Põhisisu juurde
ELi solidaarsus Ukrainaga

Ukrainast põgenemine: haridusalane toetus

   

Haridusalane toetus

Children in a school class

Paljud Ukraina pagulased on kooliealised lapsed. Koolis käimine aitab leevendada nende psühholoogilist pinget, anda neile stabiilsuse ja normaalsuse tunde ning tulevikuväljavaated.  

Komisjon teeb järgmist:

  • eraldab ELi Ühtekuuluvusfondi, programmi Erasmus+ ja Euroopa solidaarsuskorpuse kaudu vahendeid, et toetada kooliõpet, kutseharidust ja -õpet ning alusharidust;
  • koordineerib ELi hariduse solidaarsusrühma Ukraina jaoks, et määrata kindlaks Ukraina laste vajadused ja toetada (sealhulgas vastastikuse õppimise ja poliitikasuuniste kaudu) liikmesriike, kes neid vastu võtavad;
  • võimaldab ukrainakeelseid õppematerjale ja pakub veebipõhiseid materjale ja kursusi õpetajatele School Education Gateway kaudu;
  • toetab põgenike hulgas olevaid õpetajaid ELi programmidele juurdepääsu ning eTwinningu kogukonna vahetuste kaudu.

Euroopa Koolitusfond on loonud teabekeskuse, mis jagab teavet selle kohta, kuidas Ukrainast põgenenud inimesed saavad ELi riikides juurdepääsu haridusele ja koolitusele või oma haridusteed seal jätkata, kuidas nende kvalifikatsioone töö või õpingute eesmärgil tõlgendada ja tunnustada ning kuidas leida töövõimalusi.

Inglis-ja ukrainakeelsed piktogrammid õpilastele ja õpetajatele

alt=""

Praktiline brošüür, mis sisaldab piktogramme, saab aidata ukraina ja inglise keelt kõnelevatel inimestel ületada esmaseid suhtlusbarjääre.

Laadi alla siin

Euroopa teadusruum Ukraina jaoks

Portaal „Euroopa teadusruum Ukraina jaoks“ on teabe- ja tugiteenuste ühtne kontaktpunkt teadlastele, kes elavad Ukrainas või sealt põgenevad. Portaal koondab ELi tasandi, riikide ja valitsusväliste rühmade algatusi. Selle eesmärk on aidata olukorrast mõjutatud teadlastel leida eluase ja töövõimalused, hõlbustada nende akadeemilist tunnustamist ja pakkuda muid teenuseid.

Portaal avatakse olemasolevas võrgustikus EURAXESS, millega toetatakse teadlasi, ühendades rohkem kui 600 keskust ja 43 riiklikku portaali ELi liikmesriikidest ja programmiga „Euroopa horisont“ assotsieerunud riikidest. 

Muude ELi algatuste hulgas on ligipääs programmile Science4Refugees, olemasolev algatus EURAXESS, mis pakub pagulastele praktikavõimalusi, osalise ja täistööajaga töökohti ning ligipääsu Euroopa teadlaskonnale ja riskirühma kuuluvate teadlaste kaasamine Marie Skłodowska-Curie meetmes.

Dokumendid

4. JAANUAR 2023
Factsheet - Refugees from Ukraine: Support to school children and teachers English