Direct naar de inhoud
EU-solidariteit met Oekraïne

Uw vertrek uit Oekraïne voorbereiden

Overzicht

Neem, voordat u uit Oekraïne vertrekt en besluit naar een van de EU-landen te reizen, indien mogelijk bij uw vertrek geldige reisdocumenten mee. Ook als u niet alle reisdocumenten of medische documenten (vaccinatiecertificaat, COVID-19-test) bij de hand hebt, mag u de EU binnen.

Alle EU-landen die aan Oekraïne grenzen, verlenen op humanitaire gronden toegang aan mensen die op de vlucht zijn voor de oorlog in Oekraïne, ongeacht of zij al dan niet over een biometrisch paspoort beschikken. Dit geldt ook voor kinderen. Als u de Oekraïense nationaliteit en een biometrisch paspoort bezit, kunt u aan de grens met uw paspoort de EU binnen. In alle andere gevallen laten EU-landen u op humanitaire gronden toe.

Hoe kan ik mijn nationaliteit bewijzen?

Dit is een indicatieve lijst met documenten waarmee u kunt bewijzen dat u de Oekraïense nationaliteit heeft, ook als hun geldigheidsduur is verstreken:

  • alle soorten paspoorten (nationale paspoorten, diplomatieke paspoorten, dienstpaspoorten, collectieve paspoorten en paspoortvervangende documenten, met inbegrip van paspoorten voor kinderen),
  • nationale identiteitskaarten (ook tijdelijke en voorlopige identiteitskaarten),
  • militaire zakboekjes en militaire identiteitskaarten,
  • monsterboekjes, schippersbewijzen en paspoorten voor zeelieden,
  • nationaliteitsbewijzen,
  • andere officiële documenten waaruit de nationaliteit blijkt.

Als u een andere nationaliteit heeft en visumplichtig bent in de EU, moet u uw visum voor kort verblijf overleggen. Als u geen visum voor kort verblijf bezit, moeten EU-landen u toch toegang verlenen om uw terugkeer naar uw land van herkomst te vergemakkelijken.

Krijg ik te maken met grenscontroles?

Gezien de huidige situatie in Oekraïne kunnen EU-landen grenscontroles uitvoeren, niet alleen aan hun grenzen, maar ook op andere veilige locaties in het binnenland. Die controles kunnen worden uitgevoerd tijdens of na uw vervoer naar die veilige locatie. Er kan u gevraagd worden op die veilige locatie te blijven terwijl deze controles worden uitgevoerd.

Welke rechten en plichten heb ik?

Ongeacht uw nationaliteit heeft u recht op onmiddellijke bijstand en informatie over uw rechten. Dit omvat tijdelijke opvang en basisbehoeften zoals voedsel en medicijnen. Andere rechten hangen af van de status die u in de EU krijgt en kunnen dus verschillen.

In het kader van het migratie- en veiligheidsbeleid kunt u altijd worden onderworpen aan politie- en andere administratieve controles, ook op het grondgebied van lidstaten. Het is belangrijk mee te werken en de vereiste documenten en informatie te verstrekken aan de politie, grenswachters of andere bevoegde autoriteiten. In bepaalde omstandigheden kunt u gevraagd worden voor de duur van die controles in daartoe aangewezen faciliteiten ter beschikking van de autoriteiten te blijven.

Voor kinderen die alleen de buitengrenzen oversteken, d.w.z. zonder dat zij worden begeleid of opgewacht door een ouder of andere volwassene die voor hen verantwoordelijk is, moeten de autoriteiten worden ingelicht zodat zij kunnen doorverwijzen naar de diensten voor kinderbescherming.