Prejsť na hlavný obsah
Solidarita EÚ s Ukrajinou

Pomoc pre ľudí utekajúcich z Ukrajiny: prístup k pracovným miestam

Tieto informácie sú k dispozícii aj v týchto jazykoch: ukrajinčine | українська | ruštine | русский

Prístup na trh práce

Európska komisia spolupracuje s rôznymi aktérmi vrátane ukrajinských orgánov a diaspóry, aby zabezpečila rýchle a účinné začlenenie osôb, ktorým bola udelená dočasná ochrana, do trhu práce. Ako sa uvádza v usmerneniach, ktorých cieľom je pomôcť ľuďom utekajúcim pred ruskou agresiou voči Ukrajine získať prístup k pracovným miestam, odbornej príprave a vzdelávaniu dospelých, na úrovni EÚ je na podporu tohto úsilia k dispozícii niekoľko nástrojov.

Vďaka pilotnému projektu platformy „okruh talentov EÚ“, ktorý Komisia spustila spolu s Európskym orgánom práce, môžu títo ľudia teraz ľahšie nájsť voľné pracovné miesta, ktoré zodpovedajú ich zručnostiam. Prostredníctvom sietí, ktoré pôsobia v rámci Paktu o zručnostiach, môžu okrem toho získať nové jazykové a základné digitálne zručnosti.

S cieľom pomôcť ukrajinským uchádzačom o zamestnanie a osobám, ktoré chcú pokračovať v štúdiu, doplnila Komisia do nástroja EÚ na stanovenie profilu zručností štátnych príslušníkov tretích krajín aj ukrajinský jazyk. 

Po tom, ako Komisia uverejnila odporúčanie a porovnávaciu správu, ktorých cieľom je uľahčiť uznávanie akademických a odborných kvalifikácií získaných na Ukrajine, je teraz pre zamestnávateľov a inštitúcie odbornej prípravy jednoduchšie zorientovať sa v zručnostiach Ukrajincov prichádzajúcich do EÚ. 

Komisia zároveň vytvorila databázu informačných zdrojov s cieľom pomôcť nielen Ukrajincom, ktorí hľadajú pomoc pri uznávaní svojich kvalifikácií, ale aj osobám, ktoré potrebujú pomoc pri ich výklade. V spolupráci s Európskou nadáciou pre odborné vzdelávanie a členskými štátmi vykonala EÚ aj porovnanie ukrajinského a európskeho kvalifikačného rámca.

Komisia naďalej podporuje verejné služby zamestnanosti v členských štátoch, ktoré zohrávajú kľúčovú úlohu pri stanovovaní aktívnych politík trhu práce s cieľom čo najlepšie využiť zručnosti nových prisťahovalcov.

EÚ okrem toho poskytuje prostredníctvom rôznych fondov podporu na opatrenia, ako sú pracovné stáže, jazykové kurzy, poradenstvo, odborné vzdelávanie a príprava. 

Okruh talentov EÚ

Komisia uviedla do praxe internetovú platformu „okruh talentov EÚ“ s cieľom pomôcť ľuďom utekajúcim pred ruskou inváziou na Ukrajinu nájsť si prácu v EÚ.

Pilotný projekt platformy „okruh talentov EÚ“, ktorý je k dispozícii v angličtine, ukrajinčine a ruštine, sa realizuje prostredníctvom portálu EURES. Spája vnútroštátne služby zamestnanosti, súkromné agentúry zamestnania a zamestnávateľov v celej EÚ. Aktuálne sú na ňom uverejnené vyše 3 milióny voľných pracovných miest u 4 000 zamestnávateľov. Noví zamestnávatelia, ktorí sa chcú zapojiť, sú vítaní.

Pilotný projekt platformy „okruh talentov EÚ“ je k dispozícii všetkým uchádzačom o zamestnanie, na ktorých sa vzťahuje dočasná ochrana podľa smernice EÚ o dočasnej ochrane či primeraná ochrana podľa vnútroštátneho práva, na základe ktorého majú právo na prácu.

Po registrácii uchádzači o zamestnanie s pomocou nástroja určia svoje schopnosti a nahrajú svoj životopis. Životopisy uverejnené v rámci pilotného projektu platformy „okruh talentov EÚ“ budú k dispozícii pre verejné služby zamestnanosti vo všetkých zapojených krajinách, ako aj pre zaregistrovaných zamestnávateľov vo všetkých krajinách, ktoré sú súčasťou Európskej siete spolupráce služieb zamestnanosti (EURES). Uchádzači o zamestnanie môžu tiež prehľadávať všetky voľné pracovné miesta uverejnené na portáli EURES.

Okruh talentov EÚ

Informácie poskytované príslušnými ministerstvami zdravotnými agentúrami