Direct naar de inhoud
EU-solidariteit met Oekraïne

Vluchten uit Oekraïne: toegang tot werk

Deze informatie is ook beschikbaar in het: Oekraïens | українська | Russisch | русский

Toegang tot de arbeidsmarkt

De Europese Commissie werkt samen met verschillende actoren, waaronder de Oekraïense autoriteiten en de diaspora, om ervoor te zorgen dat begunstigden van tijdelijke bescherming snel en doeltreffend op de arbeidsmarkt worden geïntegreerd. Zoals vermeld in de richtsnoeren om de toegang van oorlogsvluchtelingen tot werk, opleiding en volwasseneneducatie te vergemakkelijken, zijn er op EU-niveau verschillende instrumenten beschikbaar om dit te ondersteunen.

Zij kunnen hun vaardigheden nu afstemmen op vacatures dankzij het proefproject EU Talent Pool, dat de Commissie samen met de Europese Arbeidsautoriteit heeft gelanceerd. Daarnaast kunnen zij nieuwe taal- en digitale basisvaardigheden verwerven via de netwerken in het pact voor vaardigheden.

De Oekraïense taal is toegevoegd aan het EU-instrument voor het vaardighedenprofiel voor onderdanen van derde landen, om hulp te bieden aan Oekraïense werkzoekenden en mensen die hun studie willen voortzetten 

Nadat de Commissie een aanbeveling had gepubliceerd om de erkenning van in Oekraïne verworven academische en beroepskwalificaties te vergemakkelijken, is het voor werkgevers en opleidingsinstellingen nu gemakkelijker om inzicht te krijgen in de vaardigheden van Oekraïners die in de EU aankomen. 

De Commissie heeft ook een informatieplatform opgezet om zowel Oekraïners die hulp zoeken bij de erkenning van hun kwalificaties, als anderen die hulp nodig hebben bij de beoordeling ervan, te helpen Zij heeft ook, samen met de Europese Stichting voor opleiding en de EU-lidstaten, de Oekraïense en Europese kwalificatiekaders met elkaar vergeleken.

De Commissie blijft steun verlenen aan de openbare diensten voor arbeidsvoorziening in de lidstaten die een sleutelrol spelen bij het uitstippelen van een actief arbeidsmarktbeleid om optimaal gebruik te maken van de vaardigheden van nieuwkomers.

Zij biedt ook steun voor maatregelen zoals stages, taalcursussen, advies, beroepsonderwijs en -opleiding, via verschillende EU-fondsen. 

EU-talentenpool

De Commissie heeft een online EU-talentenpool opgezet om mensen die de Russische invasie van Oekraïne ontvluchten, te helpen een baan te vinden in de EU.

Het proefproject EU-talentenpool wordt via het EURES-portaal aangeboden in het Engels, Oekraïens en Russisch. Het portaal brengt nationale diensten voor arbeidsvoorziening, particuliere arbeidsbureaus en werkgevers uit de hele EU samen. Eures bevat meer dan 3 miljoen vacatures. 4000 werkgevers hebben zich bij het initiatief aangesloten en nieuwe werkgevers kunnen zich steeds bij het portaal registreren.

Het proefproject EU Talent Pool staat open voor alle werkzoekenden die tijdelijke bescherming uit hoofde van de EU-richtlijn tijdelijke bescherming genieten of door het nationale recht passend worden beschermd en het recht hebben te werken.

Na registratie kunnen werkzoekenden met behulp van de tool nagaan over welke vaardigheden ze beschikken, en hun cv uploaden. De in het kader van het proefproject EU Talent Pool gepubliceerde cv’s kunnen worden geraadpleegd door de openbare diensten voor arbeidsvoorziening in alle deelnemende landen en door geregistreerde werkgevers in alle landen die bij het Europees samenwerkingsnetwerk van diensten voor arbeidsvoorziening (Eures) betrokken zijn. Ook werkzoekenden hebben toegang tot alle vacatures op het Eures-portaal.

EU-talentenpool