Skip to main content
Logoul Comisiei Europene
Solidaritatea UE cu Ucraina

Asistența UE pentru Ucraina

Aceste informații sunt disponibile și în: ucraineană | українська | rusă | русский

Răspunsul ferm și cuprinzător al UE

De la începutul războiului de agresiune purtat de Rusia, UE, statele sale membre și instituțiile sale financiare, în cadrul unei abordări comune de tip „Echipa Europa”, au mobilizat peste 37,8 miliarde EUR pentru a consolida reziliența generală economică, socială și financiară a Ucrainei. Acest ajutor a fost acordat sub formă de asistență macrofinanciară, sprijin bugetar, asistență de urgență, răspuns în situații de criză și ajutor umanitar.

În plus, măsurile de asistență militară se ridică până la circa 12 miliarde EUR, din care 3,6 miliarde au fost mobilizate în cadrul Instrumentului european pentru pace.

Astfel, sprijinul total pus la dispoziția Ucrainei până în prezent de la începutul agresiunii Rusiei este de aproximativ 50 miliarde EUR. În plus, Comisia caută să obțină o contribuție de 1 miliard EUR pentru redresarea rapidă. Dacă adăugăm la aceste sume resursele puse la dispoziție pentru a ajuta statele membre să răspundă nevoilor refugiaților ucraineni, sprijinul total acordat Ucrainei și ucrainenilor se ridică la circa 67 miliarde EUR.

În 2023, pentru a continua să sprijine Ucraina, UE oferă un pachet de sprijin fără precedent, în valoare de până la 18 miliarde EUR, sub forma unor împrumuturi foarte avantajoase. Prima tranșă în valoare de 3 miliarde EUR a fost vărsată în ianuarie 2023.

Ajutor umanitar

668 de milioane EUR au fost puse la dispoziție pentru proiecte de ajutor umanitar destinate civililor afectați de războiul din Ucraina. Din această sumă, 630 de milioane EUR sunt alocate Ucrainei, iar 38 milioane EUR Republicii Moldova, pentru a-i ajuta pe cei care fug din calea războiului. Ajutorul umanitar al UE este folosit pentru a le oferi hrană, apă, asistență medicală și adăpost și pentru a acoperi o parte din nevoile lor de bază.

Alte 330 de milioane EUR sunt alocate unui program de sprijin de urgență care contribuie la asigurarea accesului la bunuri și servicii de bază precum educația, asistența medicală și alimentele. Acesta contribuie, de asemenea, la protejarea populației (atât a persoanelor strămutate în interiorul țării, cât și a comunităților care le găzduiesc) și la sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii și a agriculturii. Alte obiective importante sunt reconstruirea infrastructurilor civile de mică amploare, asigurarea securității energetice și consolidarea securității cibernetice, a libertății mass-mediei și a acțiunilor împotriva dezinformării. Proiectele anterioare în curs, în valoare de 192 milioane EUR, au fost ajustate pentru a răspunde nevoilor urgente de pe teren.

 

Mecanismul de protecție civilă al UE

32 de țări
și-au oferit ajutorul
Peste 83 000 de tone
de ajutoare în natură au fost trimise în Ucraina

Prin intermediul mecanismului de protecție civilă al UE, direcționăm către Ucraina ajutorul oferit de 32 de țări – cele 27 de state membre ale UE, Norvegia, Turcia, Macedonia de Nord, Islanda și Serbia. Acestea includ atât materiale vitale precum medicamentele, alimentele și articolele pentru adăposturi, cât și echipamente strategice precum mașinile de pompieri, generatoarele de energie electrică, ambulanțele și spitalele mobile.

Centre logistice de urgență și ajutor rescEU

Având în vedere nevoile exponențiale, am mobilizat materiale medicale, unități de adăpostire temporară și generatoare de energie electrică, dar și echipamente specializate pentru protejarea împotriva riscurilor de sănătate publică precum amenințările chimice, biologice, radiologice și nucleare pentru Ucraina, provenind din stocurile rescEU. În valoare totală de peste 87 de milioane EUR, sprijinul rescEU include unități locative, costume de protecție, decontaminanți, ventilatoare pulmonare, pompe de perfuzie, monitoare pentru pacienți, dispozitive cu ultrasunete, generatoare electrice etc. UE coordonează evacuările medicale ale pacienților ucraineni care au nevoie urgentă de tratament. Până în prezent, peste 1 850 de pacienți au fost transferați pentru asistență specializată în spitale din diferite țări europene. În septembrie 2022, UE a deschis la Rzeszów, în Polonia, un centru Medevac pentru evacuarea medicală ale pacienților ucraineni. Acesta oferă un spațiu sigur pentru pacienții care sosesc din Ucraina și urmează să fie transferați în alte țări europene, pentru tratament spitalicesc.

În plus, Comisia a înființat centre logistice de protecție civilă în Polonia, România și Slovacia, pentru a distribui cât mai rapid posibil ajutorul de care are nevoie Ucraina. Centrele vor facilita distribuirea asistenței furnizate prin intermediul mecanismului de protecție civilă al UE. 

Mecanismul temporar de protecție

Culoare de solidaritate

Ca parte a răspunsului Uniunii Europene la agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei, Comisia Europeană și statele membre ale UE din vecinătate au instituit, la 12 mai 2022, culoarele de solidaritate UE-Ucraina. Culoarele de solidaritate sunt coridoare esențiale pentru exporturile agricole ale Ucrainei, precum și pentru exportul și importul de alte mărfuri.

Din mai, culoarele de solidaritate:

 • au permis exportul a aproximativ 23 de milioane de tone de produse agricole (cereale, semințe oleaginoase și produse conexe) din Ucraina, ceea ce îi aduce țării venituri extrem de necesare și furnizează cereale populației din alte țări care depind de importurile ucrainene
 • au oferit sprijin tehnic Ucrainei, Republicii Moldova și țărilor UE pentru a facilita și accelera procedurile și pentru a elimina blocajele la frontieră
 • au condus la semnarea, la 29 iunie 2022, a unor acorduri de transport de mărfuri cu Ucraina și Republica Moldova pentru a facilita și mai mult tranzitul și transportul dinspre și către ambele țări

Pentru a susține și a spori în continuare capacitatea culoarelor de solidaritate, UE mobilizează investiții semnificative prin intermediul diferitelor programe existente la nivelul UE și la nivel național. Facilitarea administrativă și operațională trebuie să continue, inclusiv în ceea ce privește simplificarea procedurilor de trecere a frontierei, și este nevoie de mai multe fonduri.

În noiembrie, Comisia a alocat de urgență granturi în valoare de 250 de milioane EUR pentru a consolida culoarele de solidaritate. Pe termen scurt, acest lucru va sprijini îmbunătățiri rapide, în special în ceea ce privește echipamentele mobile, pentru a reduce timpii de așteptare și pentru a ameliora circulația prin punctele de trecere a frontierei și căile de acces ale acestora. Pe termen mediu, Comisia mobilizează Mecanismul pentru interconectarea Europei (MIE) și 50 de milioane EUR pentru a sprijini dezvoltarea infrastructurii necesare în scopul de a spori și mai mult capacitatea culoarelor de solidaritate.

Sprijin pentru elevii ucraineni

Sprijin pentru sectorul energetic

În sectorul energetic, rețeaua electrică a Ucrainei a fost sincronizată cu cea a UE. UE va continua să sprijine Ucraina în acest sector, asigurând inversarea fluxurilor de gaz către această țară. Ucraina va putea, de asemenea, să beneficieze de sistemul UE de achiziții comune de gaz, gaz natural lichefiat (GNL) și hidrogen.

UE furnizează 2 400 de generatoare suplimentare, pe lângă cele 3 000 deja livrate de la începutul războiului. La cererea Comisiei Europene, au fost puse la dispoziție peste 157,5 milioane EUR pentru a acoperi nevoile imediate din sectorul energetic în cadrul Fondului de sprijin energetic pentru Ucraina, instituit de Comunitatea Energiei. De asemenea, UE mobilizează 30 de milioane EUR pentru a achiziționa 35 de becuri cu led pentru Ucraina.

Support for military equipment and training

Under the European Peace Facility, €3.6 billion have been mobilised to support the delivery of military equipment to the Ukrainian Armed Forces. In addition, the EU Military Assistance Mission for Ukraine is tackling urgent and longer-term training needs of the Ukrainian Armed Forces. EU military support for Ukraine – provided by the European Peace Facility and the Member States directly – is around €12 billion.

Alte tipuri de sprijin

 • UE a suspendat pentru un an taxele la import pentru toate exporturile ucrainene către UE și toate măsurile antidumping și de salvgardare ale UE în vigoare privind exporturile de oțel. De asemenea, Comisia a propus prelungirea acestei suspendări dincolo de luna iunie 2023.
 • Comisia a făcut un apel la operatorii europeni de telecomunicații să își prelungească acordul privind suspendarea sau reducerea semnificativă a oricăror tarife de roaming pentru ucraineni în UE.
 • În februarie 2023, Comisia și Ucraina au semnat asocierea Ucrainei la Programul privind piața unică. Acest acord îi va oferi Ucrainei sprijin pentru întreprinderi, facilitând accesul la piețe, un mediu de afaceri favorabil, creștere durabilă și internaționalizare.
 • În curând vor începe discuții cu privire la aderarea Ucrainei la alte programe majore ale UE, cum ar fi Mecanismul pentru interconectarea Europei, care pot sprijini Ucraina în conectarea infrastructurii sale energetice, de transport și digitale cu UE.
 • Asocierea Ucrainei la programul Orizont Europa și la Programul pentru cercetare și formare al Euratom constituie un instrument-cheie pentru conservarea și stimularea ecosistemului de cercetare și inovare al Ucrainei. Comisia a anunțat că va deschide un nou birou Orizont Europa la Kiev până la jumătatea anului 2023.
 • De la începutul războiului, UE și-a intensificat sprijinul imediat pentru consolidarea rezilienței cibernetice a Ucrainei, acordând 10 milioane EUR pentru echipamente, software și alte tipuri de sprijin. O sumă suplimentară de 15 milioane EUR din pachetul de 330 de milioane EUR a fost pusă la dispoziție pentru a sprijini transformarea digitală rezilientă.
 • UE oferă sprijin prin intermediul garanțiilor UE, emise de instituții financiare, cum ar fi BEI și BERD. Acest lucru ar trebui să permită guvernului ucrainean să acorde împrumuturi, iar întreprinderilor, să ofere servicii vitale.
 • UE sprijină, de asemenea, lupta împotriva impunității în Ucraina cu un proiect în valoare de 7,5 milioane EUR menit să sprijine anchetele Curții Penale Internaționale cu privire la crimele de război comise de Rusia. O echipă comună de anchetă a UE înființată împreună cu Polonia, Letonia, Estonia, Slovacia, România, Lituania și Ucraina este, de asemenea, sprijinită de Eurojust. Mai multe despre tragerea la răspundere a Rusiei

Sprijin pentru viitoarea reconstrucție

Ukraine public administration building

Va fi necesar un efort financiar major la nivel mondial pentru a reconstrui Ucraina după pagubele provocate de război. Efortul de reconstrucție ar trebui să fie condus de autoritățile ucrainene, în strânsă colaborare cu UE, cu parteneri esențiali precum țările din grupurile G7 și G20 și cu alte țări terțe, precum și cu instituțiile financiare internaționale și cu organizațiile internaționale.

Platforma multiinstituțională de coordonare a donatorilor pentru Ucraina a fost lansată în ianuarie 2023 pentru a coordona sprijinul pe termen scurt și lung din partea donatorilor internaționali și a instituțiilor financiare în sprijinul economiei ucrainene. Un secretariat tehnic va sprijini activitatea platformei. Comisia va găzdui biroul Platformei de la Bruxelles, iar guvernul Ucrainei va găzdui biroul de la Kiev. Platforma va permite o coordonare strânsă între donatorii internaționali și organizațiile financiare internaționale și va garanta că sprijinul este furnizat într-un mod coerent, transparent și responsabil.

Mai multe despre reconstruirea Ucrainei

Această pagină a fost actualizată cel mai recent la 24 februarie 2023.

Documente