Ar aghaidh go dtí an príomhábhar
Dlúthpháirtíocht an Aontais Eorpaigh leis an Úcráin
Female ukrainian army soldier runs and waves flag of Ukraine at sunset
olehslepchenko/Adobe stock
Slava Ukraini

Aon bhliain amháin de fhrithbheartaíocht na hÚcráine

Ionsaí ar an tsíocháin agus ar an daonlathas

Bliain ó shin, an 24 Feabhra 2022, chuir fórsaí na Rúise tús le hionradh dearg ar an Úcráin. Go dtí seo, is é an bás agus an scrios is toradh do chogadh foghach na Rúise.

Is í an Úcráin croílár ár mór-roinne anois. An áit a seastar lenár luachanna, an áit a gcosnaítear ár saoirse, an áit a bhfuil todhchaí na hEorpa á scríobh.

Ursula von der Leyen, Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh
Composition: Children attend their first lesson as they mark the start of a new academic year at a general educational school in Avdiivka and A destroyed classroom is seen in a school in Avdiivka
Andriy Andriyenko/SOPA Images/LightRocket and Chris McGrath/Getty Images

 

Tionchar an chogaidh ar an saol laethúil

Ar dtús, nuair a thosaigh buamaí na Rúise ag titim anuas ar bhailte agus ar chathracha fud fad na hÚcráine, rinne na sibhialtaigh a ndícheall leanúint leis an ngnáthshaol. Ach tar éis cúpla mí, d’fhág an foréigean gan stad nach rabhthas in ann gnáthghníomhaíochtaí an tsaoil laethúil a dhéanamh a thuilleadh, dul chuig an mbácús áitiúil, cuir i gcás, nó rud chomh simplí leis na páistí a thabhairt ar scoil.

Composition of photos: Korshiv Bread Bakery and  Ukrainian volunteers distribute bread to residents of the town of Balakliya
Yurii Rylchuk/ Ukrinform/Future Publishing and Van der Stockt for Le Monde/Getty Images

Moladh a thabhairt do mhisneach na nÚcránach

Ní leor uimhreacha agus staitisticí chun an scéal iomlán a insint. Chun tuiscint níos fearr a fháil ar an staid ar an talamh, tá scéalta bailithe againn ó chuid de na daoine is mó atá thíos le hainghníomhartha na Rúise.

Ag seasamh leis an Úcráin a fhad is gá

An chéad lá de chogadh neamhdhleathach gan údar na Rúise i gcoinne na hÚcráine, rinne an tAontas Eorpach agus a chomhghuaillithe cinneadh comhchoiteann tacú leis an Úcráin. Ó cuireadh tús leis an gcogadh, tá tacaíocht eacnamaíoch, dhaonnúil agus mhíleata dar luach €67 mbilliún tugtha ag an Aontas Eorpach don Úcráin.

Agus leanfar de chúnamh a chur ar fáil do Chív fad a mhairfidh an cogadh agus ina dhiaidh sin. 

Léigh tuilleadh faoi chúnamh ón Aontas Eorpach don Úcráin

Ag an am céanna, coinneoidh an tAontas Eorpach an brú ar rialtas na Rúise trí mheascán den taidhleoireacht agus de shraith dhian smachtbhannaí.

Léigh tuilleadh faoi smachtbhannaí an Aontais i gcoinne na Rúise

Dlúthchomhar polaitiúil

Tionchar an chogaidh san Eoraip agus níos faide i gcéin

Tá éifeachtaí domhanda ag cogadh foghach na Rúise, agus is iad na daoine is leochailí is mó atá thíos leis. An damáiste atá déanta do bhonneagar na hÚcráine, is contúirteach an tionchar atá aige sin ar shlándáil an tsoláthair bia do na milliúin daoine ar fud an domhain. 

Tá bearta á ndéanamh ag an Aontas Eorpach lena chinntiú go ndéanfar slándáil bia ar fud an domhain a athbhunú tríd an gcomhar idirnáisiúnta. Tá cabhair dhaonnúil agus tacaíocht dhaonnúil á slógadh aige freisin do na feirmeoirí is mó atá thíos leis.

Ullmhú do thodhchaí níos gile san Úcráin

A local girl hugs Ukrainian soldier on Liberty Square during the celebration of the city's liberation on November 12, 2022 in Kherson, Ukraine.
Andrii Dubchak/Donbas Frontliner via Zaborona/Global Images Ukraine via Getty Images

Dlúthpháirtíocht an Aontais leis an Úcráin agus lena muintir, leanfaidh sin de bheith daingean diongbháilte. Tuigimid go maith nach é todhchaí mhuintir na hÚcráine amháin atá i mbaol, ach todhchaí mhór-roinn na hEorpa ar fad. Tá an tsaoirse agus an daonlathas i gcroílár spiorad na hEorpa, agus ní ghéillfimid i dtaca leo sin choíche.

Creidimid go láidir go mbeidh an bua ag an Úcráin mar gurb í atá ar thaobh an chirt. Agus nuair a thiocfaidh an lá sin, beidh an tAontas Eorpach ina sheasamh taobh leis an Úcráin chun cabhrú leis an tír bonn a chur fúithi arís agus chun tacú lena téarnamh agus lena hatógáil.

Tá an toil pholaitiúil againn déantóirí na gcoireanna a thabhairt chun cuntais, lena n-áirítear maidir le coir an ionsaithe.  Agus an tAontas ag leanúint de thacaíocht a thabhairt d’obair na Cúirte Coiriúla Idirnáisiúnta, táimid réidh chun oibriú leis an gcomhphobal idirnáisiúnta chun binse idirnáisiúnta ad hoc nó binse speisialaithe ‘hibrideach’ a bhunú chun coireanna ionsaithe na Rúise a imscrúdú agus a ionchúiseamh. Le cuidiú chun comhordú a dhéanamh ar bhailiú na fianaise, bunóimid sa Háig Lárionad Idirnáisiúnta um Ionchúiseamh Choir an Ionsaithe san Úcráin.