Skip to main content
Logo Európskej komisie
Solidarita EÚ s Ukrajinou

Pomoc pre ľudí utekajúcich z Ukrajiny: prístup k pracovným miestam

Tieto informácie sú k dispozícii aj v: ukrajinčine | українська | ruštine | русский

Prístup na trh práce

Osoby s dočasnou ochranou by mali mať možnosť vykonávať zamestnanie alebo samostatne zárobkovú činnosť, ako aj odbornú prípravu a malo by sa s nimi zaobchádzať rovnako ako s pracovníkmi v členských štátoch, pokiaľ ide o odmeňovanie a iné podmienky. 

Opatrenia prijaté Komisiou: 

  • Komisia pomáha ľuďom prichádzajúcim z Ukrajiny, aby mohli získať zručnosti potrebné na vstup na trh práce v EÚ. Podpora sa môže financovať z prostriedkov politiky súdržnosti a nových Kohéznych opatrení na podporu utečencov v Európe, ako aj z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu. Súčasťou tejto pomoci môžu byť jazykové kurzy, poradenstvo alebo základná odborná príprava. 
  • Jazykové a základné digitálne zručnosti možno rozvíjať aj prostredníctvom sietí v rámci Paktu o zručnostiach, ktoré prepájajú regionálne orgány, vzdelávacie organizácie a mimovládne organizácie zapojené do podpory ľudí, ktorí utiekli z Ukrajiny. 
  • Komisia doplnila ukrajinský jazyk do nástroja EÚ na stanovenie profilu zručností štátnych príslušníkov tretích krajín s cieľom pomôcť ukrajinským uchádzačom o zamestnanie a osobám, ktoré chcú pokračovať v štúdiu. 
  • Komisia uverejnila odporúčanie na uľahčenie uznávania akademických a odborných kvalifikácií získaných na Ukrajine. To uľahčí zamestnávateľom a inštitúciám odbornej prípravy pochopiť zručnosti Ukrajincov prichádzajúcich do EÚ. 
  • Európska nadácia pre odborné vzdelávanie podporuje orgány EÚ, ako aj vnútroštátne a ukrajinské orgány pri porovnávaní ukrajinských a európskych kvalifikačných rámcov. Zároveň vytvorila stredisko zdrojov, ktoré má pomôcť tak Ukrajincom, ktorí hľadajú pomoc pri uznávaní ich kvalifikácií, ako aj ostatným, ktorí potrebujú pomoc pri ich výklade. 
  • Verejné služby zamestnanosti budú zohrávať kľúčovú úlohu v aktívnych politikách trhu práce s cieľom zabezpečiť, aby boli zručnosti nových prisťahovalcov využité, pričom tieto služby budú pôsobiť na trhu práce ako sprostredkovatelia. 
  • Komisia takisto uvedie do praxe internetovú platformu „okruh talentov EÚ“ pre vysídlené osoby z Ukrajiny, pomocou ktorej bude možné vyhľadávať voľné pracovné miesta na základe zručností.

Okruh talentov EÚ

Komisia uviedla do praxe internetovú platformu „okruh talentov EÚ“ s cieľom pomôcť ľuďom utekajúcim pred ruskou inváziou na Ukrajinu nájsť si prácu v EÚ.

Pilotný projekt platformy „okruh talentov EÚ“, ktorý je k dispozícii v angličtine, ukrajinčine a ruštine, sa realizuje prostredníctvom portálu EURES. Spája vnútroštátne služby zamestnanosti, súkromné agentúry zamestnania a zamestnávateľov v celej EÚ. Aktuálne sú na ňom uverejnené vyše 3 milióny voľných pracovných miest u 4 000 zamestnávateľov. Noví zamestnávatelia, ktorí sa chcú zapojiť, sú vítaní.

Pilotný projekt platformy „okruh talentov EÚ“ je k dispozícii všetkým uchádzačom o zamestnanie, na ktorých sa vzťahuje dočasná ochrana podľa smernice EÚ o dočasnej ochrane či primeraná ochrana podľa vnútroštátneho práva, na základe ktorého majú právo na prácu.

Po registrácii uchádzači o zamestnanie s pomocou nástroja určia svoje schopnosti a nahrajú svoj životopis. Životopisy uverejnené v rámci pilotného projektu platformy „okruh talentov EÚ“ budú k dispozícii pre verejné služby zamestnanosti vo všetkých zapojených krajinách, ako aj pre zaregistrovaných zamestnávateľov vo všetkých krajinách, ktoré sú súčasťou Európskej siete spolupráce služieb zamestnanosti (EURES). Uchádzači o zamestnanie môžu tiež prehľadávať všetky voľné pracovné miesta uverejnené na portáli EURES.

Okruh talentov EÚ

Informácie poskytované príslušnými ministerstvami zdravotnými agentúrami