Põhisisu juurde
ELi solidaarsus Ukrainaga

Ukraina põgenikud: teie õigused ELis

Pärast ELi sisenemist on teil sõltuvalt teie isiklikust olukorrast erinevad võimalused. Seda, millised õigused teil on, saate teada ametiasutustelt.

Teile võidakse anda ajutine kaitse

Kui elasite alaliselt Ukrainas ja lahkusite sealt sõjapõgenikuna alates 24. veebruarist 2022, võib teil olla õigus saada ajutist kaitset igas ELi riigis. Ajutine kaitse kestab vähemalt ühe aasta, kuid sõltuvalt olukorrast Ukrainas võidakse seda pikendada. Ajutise kaitse direktiiviga ettenähtud õiguste hulka kuuluvad elamisluba, juurdepääs tööturule ning õigus eluasemele, arstiabile ja laste haridusele. Igaühel, kes elab seaduslikult ELis, on samuti õigus avada põhipangakonto. Teil on õigus avada põhipangakonto.

Saate taotleda rahvusvahelist kaitset ELis

Ajutise kaitse saajatel on õigus esitada igal ajal rahvusvahelise kaitse taotlus (varjupaigataotlus).

Kui otsustate selle taotluse esitada, võidakse teie ajutine kaitse peatada, kuna teil on nüüd varjupaigataotleja seisund ja õigused. Kui teie varjupaigataotlust pärast läbivaatamist ei rahuldada, aga ajutine kaitse ELis kehtib endiselt, siis taastub ka teie ajutise kaitse seisund.

Te võiksite olla täielikult kursis sellega, milline on konkreetse liikmesriigi praktika. See aitaks teil otsustada, kas lisaks elamisloale, mis näitab teie ajutise kaitse seisundit, taotleda ka rahvusvahelist kaitset.

Võite taotleda repatrieerimisabi

Kui elasite Ukrainas ja olete sõjapõgenik, siis on teil lubatud ELi siseneda olenemata sellest, milline on teie kodakondsus ja õigus rahvusvahelisele kaitsele. Kui kodumaale tagasipöördumine on turvaline, peaksite võtma ühendust ametiasutuste või organisatsioonidega, kes saavad aidata teil tagasi pöörduda.

Repatrieerimisabi saamiseks võtke ühendust oma päritoluriigi saatkonna või konsulaadiga selles liikmesriigis, kus te praegu viibite. Probleemide korral saavad selle liikmesriigi ametiasutused aidata teil oma saatkonna/konsulaadiga ühendust võtta ning võivad ka pakkuda abi kodumaale naasmiseks.

Teie tarbijaõigused

Olete ELis viibimise ajal kaitstud ELi tarbijakaitsealaste õigusaktidega. Nende õigusaktidega hoitakse ohtlikud tooted turult eemal ja tagatakse, et teid koheldakse õiglaselt, olenemata sellest, kas avate pangakonto, reisite, kirjutate alla mobiiltelefonilepingule või ostate internetist kaupu.

Teadke oma tarbijaõigusi