og 43 nationale portaler på tværs af EU's medlemslande og lande, der er associeret med Horisont Europa. 

Andre EU-initiativer omfatter adgang til Science4Refugees, som er et eksisterende EURAXESS-initiativ, der giver flygtninge adgang til praktikophold, deltids- og fuldtidsjob samt adgang til et europæisk forskningsfællesskab og MSCA — udsatte forskere.

Dokumenter

4. JANUAR 2023
Factsheet - Refugees from Ukraine: Support to school children and teachers English