Prejsť na hlavný obsah
Solidarita EÚ s Ukrajinou

Pomoc pre ľudí utekajúcich z Ukrajiny: vaše práva v EÚ

Po prekročení hraníc EÚ máte viacero možností v závislosti od vašej osobnej situácie. Orgány vás budú zodpovedajúcim spôsobom informovať o vašich právach.

Tieto informácie sú k dispozícii aj v týchto jazykoch: ukrajinčine | українська | ruštine | русский

Môže vám byť udelená dočasná ochrana

Ak ste mali na Ukrajine trvalý pobyt a z krajiny ste ušli pred vojnou počnúc 24. februárom 2022, môžete mať nárok na dočasnú ochranu v ktorejkoľvek krajine EÚ. Dočasná ochrana bude trvať aspoň jeden rok a môže sa predĺžiť v závislosti od situácie na Ukrajine. Práva podľa smernice o dočasnej ochrane zahŕňajú povolenie na pobyt, prístup na trh práce a k bývaniu, lekársku pomoc a prístup detí k vzdelávaniu. Každý, kto má legálny pobyt v EÚ, má takisto právo otvoriť si základný bankový účet. Takisto budete mať právo otvoriť si základný bankový účet.

O medzinárodnú ochranu môžete požiadať v EÚ

Osoby požívajúce dočasnú ochranu majú právo kedykoľvek požiadať o medzinárodnú ochranu (azyl).

Ak sa rozhodnete tak urobiť, vaša dočasná ochrana môže byť pozastavená, zatiaľ čo budete mať postavenie a práva žiadateľa o azyl. Ak sa vaša žiadosť o azyl po preskúmaní zamietne a súčasná dočasná ochrana v EÚ stále platí, vaše postavenie osoby s dočasnou ochranou sa obnoví.

Mali by ste sa informovať o tom, aké postupy členský štát uplatňuje, aby ste sa mohli rozhodnúť, či okrem povolenia na pobyt, ktoré preukazuje vaše postavenie osoby s dočasnou ochranou, požiadate aj o medzinárodnú ochranu.

Môžete požiadať o pomoc pri repatriácii

Ak ste žili na Ukrajine a utiekli pred vojnou, mali by ste mať možnosť prekročiť hranice EÚ bez ohľadu na vašu štátnu príslušnosť a právo na medzinárodnú ochranu. Ak sa môžete bezpečne vrátiť do svojej domovskej krajiny, mali by ste kontaktovať príslušné orgány alebo organizácie, ktoré vám môžu pomôcť vrátiť sa.

O pomoc pri repatriácii môžete požiadať veľvyslanectvo/konzulát vašej krajiny pôvodu v krajine EÚ, v ktorej sa v súčasnosti zdržiavate. Orgány v tejto krajine vám môžu pomôcť aj pri kontaktovaní vášho veľvyslanectva/konzulátu v prípade, že narazíte na problémy, a môžu vám poskytnúť pomoc pri vašej repatriácii.

Vaše práva spotrebiteľa

Počas pobytu v EÚ ste chránení právnymi predpismi EÚ o ochrane spotrebiteľa. Tento súbor právnych predpisov zabezpečuje, aby sa na trh nedostali nebezpečné výrobky a aby sa s Vami zaobchádzalo spravodlivo, či už si otvárate bankový účet, cestujete, podpisujete zmluvu o poskytovaní mobilných telefónnych služieb alebo nakupujete online.

Poznajte svoje práva spotrebiteľa