Ar aghaidh go dtí an príomhábhar
Dlúthpháirtíocht an Aontais Eorpaigh leis an Úcráin

Cuidiú le muintir na hÚcráine: conas is féidir leat tabhartas a thabhairt agus rannpháirt a ghlacadh

Seasann an tAontas leis an Úcráin

Tá an t-eolas seo ar fáil sna teangacha seo a leanas chomh maith: Úcráinis | українська | Rúisis | русский

Conas is féidir leat cuidiú

Ba mhaith le gach duine tacú le daoine arbh éigean dóibh teitheadh ón Úcráin mar gheall ar an ionradh nó a leo siúd d’fhan san Úcráin agus a bhfuil cabhair de dhíth orthu.

Is féidir leat cabhrú trí thabhartas a thabhairt don iliomad eagraíochtaí atá ag gníomhú i mBallstáit an Aontais Eorpaigh chun tacú le daoine ón Úcráin atá ag lorg cosanta san Aontas Eorpach. Ina measc sin tá craobhacha náisiúnta na ngníomhaireachtaí idirnáisiúnta, brateagraíochtaí agus réimse grúpaí carthanacha agus daonnúla eile. Cliceáil ar do thír féin chun eolas a fháil faoi na heagraíochtaí ar féidir leat tabhartas a thabhairt dóibh:

Is féidir leat tacaíocht a thabhairt do dhaoine san Úcráin freisin. Faigh tuilleadh eolais faoin gcaoi le tabhartas a thabhairt trí shuíomh gréasáin oifigiúil rialtas na hÚcráine do chabhair dhaonnúil. Is féidir leat freisin tabhartas a thabhairt do na móreagraíochtaí fóirithinte atá gníomhach ar an láthair agus atá ag comhordú an chúnaimh don Úcráin. Tabhair cuairt ar a suíomhanna gréasáin le fáil amach conas cabhrú leo.

Is liostaí táscacha neamh-uileghabhálacha iad seo. D’fhéadfadh sé go bhfuil níos mó eagraíochtaí gníomhach i do réigiún. Téigh i dteagmháil le d’údaráis áitiúla chun tuilleadh eolais a fháil.

Tabhartais ón earnáil phríobháideach

Tá córas nua curtha ar bun ag an gCoimisiún Eorpach trínar féidir leis an earnáil phríobháideach tabhartais chomhchineáil a bhronnadh ar an Úcráin, ar an Moldóiv agus ar thíortha de chuid an Aontais sa réigiún. Trí Shásra an Aontais um Chosaint Shibhialta déanfaidh an tAontas comhordú ar sheachadadh tráthúil sábháilte na n-earraí éigeandála a bhronntar, cuir i gcás cógais, trealamh leighis, frithbhearta ceimiceacha, bitheolaíocha, raideolaíocha nó núicléacha agus earraí dídine. Eintitis phríobháideacha ó gach cearn den Aontas Eorpach ar mhaith leo tabhartas a thabhairt, is féidir leo teagmháil a dhéanamh leis an gCoimisiún trí ríomhphost: ECHO-private-donationsatec [dot] europa [dot] eu (ECHO-private-donations[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Conas tabhartas a thabhairt

Ag teitheadh ón ionradh: guthanna na hÚcráine

De réir mar a leanann an cogadh san Úcráin ar aghaidh, is mó an líon daoine a bhfuil iallach á chur orthu teitheadh óna dtithe. Cuir eolas ar chuid dá scéalta crógachta agus athléimneachta agus iad ag labhairt faoina gcásanna féin, sin agus na heispéiris choscracha a bhí orthu a fhulaingt. 

 

 Tacaíonn muintir na hEorpa le daoine atá ag teitheadh ón gcogadh

Inniu tá an tAontas, a bhfuil cónaí ar bheagnach leathbhilliún duine ann, ag gníomhú ar son na hÚcráine. Tá muintir na hEorpa ag léirsiú ar fud ár mór-roinne agus tá cabhair tairgthe ag go leor acu agus a ndoirse oscailte acu do dhaoine atá ag teitheadh ón Úcráin.

Físeáin teistiméireachta

Féach ar fhíseáin de mhuintir na hEorpa agus iad ag cabhrú le daoine atá ag teitheadh ón Úcráin.

#StandWithUkraine Comhroinn

29 MEITHEAMH 2022
Social Media Kit - EU Stands with Ukraine