Skip to main content
Logoul Comisiei Europene
Solidaritatea UE cu Ucraina

Asistența UE pentru Ucraina

Aceste informații sunt disponibile și în: ucraineană | українська | rusă | русский

In focus

Răspunsul ferm și cuprinzător al UE

De la începutul agresiunii ruse, UE, statele sale membre și instituțiile sale financiare au mobilizat peste 19 miliarde EUR pentru a consolida reziliența generală economică, socială și financiară a Ucrainei. Acest ajutor a fost acordat sub formă de asistență macrofinanciară, sprijin bugetar, asistență de urgență, răspuns în situații de criză și ajutor umanitar. Este în curs de pregătire o asistență macrofinanciară suplimentară în valoare de până la 3 miliarde EUR.

În plus, în cadrul Instrumentului european pentru pace au fost furnizate măsuri de asistență militară în valoare de 3,1 miliarde EUR. Suma va fi utilizată pentru a rambursa statelor membre sprijinul militar în natură acordat Ucrainei.

In order to continue supporting Ukraine, on 9 November 2022, the Commission proposed the MFA+ support package for Ukraine of up to €18 billion, with stable, regular and predictable financial assistance – averaging €1.5 billion per month – which would help cover a significant part of Ukraine's short-term funding needs for 2023.

Ajutor umanitar

523 de milioane EUR au fost puse la dispoziție pentru proiecte de ajutor umanitar destinate civililor afectați de războiul din Ucraina. Din această sumă, 485 de milioane EUR sunt alocate Ucrainei, iar 38 milioane EUR Republicii Moldova, pentru a-i ajuta pe cei care fug din calea războiului. Ajutorul umanitar al UE este folosit pentru a le oferi hrană, apă, asistență medicală și adăpost și pentru a acoperi o parte din nevoile lor de bază.

Alte 332 de milioane EUR sunt alocate unui program de sprijin de urgență care contribuie la asigurarea accesului la bunuri și servicii de bază precum educația, asistența medicală și alimentele. Acesta contribuie, de asemenea, la protejarea populației (atât a persoanelor strămutate în interiorul țării, cât și a comunităților care le găzduiesc) și la sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii și a agriculturii. Alte obiective importante sunt reconstruirea infrastructurilor civile de mică amploare, asigurarea securității energetice și consolidarea securității cibernetice, a libertății mass-mediei și a acțiunilor împotriva dezinformării. Proiectele anterioare în curs, în valoare de 185 milioane EUR, au fost ajustate pentru a răspunde nevoilor urgente de pe teren.

 

Mecanismul de protecție civilă al UE

31 de țări
și-au oferit ajutorul
Peste 70 000 de tone
de ajutoare în natură au fost trimise în Ucraina

Prin intermediul mecanismului de protecție civilă al UE, direcționăm către Ucraina ajutorul oferit de 31 de țări – cele 27 de state membre ale UE, Norvegia, Turcia, Macedonia de Nord și Islanda. Acestea includ atât materiale vitale precum medicamentele, alimentele și articolele pentru adăposturi, cât și echipamente strategice precum mașinile de pompieri, generatoarele de energie electrică, ambulanțele și spitalele mobile.

Centre logistice de urgență și ajutor rescEU

Din cauza nevoilor exponențiale, am mobilizat echipamente medicale și pentru adăposturi, dar și echipamente specializate de protecție în fața riscurilor pentru sănătatea publică, cum ar fi amenințările chimice, biologice, radiologice și nucleare pentru Ucraina, provenind din stocurile rescEU din Germania, Ungaria, Țările de Jos, Grecia, România, Suedia și Danemarca. În valoare totală de aproape 34 de milioane EUR, sprijinul rescEU include unități locative, costume de protecție, decontaminanți, ventilatoare pulmonare, pompe de perfuzie, monitoare pentru pacienți, dispozitive cu ultrasunete etc. UE coordonează evacuările medicale ale pacienților ucraineni care au nevoie urgentă de tratament. Până în prezent au fost transferați peste 1 000 de pacienți în spitale din întreaga Europă, pentru a primi asistență specializată. În septembrie, la Rzeszów, în Polonia, a fost deschis un nou centru Medevac al UE pentru evacuarea medicală ale pacienților ucraineni. Acesta va oferi un spațiu sigur pentru pacienții care sosesc din Ucraina și urmează să fie transferați în alte țări europene, pentru tratament spitalicesc.

În plus, Comisia a înființat centre logistice de protecție civilă în Polonia, România și Slovacia, pentru a distribui cât mai rapid posibil ajutorul de care are nevoie Ucraina. Centrele vor facilita distribuirea asistenței furnizate prin intermediul mecanismului de protecție civilă al UE. 

Mecanismul temporar de protecție

Protecție temporară înseamnă:

 • drepturi de ședere
 • acces la piața forței de muncă, sub rezerva politicilor statelor membre în domeniul pieței forței de muncă
 • acces la locuințe
 • asistență socială
 • asistență medicală sau de altă natură
 • dreptul la tutelă legală și acces la educație pentru copiii și adolescenții neînsoțiți

Informații pentru persoanele care fug din calea războiului

Culoare de solidaritate

Comisia a elaborat un plan de acțiune pentru înființarea unor culoare de solidaritate prin care Ucraina să poată exporta cereale și importa produsele de care are nevoie (de la ajutoare umanitare la hrană pentru animale și îngrășăminte). 

Din mai, culoarele de solidaritate:

 • au permis exportul a 12,5 milioane de tone de cereale din Ucraina, ceea ce îi aduce țării venituri extrem de necesare și furnizează cereale populației din alte țări care depind de importurile ucrainene
 • numai în septembrie, au fost exportate în total 6,6 milioane de tone de produse agricole din Ucraina – 2,6 milioane prin intermediul culoarelor de solidaritate și 4 milioane pe Marea Neagră.
 • au oferit sprijin tehnic Ucrainei, Republicii Moldova și țărilor UE pentru a facilita și accelera procedurile și pentru a elimina blocajele la frontieră
 • au condus la semnarea, la 29 iunie 2022, a unor acorduri de transport de mărfuri cu Ucraina și Republica Moldova pentru a facilita și mai mult tranzitul și transportul dinspre și către ambele țări

Alte tipuri de sprijin

 • În sectorul energetic, rețeaua electrică a Ucrainei a fost sincronizată cu cea a UE. UE va continua să sprijine Ucraina în acest sector, asigurând inversarea fluxurilor de gaz către această țară. Ucraina va putea, de asemenea, să beneficieze de sistemul UE de achiziții comune de gaz, gaz natural lichefiat (GNL) și hidrogen.
 • Comisia a propus suspendarea, timp de un an, a taxelor la import aplicate tuturor exporturilor Ucrainei în UE. Propunerea prevede și suspendarea pe un an a tuturor măsurilor antidumping și de salvgardare ale UE care vizează exporturile de oțel din Ucraina. Această măsură ambițioasă este menită să contribuie la stimularea exporturilor Ucrainei către UE și la atenuarea situației dificile a producătorilor și exportatorilor ucraineni.
 • Comisia a făcut un apel la operatorii europeni de telecomunicații să își prelungească acordul privind suspendarea sau reducerea semnificativă a oricăror tarife de roaming pentru ucraineni în UE, acord care este în vigoare de 3 luni.
 • De la începutul războiului, UE și-a intensificat sprijinul imediat pentru consolidarea rezilienței cibernetice a Ucrainei, acordând 10 milioane EUR pentru echipamente, software și alte tipuri de sprijin. O sumă suplimentară de 15 milioane EUR din pachetul de 330 de milioane EUR a fost pusă la dispoziție pentru a sprijini transformarea digitală rezilientă.
 • UE oferă sprijin prin intermediul garanțiilor UE, emise de instituții financiare, cum ar fi BEI și BERD. Acest lucru ar trebui să permită guvernului ucrainean să acorde împrumuturi, iar întreprinderilor, să ofere servicii vitale.

Sprijin pentru viitoarea reconstrucție

Ukraine public administration building

Va fi necesar un efort financiar major la nivel mondial pentru a reconstrui Ucraina după pagubele provocate de război. Efortul de reconstrucție ar trebui să fie condus de autoritățile ucrainene, în strânsă colaborare cu UE, cu parteneri esențiali precum țările din grupurile G7 și G20 și cu alte țări terțe, precum și cu instituțiile financiare internaționale și cu organizațiile internaționale.

Se prevede și crearea unei platforme internaționale de coordonare, „platforma pentru reconstrucția Ucrainei”, condusă în comun de Comisie și de guvernul ucrainean. Platforma ar urma să răspundă de aprobarea unui plan de reconstrucție. Acesta va fi elaborat și implementat de Ucraina, cu sprijin pentru asigurarea capacității administrative și asistență tehnică din partea UE. Platforma ar reuni partenerii și organizațiile de sprijin, printre care statele membre ale UE, alți parteneri bilaterali și multilaterali și câteva instituții financiare internaționale. Parlamentul Ucrainei și Parlamentul European ar urma să participe în calitate de observatori.

Pentru a susține planul de reconstrucție, Comisia a propus instituirea Mecanismului „RebuildUkraine” ca principal instrument juridic pentru acordarea sprijinului din partea Uniunii Europene, prin intermediul unei combinații de granturi și împrumuturi. Această inițiativă ar urma să fie integrată în bugetul UE, ceea ce îi va garanta transparența, răspunderea și buna gestiune financiară, cu o legătură clară către investiții și reforme.

Mai multe despre reconstruirea Ucrainei

Documente