Skip to main content
Logo van de Europese Commissie
EU-solidariteit met Oekraïne

Vluchten uit Oekraïne: toegang tot werk

Deze informatie is ook beschikbaar in het: Oekraïens | українська | Russisch | русский

Toegang tot de arbeidsmarkt

Personen met tijdelijke bescherming moeten als werknemer of als zelfstandige aan de slag kunnen en een beroepsopleiding kunnen volgen, en moeten ook op het gebied van beloning en andere voorwaarden dezelfde behandeling genieten als werknemers in de lidstaten. 

De Commissie: 

  • helpt mensen die uit Oekraïne komen om de vaardigheden te verwerven die nodig zijn om de arbeidsmarkt van de EU te betreden. De steun kan worden gefinancierd met middelen van het cohesiebeleid en de nieuwe "Cohesieactie voor vluchtelingen in Europa" (CARE), alsook via het Fonds voor asiel, migratie en integratie. Daarbij kan het gaan om hulp zoals taalcursussen, counseling of basisopleiding 
  • helpt, via de netwerken in het kader van het pact voor vaardigheden waarmee ook talenkennis en digitale basisvaardigheden kunnen worden opgebouwd, om regionale autoriteiten te verbinden met onderwijsorganisaties en ngo’s die betrokken zijn bij de ondersteuning van mensen die Oekraïne zijn ontvlucht 
  • heeft de Oekraïense taal toegevoegd aan het EU-instrument voor het vaardighedenprofiel voor onderdanen van derde landen, om hulp te bieden aan Oekraïense werkzoekenden en mensen die hun studie willen voortzetten 
  • heeft een aanbeveling bekendgemaakt om de erkenning van in Oekraïne verkregen academische en beroepskwalificaties te vergemakkelijken. Dit zal het voor werkgevers en opleidingsinstellingen gemakkelijker maken om inzicht te krijgen in de vaardigheden van Oekraïners die naar de EU komen 
  • helpt de Europese, nationale en Oekraïense autoriteiten via de Europese Stichting voor opleiding om de Oekraïense en de Europese kwalificatiekaders te vergelijken. De stichting heeft ook een informatieplatform opgezet om zowel Oekraïners die hulp zoeken bij de erkenning van hun kwalificaties, als anderen die hulp nodig hebben bij de beoordeling ervan, te helpen 
  • Openbare diensten voor arbeidsvoorziening spelen een belangrijke rol in het actieve arbeidsmarktbeleid om de vaardigheden van nieuwkomers te benutten en fungeren op de arbeidsmarkt als matchmaker. 
  • zal ook een online EU Talent Pool voor ontheemden uit Oekraïne lanceren om vaardigheden af te stemmen op vacatures.

EU-talentenpool

De Commissie heeft een online EU-talentenpool opgezet om mensen die de Russische invasie van Oekraïne ontvluchten, te helpen een baan te vinden in de EU.

Het proefproject EU-talentenpool wordt via het EURES-portaal aangeboden in het Engels, Oekraïens en Russisch. Het portaal brengt nationale diensten voor arbeidsvoorziening, particuliere arbeidsbureaus en werkgevers uit de hele EU samen. Eures bevat meer dan 3 miljoen vacatures. 4000 werkgevers hebben zich bij het initiatief aangesloten en nieuwe werkgevers kunnen zich steeds bij het portaal registreren.

Het proefproject EU Talent Pool staat open voor alle werkzoekenden die tijdelijke bescherming uit hoofde van de EU-richtlijn tijdelijke bescherming genieten of door het nationale recht passend worden beschermd en het recht hebben te werken.

Na registratie kunnen werkzoekenden met behulp van de tool nagaan over welke vaardigheden ze beschikken, en hun cv uploaden. De in het kader van het proefproject EU Talent Pool gepubliceerde cv’s kunnen worden geraadpleegd door de openbare diensten voor arbeidsvoorziening in alle deelnemende landen en door geregistreerde werkgevers in alle landen die bij het Europees samenwerkingsnetwerk van diensten voor arbeidsvoorziening (Eures) betrokken zijn. Ook werkzoekenden hebben toegang tot alle vacatures op het Eures-portaal.

EU-talentenpool