Prejsť na hlavný obsah
Solidarita EÚ s Ukrajinou

Pomoc pre ľudí utekajúcich z Ukrajiny: podpora vzdelávania

   

Tieto informácie sú k dispozícii aj v: ukrajinčine | українська |  ruštine | русский

Podpora vzdelávania

Children in a school class

Mnohí utečenci z Ukrajiny sú deti v školskom veku. Navštevovanie školy im pomáha zmierniť psychický stres, dáva im pocit stability a normálnosti, ako aj perspektívu do budúcnosti.  

Komisia

  • financuje podporu škôl, odborného vzdelávania a prípravy, ako aj vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve prostredníctvom kohéznych fondov EÚ, ako aj programu Erasmus+ a Európskeho zboru solidarity,
  • koordinuje skupinu EÚ pre solidaritu v oblasti vzdelávania pre Ukrajinu s cieľom identifikovať potreby ukrajinských detí a podporovať členské štáty, ktoré ich prijímajú, vrátane partnerského učenia a politických usmernení,
  • poskytuje prístup k učebným materiálom v ukrajinčine a ponúka online zdroje a kurzy pre učiteľov prostredníctvom platformy School Education Gateway,
  • podporuje učiteľov medzi utečencami prostredníctvom prístupu k programom a výmenám EÚ v rámci komunity eTwinning.

Európska nadácia pre odborné vzdelávanie zriadila centrum zdrojov s informáciami o tom, ako môžu ľudia na úteku z Ukrajiny pokračovať vo vzdelávaní a odbornej príprave v krajinách EÚ či získať k nim prístup, dosiahnuť, aby bola ich kvalifikácia zrozumiteľná a bolo možné ju uznať na pracovné alebo študijné účely, ako aj nájsť si pracovné príležitosti.

Slovensko-ukrajinské piktogramy pre študentov a učiteľov

alt=""

Táto praktická brožúra s piktogramami môže pomôcť ukrajinsky a slovensky hovoriacim osobám prekonať prvé komunikačné prekážky.

Stiahnuť

Európsky výskumný priestor pre Ukrajinu

Portál „Európsky výskumný priestor pre Ukrajinu“ je jednotným kontaktným miestom pre informačné a podporné služby určené výskumným pracovníkom, ktorí sa nachádzajú na Ukrajine a ktorí z nej utekajú. Portál združuje iniciatívy na úrovni EÚ, a to podľa krajín a mimovládnych skupín. Jeho cieľom je pomôcť konfliktom postihnutým výskumným pracovníkom nájsť bývanie a pracovné príležitosti, uľahčiť uznávanie ich diplomov a ponúknuť ďalšie služby.

Tento portál je spustený v existujúcej sieti EURAXESS, ktorá podporuje výskumných pracovníkov a prepája vyše 600 centier a 43 vnútroštátnych portálov v členských štátoch EÚ a krajinách pridružených k programu Horizont Európa. 

K ďalším iniciatívam EÚ patrí prístup k projektu Science4Refugees, existujúcej iniciatíve EURAXESS, ktorá utečencom poskytuje stáže, prácu na čiastočný i na plný úväzok, ako aj prístup k Európskemu výskumnému spoločenstvu, a akcie Marie Curie-Skłodowskej – výskumní pracovníci v ohrození.

Dokumenty

4. JANUÁRA 2023
Factsheet - Refugees from Ukraine: Support to school children and teachers English