Gå til hovedindholdet
EU's solidaritet med Ukraine

Sådan forbereder du dig på at forlade Ukraine

Overblik

Inden du beslutter at forlade Ukraine og rejse til et af EU-landene, skal du, hvis du kan, tage gyldige rejsedokumenter med dig, når du rejser af sted. Men hvis du ikke har fået dit pas, en attest for covid-19-vaccination eller et bevis for covid-19-test med dig, vil du stadig kunne komme ind i EU.

Alle EU-lande, der grænser op til Ukraine, tillader indrejse af humanitære grunde for alle, der flygter fra krigen i Ukraine, uanset om de medbragt et biometrisk pas eller ej. Dette gælder også for børn. Hvis du har ukrainsk statsborgerskab og medbringer et biometrisk pas, kan du rejse ind i EU ved at fremvise dit pas ved grænsen. I alle andre tilfælde vil EU-landene tillade dig at rejse ind af humanitære grunde.

Hvordan kan du bevise din nationalitet?

Her er en vejledende liste over dokumenter, du kan bruge til at bevise ukrainsk statsborgerskab, selv om deres gyldighedsperiode skulle være udløbet:

  • pas af enhver art (nationale pas, diplomatpas, tjenestepas, kollektive pas og erstatningspas inkl. børnepas)
  • nationale identitetskort (også midlertidige og foreløbige)
  • militære tjenestebøger og militære tjenestekort
  • søfartsbøger, skibsføreres tjenestekort, sømandspas
  • nationalitetsattester
  • andre officielle dokumenter, som omtaler eller angiver statsborgerskab.

Hvis du har en anden nationalitet end ukrainsk og skal fremvise visum for at kunne rejse ind i EU, skal du medbringe dit visum til kortvarigt ophold, hvis du har et sådant. Hvis du ikke har et visum til kortvarigt ophold, vil EU-landene alligevel give dig lov til at rejse ind for derefter at hjælpe dig med at vende tilbage til dit oprindelsesland.

Bliver du underkastet kontrol ved grænsen?

På grund af situationen i Ukraine vil nogle EU-lande muligvis gennemføre grænsekontrol, enten ved grænsen eller et på andet, sikkert sted. Grænsekontrollen kan blive foretaget enten under transporten til det sikre sted, eller når du er kommet frem til det. Du kan blive bedt om at stå til rådighed for myndighederne på dette sikre sted, mens kontrollen foregår.

Hvilke rettigheder og forpligtelser har jeg?

Uanset din nationalitet har du ret til øjeblikkelig hjælp og øjeblikkelig information om dine rettigheder. Hjælpen omfatter midlertidigt husly samt mad, medicin og andre basale fornødenheder. Yderligere rettigheder afhænger af, hvilken status du får i EU, og kan derfor variere.

Politiet og andre myndigheder kan foretage kontroller når som helst – også på EU-landenes områder – af sikkerhedsgrunde og som led i migrationsprocedurer. Det er vigtigt, at du samarbejder med politiet, grænsevagterne og andre myndigheder og giver dem de dokumenter, de beder om. I visse tilfælde kan du blive bedt om at stå til rådighed for myndighederne på kontrolstedet, så længe kontrollen foregår.

Hvis du er en mindreårig, som krydser EU's ydre grænser alene, dvs. uden at være ledsaget eller ventet på af dine forældre eller andre voksne, der er ansvarlige for dig, eller af voksne, du kender, skal du fortælle det til myndighederne, og de vil henvise dig til en børnebeskyttelsestjeneste.