Preskoči na glavno vsebino
Solidarnost EU z Ukrajino

Na begu iz Ukrajine: podpora za izobraževanje

   

Te informacije so na voljo tudi v naslednjih jezikih: ukrajinščina | українська |  ruščina | русский

Podpora za izobraževanje

Children in a school class

Med begunci iz Ukrajine je mnogo šoloobveznih otrok. Obiskovanje šole jim bo ublažilo psihični stres, dalo občutek stabilnosti in normalnosti ter perspektivo za prihodnost.  

Komisija

  • s sredstvi kohezijskih skladov, programa Erasmus+ in evropske solidarnostne enote financira podporo šolam, poklicnemu in strokovnemu izobraževanju in usposabljanju ter predšolski vzgoji in varstvu
  • za Ukrajino koordinira solidarnostno skupino EU za izobraževanje, da bi opredelili potrebe ukrajinskih otrok in podprli države članice gostiteljice, med drugim vzajemno učenje in politične usmeritve
  • omogoča dostop do učnega gradiva v ukrajinščini ter zagotavlja spletne vire in usposabljanje za učitelje prek portala School Education Gateway
  • z dostopom do programov EU in izmenjav v skupnosti eTwinning podpira begunce, ki so učitelji

Evropska fundacija za usposabljanje je vzpostavila vozlišče za vire z informacijami o tem, kako lahko osebe, ki so pobegnile iz Ukrajine, nadaljujejo izobraževanje in usposabljanje v državah EU ali dostopajo do njega, kako lahko dosežejo, da bodo njihove kvalifikacije pravilno razložene in priznane za delo ali študij, ter najdejo zaposlitvene možnosti.

Slovensko-ukrajinski piktogrami za učence in učitelje

alt=""

Ta praktična knjižica lahko s pomočjo piktogramov ukrajinskim in slovenskim govorcem pomaga premagati prve komunikacijske ovire.

Prenesi

Evropski raziskovalni prostor za Ukrajino

Portal „evropski raziskovalni prostor za Ukrajino“ je „točka vse na enem mestu“ z informacijami in podpornimi storitvami za raziskovalce in raziskovalke, ki delujejo v Ukrajini, ter raziskovalce in raziskovalke, ki bežijo iz Ukrajine. Na portalu so zbrane pobude na ravni EU po državah članicah in pobude nevladnih skupin. Namen portala je prizadetim raziskovalcem in raziskovalkam pomagati pri iskanju nastanitve in zaposlitvenih možnosti, olajšati priznavanje njihovih diplom in ponuditi druge storitve.

Portal je vzpostavljen v okviru obstoječe mreže EURAXESS, ki raziskovalce in raziskovalke podpira s povezovanjem več kot 600 centrov in 43 nacionalnih portalov v državah članicah EU in državah, pridruženih programu Obzorje Evropa. 

Med drugimi pobudami EU so še dostop do Science4Refugees, tj. obstoječe pobude EURAXESS, ki zagotavlja prakse ter zaposlitve s krajšim in polnim delovnim časom za begunce, ter dostop do evropske raziskovalne skupnosti in ukrepi Marie Skłodowske-Curie – ogroženi raziskovalci.

Dokumenti

4. JANUAR 2023
Factsheet - Refugees from Ukraine: Support to school children and teachers English