Skip to main content
Logotip Evropske komisije
Solidarnost EU z Ukrajino

Na begu iz Ukrajine: dostop do zaposlitve

Te informacije so na voljo tudi v naslednjih jezikih: ukrajinščina | українська | ruščina | русский

Dostop do trga dela

Ljudje, ki uživajo začasno zaščito, bi morali imeti pravico do zaposlovanja ali samozaposlovanja ter poklicnega usposabljanja. Prav tako bi jih morali glede plačila in drugih pogojev enako obravnavati kot delavce v državah članicah. 

Pomoč Komisije: 

  • Komisija pomaga ljudem, ki bežijo iz Ukrajine, pri pridobivanju znanj in spretnosti, potrebnih za vstop na trg dela EU. Podpora se lahko financira s sredstvi kohezijske politike ter v okviru novega kohezijskega ukrepa za begunce v Evropi (CARE) ter Sklada za azil, migracije in vključevanje. Vključuje lahko jezikovne tečaje, svetovanje ali osnovno usposabljanje. 
  • Znanje jezikov ter osnovna digitalna znanja in spretnosti se lahko nadgradijo tudi z uporabo mrež iz pakta za znanja in spretnosti. Pakt je namenjen povezovanju regionalnih organov, izobraževalnih organizacij in nevladnih organizacij, ki zagotavljajo podporo ljudem, ki so pobegnili iz Ukrajine. 
  • Komisija je v orodje EU za profiliranje znanj in spretnosti državljank in državljanov tretjih držav dodala ukrajinski jezik, da bi pomagala ukrajinskim iskalcem in iskalkam zaposlitve ter tistim, ki želijo nadaljevati študij. 
  • Komisija je objavila priporočilo o priznavanju visokošolskih in poklicnih kvalifikacijah, pridobljenih v Ukrajini. To bo delodajalcem in izobraževalnim ustanovam omogočilo boljše razumevanje spretnosti Ukrajincev in Ukrajink, ki prihajajo v EU. 
  • Evropska fundacija za usposabljanje pomaga organom EU ter nacionalnim in ukrajinskim organom glede primerjave ukrajinskega in evropskega ogrodja kvalifikacij. Vzpostavila je tudi vozlišče za vire, ki bo Ukrajincem in Ukrajinkam, ki iščejo pomoč pri priznavanju kvalifikacij, pomagalo pri priznavanju njihovih kvalifikacij in bo namenjeno vsem, ki potrebujejo pomoč pri njihovi razlagi. 
  • Javni zavodi za zaposlovanje bodo imeli ključno vlogo pri uveljavljanju aktivnih politik trga dela, da bi izkoristili znanja in spretnosti novoprispelih oseb, in pri usklajevanju na trgu dela. 
  • Komisija bo vzpostavila tudi spletni nabor talentov EU za razseljene osebe iz Ukrajine, ki bo omogočal usklajevanje znanj in spretnosti s prostimi delovnimi mesti.

Nabor talentov EU

Komisija je vzpostavila spletni nabor talentov EU, da bi ljudem, ki bežijo pred rusko vojaško invazijo na Ukrajino, pomagala najti zaposlitev v EU.

Pilotna pobuda za nabor talentov EU, ki je na voljo v angleščini, ukrajinščini in ruščini, se izvaja prek portala EURES. EURES združuje nacionalne službe za zaposlovanje, zasebne agencije za zaposlovanje in delodajalce iz vse EU. Vključuje več kot 3 milijone prostih delovnih mest in 4 000 delodajalcev, dobrodošli pa so tudi novi delodajalci.

Pilotni nabor talentov EU je dostopen vsem iskalcem zaposlitve, ki uživajo začasno zaščito na podlagi direktive EU o začasni zaščiti ali ustrezno zaščito po nacionalnem pravu, ki jim daje pravico do dela.

Po registraciji orodje iskalce zaposlitve vodi skozi postopek, v katerem lahko opredelijo svoje spretnosti in naložijo življenjepis. Življenjepisi, objavljeni v pilotnem naboru talentov EU, bodo vidni javnim službam za zaposlovanje v vseh sodelujočih državah ter registriranim delodajalcem v vseh državah, ki so vključene v evropsko mrežo služb za zaposlovanje (EURES). Iskalci zaposlitve lahko prav tako iščejo po vseh prostih delovnih mestih, objavljenih na portalu EURES.

Pilotna pobuda za nabor talentov EU