Preskoči na glavno vsebino
Solidarnost EU z Ukrajino

Na begu iz Ukrajine: dostop do zaposlitve

Te informacije so na voljo tudi v naslednjih jezikih: ukrajinščina | українська | ruščina | русский

Dostop do trga dela

Komisija sodeluje z različnimi deležniki, vključno z ukrajinskimi organi in diasporo, da bi zagotovila hitro in učinkovito vključevanje oseb, ki uživajo začasno zaščito, na trg dela. Kot je navedeno v smernicah za pomoč ljudem, ki bežijo pred rusko agresijo na Ukrajino, je pri dostopu do delovnih mest, usposabljanja in izobraževanja odraslih na ravni EU na voljo več orodij temu v podporo.

Komisija je skupaj z Evropskim organom za delo vzpostavila pilotno pobudo za nabor talentov EU, ki razseljenim osebam iz Ukrajine omogoča usklajevanje znanj in spretnosti s prostimi delovnimi mesti. Poleg tega lahko prek mrež v okviru pakta za znanja in spretnosti pridobijo nova jezikovna in osnovna digitalna znanja in spretnosti.

V orodje EU za profiliranje znanj in spretnosti državljank in državljanov tretjih držav je bil dodan ukrajinski jezik, da bi pomagali ukrajinskim iskalcem in iskalkam zaposlitve ter tistim, ki želijo nadaljevati študij. 

Potem ko je Komisija je objavila priporočilo o priznavanju visokošolskih in poklicnih kvalifikacijah, pridobljenih v Ukrajini, delodajalci in izobraževalne ustanove zdaj bolje razumejo raven spretnosti Ukrajincev, ki prihajajo v EU. 

Komisija je vzpostavila tudi vozlišče za vire, ki Ukrajincem in Ukrajinkam, ki iščejo pomoč pri priznavanju kvalifikacij, pomaga pri priznavanju njihovih kvalifikacij in je namenjeno vsem, ki potrebujejo pomoč pri njihovi razlagi. V sodelovanju z Evropsko fundacijo za usposabljanje in državami članicami EU je izvedla tudi primerjavo ukrajinskega in evropskega ogrodja kvalifikacij.

Komisija še naprej podpira javne zavode za zaposlovanje v državah članicah, ki imajo ključno vlogo pri uvajanju aktivnih politik trga dela, da bi čim bolje izkoristili znanja in spretnosti novo prispelih oseb.

Prek različnih skladov EU zagotavlja tudi podporo za ukrepe, kot so delovna praksa, jezikovni tečaji, svetovanje, poklicno izobraževanje in usposabljanje. 

Nabor talentov EU

Komisija je vzpostavila spletni nabor talentov EU, da bi ljudem, ki bežijo pred rusko vojaško invazijo na Ukrajino, pomagala najti zaposlitev v EU.

Pilotna pobuda za nabor talentov EU, ki je na voljo v angleščini, ukrajinščini in ruščini, se izvaja prek portala EURES, ki združuje nacionalne službe za zaposlovanje, zasebne agencije za zaposlovanje in delodajalce iz vse EU. Vključuje več kot 3 milijone prostih delovnih mest in 4 000 delodajalcev, dobrodošli pa so tudi novi delodajalci.

Pilotni nabor talentov EU je dostopen vsem iskalcem zaposlitve, ki uživajo začasno zaščito na podlagi direktive EU o začasni zaščiti ali ustrezno zaščito po nacionalnem pravu, ki jim daje pravico do dela.

Po registraciji orodje iskalce zaposlitve vodi skozi postopek, v katerem lahko opredelijo svoje spretnosti in naložijo življenjepis. Življenjepisi, objavljeni v pilotnem naboru talentov EU, bodo vidni javnim službam za zaposlovanje v vseh sodelujočih državah ter registriranim delodajalcem v vseh državah, ki so vključene v evropsko mrežo služb za zaposlovanje (EURES). Iskalci zaposlitve lahko prav tako iščejo po vseh prostih delovnih mestih, objavljenih na portalu EURES.

Pilotna pobuda za nabor talentov EU