Direct la conținutul principal
Solidaritatea UE cu Ucraina

Asistența UE pentru Ucraina

Aceste informații sunt disponibile și în: ucraineană | українська | rusă | русский

UE este unită în sprijinul său de neclintit pentru Ucraina în fața războiului de agresiune al Rusiei și a încercărilor ilegale de anexare a teritoriului ucrainean. Ne angajăm să oferim în continuare sprijin politic, financiar, economic, umanitar, militar și diplomatic Ucrainei și poporului său atâta timp cât va fi nevoie.

Răspunsul ferm și cuprinzător al UE

În total, sprijinul acordat de UE Ucrainei de la începutul războiului de agresiune al Rusiei se ridică la peste 88 miliarde EUR. El include: 

43,3 miliarde EUR puse la dispoziție de Echipa Europa pentru a sprijini reziliența economică, socială și financiară globală a Ucrainei 

aproximativ 28 miliarde EUR sub formă de măsuri de asistență militară, din care 6,1 miliarde de EUR au fost mobilizate în cadrul Instrumentului european pentru pace 

peste 17 miliarde EUR pentru a ajuta statele membre să răspundă nevoilor ucrainenilor care se refugiază în UE 

UE, statele sale membre și instituțiile sale financiare au decis să adopte o abordare de tip „Echipa Europa” ca răspuns la războiul de agresiune al Rusiei. Aceasta înseamnă că ne punem în comun resursele și expertiza și colaborăm pentru a obține un impact mai mare pentru Ucraina. 

De la începutul agresiunii, Echipa Europa a pus la dispoziție 43,3 miliarde EUR în sprijinul Ucrainei, sub formă de:

 • asistență macrofinanciară 
 • sprijin bugetar 
 • asistență de urgență 
 • fonduri pentru răspunsul la criză 
 • ajutor umanitar 

Asistență macrofinanciară și sprijin bugetar

În 2023, pentru a continua să sprijine Ucraina, bugetul UE a permis acordarea de asistență în valoare de 19,5 miliarde EUR Ucrainei, inclusiv un pachet de sprijin fără precedent în valoare de 18 miliarde EUR sub formă de împrumuturi preferențiale. Aceasta s-a adăugat celor 10,5 miliarde EUR acordate sub formă de împrumuturi și granturi în 2022. Datorită acestui ajutor, Ucraina poate

 • continua să plătească salariile și pensiile
 • să refacă infrastructura critică deteriorată de război
 • să mențină serviciile publice esențiale, cum ar fi spitalele, școlile și locuințele pentru persoanele relocate
 • să asigure stabilitatea macroeconomică.

Măsuri de sprijinire a economiei ucrainene

În februarie 2023, Comisia Europeană și Ucraina au semnat un acord de asociere a Ucrainei la Programul privind piața unică. Acest acord va sprijini întreprinderile ucrainene prin facilitarea 

 • accesului la piețe  
 • unui mediu de afaceri favorabil 
 • creșterii durabile  
 • internaționalizării 

În plus, în ianuarie 2024, Comisia a propus reînnoirea suspendării, până în iunie 2025, a tuturor taxelor la import, a contingentelor și a măsurilor de apărare comercială pentru exporturile ucrainene către UE.

UE oferă sprijin și prin intermediul garanțiilor, emise de instituții financiare, cum ar fi BEI și BERD. Acest lucru îi va permite guvernului ucrainean să acorde credite, iar întreprinderilor, să ofere servicii vitale. 

Ajutor umanitar și protecție civilă

32 de țări
și-au oferit ajutorul
Peste 140 000 de tone
de ajutoare în natură au fost trimise în Ucraina

  În plus, peste 98 000 de tone de asistență în natură, cu o valoare estimată de peste 796 de milioane EUR, au fost furnizate Ucrainei de către statele membre și partenerii UE prin intermediul mecanismului de protecție civilă al UE. Peste 110 de milioane EUR au fost, de asemenea, furnizate de UE și de statele membre pentru deminarea umanitară, inclusiv 21,5 de milioane EUR din bugetul UE.

  În 2022, UE a mobilizat 330 de milioane EUR pentru un program de sprijin de urgență care a contribuit la asigurarea accesului la bunuri și servicii de bază precum educația, asistența medicală și alimentele. Programul de sprijin a contribuit, de asemenea, la protejarea populației (atât a persoanelor strămutate în interiorul țării, cât și a comunităților care le găzduiesc) și la sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii și a agriculturii.  

  Printre alte obiective importante se numără reconstruirea infrastructurilor civile de mică amploare, asigurarea securității energetice și consolidarea securității cibernetice, a libertății mass-mediei și a acțiunilor împotriva dezinformării. Proiectele în curs, în valoare de 286 de milioane EUR, au fost ajustate pentru a răspunde nevoilor urgente de pe teren. 

  Centre logistice de urgență și ajutor rescEU

  Având în vedere nevoile în creștere rapidă în Ucraina, am mobilizat materiale medicale, unități de adăpostire temporară și generatoare de energie electrică, dar și echipamente specializate pentru protejarea împotriva riscurilor de sănătate publică precum amenințările chimice, biologice, radiologice și nucleare, provenind din stocurile rescEU.  

  În total, am furnizat Ucrainei sprijin rescEU în valoare de 127 de milioane EUR de la începutul războiului.

  UE coordonează evacuările medicale ale pacienților ucraineni care au nevoie urgentă de tratament. Până în prezent au fost transferați peste 3 000 de pacienți în spitale din întreaga Europă, pentru a primi asistență specializată.  

  În septembrie 2022, UE a deschis la Rzeszów, în Polonia, un centru Medevac. Acesta oferă un spațiu sigur pentru pacienții care sosesc din Ucraina și urmează să fie transferați în alte țări europene, pentru tratament spitalicesc. 

  În plus, Comisia a înființat centre logistice de protecție civilă în Polonia, România și Slovacia, pentru a distribui ajutor Ucrainei cât mai rapid posibil. Centrele vor facilita distribuirea asistenței furnizate prin intermediul mecanismului de protecție civilă al UE. 

  La 21 aprilie 2023, Ucraina a devenit stat participant la mecanismul de protecție civilă al UE, cadrul european de solidaritate care ajută țările copleșite de un dezastru. 

  Protecția temporară

  În urma izbucnirii invaziei, UE a declanșat imediat Directiva privind protecția temporară. Aceasta le oferă persoanelor strămutate care fug din calea războiului din Ucraina anumite drepturi în UE, inclusiv

  permise de ședere

  mijloace de acces la o locuință adecvată

  asistență medicală

  educație pentru copii

  De atunci, țările UE au primit peste patru milioane de persoane din Ucraina în cadrul acestui sistem de protecție temporară, care a fost prelungit până în martie 2025.  

  Comisia a introdus o flexibilitate maximă, permițând statelor membre să folosească și fondurile de coeziune necheltuite pentru a-i sprijini pe refugiații din Ucraina. Astfel, s-au pus la dispoziție până la 17 miliarde EUR. 

  Informații pentru persoanele care fug din calea războiului

  Culoare de solidaritate

  Ca parte a răspunsului Uniunii Europene la agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei, Comisia Europeană și statele membre ale UE din vecinătate au instituit, la 12 mai 2022, culoarele de solidaritate UE-Ucraina. Culoarele de solidaritate sunt coridoare esențiale pentru exporturile agricole ale Ucrainei, precum și pentru exportul de bunuri de care are nevoie, de la ajutor umanitar, la hrană pentru animale și îngrășăminte. 

  Din mai 2022, culoarele de solidaritate: 

  • au contribuit la exportarea a aproximativ 67 milioane de tone de produse agricole ucrainene, inclusiv aproape 61 milioane de tone de cereale, semințe oleaginoase și alte produse conexe
  • au contribuit la importarea în Ucraina a peste 40 milioane de tone de mărfuri
  • au oferit sprijin tehnic Ucrainei, Republicii Moldova și țărilor UE pentru a facilita și accelera procedurile și pentru a elimina blocajele la frontieră 
  • au condus la semnarea, la 29 iunie 2022, a unor acorduri de transport de mărfuri cu Ucraina și Republica Moldova pentru a facilita și mai mult tranzitul și transportul către și dinspre ambele țări 

  De atuci, au fost mobilizate fonduri în valoare de peste 1 miliard EUR pentru extinderea culoarelor de solidaritate, inclusiv contribuții din partea Comisiei, a Băncii Europene de Investiții, a Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare și a Băncii Mondiale.

  Alte informații despre culoarele de solidaritate UE-Ucraina

  Sprijin pentru elevii ucraineni

  Sprijin pentru sectorul energetic

  În martie 2022, rețeaua electrică a Ucrainei a fost sincronizată cu cea a UE. UE va continua să sprijine Ucraina în acest sector, asigurând inversarea fluxurilor de gaz către această țară. Ucraina va putea, de asemenea, să beneficieze de sistemul UE de achiziții comune de gaz, gaz natural lichefiat (GNL) și hidrogen. 

  În plus, UE a furnizat Ucrainei peste 8 000 de generatoare de energie electrică și 35 milioane de becuri cu LED. 

  La cererea Comisiei Europene, au fost puse la dispoziție peste 332 milioane EUR pentru a acoperi nevoile imediate din sectorul energetic ucrainean în cadrul Fondului de sprijin energetic pentru Ucraina, instituit de Comunitatea Energiei.  

  Sprijin pentru îmbunătățirea conectivității și a tehnologiei

  În iulie 2022, Comisia a făcut apel la operatorii europeni de telecomunicații să își prelungească acordul privind suspendarea sau reducerea semnificativă a tarifelor de roaming pentru ucraineni în UE

  În iunie 2023, UE și Ucraina au semnat un acord de asociere a Ucrainei la programul Mecanismul pentru interconectarea Europei. Acest lucru le va permite promotorilor de proiecte ucraineni să solicite finanțare din partea UE în sectorul transporturilor, al energiei și în domeniul digital, ceea ce va îmbunătăți și mai mult conectivitatea Ucrainei cu vecinii săi din UE. 

  În decembrie 2023, Comisia a deschis un nou birou al programului Orizont Europa la Kiev. Participarea Ucrainei la programul Orizont Europa și la Programul pentru cercetare și formare al Euratom va contribui conservarea și stimularea ecosistemului de cercetare și inovare al Ucrainei.  

  De la începutul războiului, UE și-a intensificat sprijinul pentru consolidarea rezilienței cibernetice a Ucrainei, acordând 10 milioane EUR pentru echipamente, software și alte tipuri de sprijin. O sumă suplimentară de 19 de milioane EUR a fost furnizată pentru a sprijini transformarea digitală. 

  Sprijin pentru echipamente militare și formare

  UE și statele sale membre au mobilizat aproximativ 28 miliarde EUR sub formă de sprijin militar pentru Ucraina, inclusiv 6,1 miliarde  EUR în cadrul Instrumentului european pentru pace. În plus, datorită sprijinului financiar în valoare de 362 milioane EUR, misiunea de asistență militară a UE în sprijinul Ucrainei răspunde nevoilor de instruire ale forțelor armate ucrainene și a instruit până în prezent peste 39 000 de soldați.

  În iulie 2023, UE a adoptat Actul privind sprijinirea producției de muniții (ASPM), în baza căruia sunt livrate de urgență muniție și rachete Ucrainei, în timp ce statele membre sunt ajutate să își reconstituie stocurile. Prin introducerea unor măsuri țintite, care includ măsuri de finanțare, Actul vizează creșterea accelerată a capacității de producție a UE și atenuarea deficitului actual de muniții și de rachete, precum și de componente ale acestora.

  Sprijin pentru viitoarea reconstrucție

  Un mecanism menit să sprijine redresarea, reconstrucția și modernizarea Ucrainei  

  În iunie 2023, Comisia a propus instituirea unui instrument de finanțare specific care va oferi Ucrainei un sprijin coerent, previzibil și flexibil pentru perioada 2024-2027, în valoare de 50 de miliarde EUR.  

  Acest nou Mecanism va sprijini eforturile acesteia de a-și menține stabilitatea macrofinanciară, de a susține redresarea și de a moderniza țara, în timp ce implementează reformele necesare pentru aderarea sa la UE. De asemenea, va sprijini tranziția către o economie verde, digitală și incluzivă, care se aliniază la normele și standardele UE. 

  Mai multe despre reconstruirea Ucrainei

  Sprijin pentru tragerea la răspundere a Rusiei

  UE sprijină lupta împotriva impunității în Ucraina cu un proiect în valoare de 7,25 milioane EUR menit să sprijine anchetele Curții Penale Internaționale cu privire la crimele de război comise de Rusia. În plus, Eurojust sprijină o echipă comună de anchetă a UE, înființată de Polonia, Letonia, Estonia, Slovacia, România, Lituania și Ucraina, în eforturile sale de a investiga crimele internaționale comise în Ucraina.

  Comisia Europeană a înființat, de asemenea, Centrul internațional pentru urmărirea în justiție a crimei de agresiune împotriva Ucrainei. Situat la Haga și integrat în echipa comună de anchetă existentă, Centrul sprijină coordonarea investigațiilor și colectarea de probe privind crimele de război comise în Ucraina. 

  Active în valoare de aproximativ 200 de miliarde EUR ale Băncii Centrale a Rusiei sunt imobilizate în UE. Până în prezent, au fost înghețate active private în valoare de peste 28 miliarde EUR aparținând persoanelor și entităților incluse pe listă.

  Mai multe despre tragerea la răspundere a Rusiei

  Această pagină a fost actualizată cel mai recent pe 29 ianuarie 2024

  Documente

  24 MARTIE 2023
  Updated Ukraine Recovery and Reconstruction Needs Assessment
  English
  (6.03 KB - HTML)
  Descărcați