Gå til hovedindholdet
EU's solidaritet med Ukraine

På flugt fra Ukraine: Dine rettigheder i EU

Når du har krydset grænsen til EU, afhænger dine muligheder af din personlige situation. Myndighederne vil informere dig, om hvilke rettigheder du har.

Disse informationer findes også på: ukrainsk | українська | russisk | русский

Du kan få midlertidig beskyttelse

Hvis du har fast bopæl i Ukraine og har forladt landet for at undslippe krigen fra og med den 24. februar 2022, kan du have ret til midlertidig beskyttelse i et hvilket som helst EU-land. Den midlertidige beskyttelse vil vare mindst et år og kan forlænges afhængigt af situationen i Ukraine. I henhold til direktivet om midlertidig beskyttelse har du ret til opholdstilladelse arbejde, indkvartering og lægehjælp, og børn har ret til skolegang. Personer, der opholder sig lovligt i EU har desuden ret til at åbne en almindelig bankkonto. Du har også ret til at åbne en almindelig bankkonto.

Du kan ansøge om asyl i EU

Personer med midlertidig beskyttelse har til enhver tid ret til at indgive en ansøgning om international beskyttelse (asyl).

Hvis du vælger at gøre det, kan din midlertidige beskyttelse suspenderes, mens du har status og rettigheder som asylansøger. Hvis din asylansøgning afvises ved afslutningen af behandlingen, og den nuværende midlertidige beskyttelse stadig er gældende i EU, vil din midlertidige beskyttelsesstatus blive genoprettet.

Vi anbefaler dig at finde information om, hvilken praksis EU-landet anvender for at afgøre, om du også vil ansøge om international beskyttelse ud over den opholdstilladelse, der viser din midlertidige beskyttelsesstatus.

Du kan ansøge om bistand til at vende tilbage til dit hjemland.

Hvis du bor i Ukraine og er flygtet fra krigen, skal du uanset din nationalitet og din ret til international beskyttelse kunne krydse grænsen til EU. Hvis det er sikkert for dig at vende tilbage til dit hjemland, skal du kontakte de myndigheder eller organisationer, som kan hjælpe dig med at vende tilbage dertil.

For at få hjælp til at vende tilbage skal du kontakte dit hjemlands ambassade eller konsulat i det EU-land, hvor du nu opholder dig. De nationale myndigheder her kan også hjælpe dig med at kontakte din ambassade eller dit konsulat, hvis du støder på problemer, og de kan eventuelt hjælpe dig med din hjemvenden.

Du har forbrugerrettigheder

Du er omfattet af EU's forbrugerbeskyttelseslovgivning, mens du befinder dig i EU. Denne lovgivning holder farlige produkter væk fra markedet og sikrer, at du behandles retfærdigt, uanset om du åbner en bankkonto, rejser, underskriver en mobiltelefonaftale eller køber varer og tjenester online.

Kend dine forbrugerrettigheder