Skip to main content
Logotip Europske komisije
Solidarnost EU-a s Ukrajinom

Izbjeglice iz Ukrajine: pristup radnim mjestima

Ove su informacije dostupne i na sljedećim jezicima: ukrajinskom | українська | ruskom | русский

Pristup tržištu rada

Osobe koje uživaju privremenu zaštitu trebale bi imati mogućnost obavljanja plaćene djelatnosti, bilo kao zaposleni ili samozaposleni, kao i mogućnost strukovnog osposobljavanja. Te osobe trebaju uživati jednaka prava kao i radnici u državama članicama u pogledu plaće i drugih uvjeta. 

Komisija poduzima sljedeće korake: 

  • Organizira se pomoć osobama koje dolaze iz Ukrajine u stjecanju vještina potrebnih za ulazak na tržište rada EU-a. Potpora se može financirati sredstvima kohezijske politike i novim djelovanjem kohezijske politike za izbjeglice u Europi (CARE) te sredstvima Fonda za azil, migracije i integraciju. Ta vrsta potpore može uključivati tečajeve jezika, savjetovanje ili osnovno osposobljavanje. 
  • Izgradnja jezičnih i osnovnih digitalnih vještina može se provoditi i u okviru Pakta za vještine umrežavanjem regionalnih tijela, obrazovnih organizacija i nevladinih organizacija uključenih u pružanje potpore osobama koje su pobjegle iz Ukrajine. 
  • Komisija je u Alat EU-a za profiliranje vještina državljana trećih zemalja dodala ukrajinski jezik kako bi pomogla tražiteljima zaposlenja i onima koji žele nastaviti studij, a dolaze iz Ukrajine. 
  • Komisija je objavila preporuku kako bi olakšala priznavanje akademskih i stručnih kvalifikacija stečenih u Ukrajini. Time će se poslodavcima i obrazovnim ustanovama olakšati razumijevanje vještina Ukrajinaca koji dolaze u EU. 
  • Europska zaklada za osposobljavanje pruža potporu tijelima EU-a, nacionalnim i ukrajinskim tijelima pri uspoređivanju ukrajinskih i europskih kvalifikacijskih okvira. Uspostavila je i resursni centar za Ukrajince koji traže pomoć u priznavanju kvalifikacija, no ti će resursi poslužiti i drugima kojima je potrebna pomoć u tumačenju tih kvalifikacija. 
  • S obzirom na to da je preporučljivo iskoristiti vještine novopridošlih osoba, javne službe za zapošljavanje imaju važnu ulogu posrednika na tržištu rada. 
  • Komisija će pokrenuti internetsku stranicu EU Talent Pool za raseljene osobe iz Ukrajine koja će omogućiti usklađivanje vještina i slobodnih radnih mjesta.

EU-ova baza talenata

Komisija je pokrenula internetsku stranicu EU Talent Pool (EU-ova baza talenata) kako bi se osobama koje bježe od ruske invazije na Ukrajinu pomoglo da pronađu posao u EU-u.

Pilot-projekt EU-ove baze talenata, dostupan na engleskom, ukrajinskom i ruskom jeziku, provodi se putem portala EURES. On okuplja nacionalne službe za zapošljavanje, privatne agencije za zapošljavanje i poslodavce iz cijelog EU-a. Na EURES-u se oglašava više od 3 milijuna slobodnih radnih mjesta i 4000 poslodavaca, a dobrodošle su i nove registracije.

Pilot-projekt EU-ove baze talenata otvoren je za sve tražitelje zaposlenja koji uživaju privremenu zaštitu na temelju Direktive EU-a o privremenoj zaštiti ili odgovarajuću zaštitu na temelju nacionalnog prava koja im daje pravo na rad.

Nakon registracije alat vodi tražitelje zaposlenja kroz postupak u kojem mogu istaknuti svoje vještine i priložiti životopis. Objavljeni životopisi bit će vidljivi javnim službama za zapošljavanje u svim zemljama sudionicama i registriranim poslodavcima u svim zemljama koje su dio Europske mreže za suradnju službi za zapošljavanje (EURES). I tražitelji zaposlenja mogu pregledavati sva slobodna radna mjesta objavljena na EURES-u.

EU-ova baza talenata