Põhisisu juurde
ELi solidaarsus Ukrainaga

Ettevalmistused Ukrainast lahkumiseks

Ülevaade

Enne Ukrainast lahkumist ja otsust reisida mõnda ELi riiki, võtke võimaluse korral kaasa kehtivad reisidokumendid. Kui teil kehtivaid reisi- ja tervisedokumente (vaktsineerimistõend, COVID-19 test) ei ole, saate ikkagi ELi siseneda.

Kõik Ukrainaga piirnevad ELi liikmesriigid lubavad humanitaarkaalutlustel kõigil Ukraina sõjapõgenikel riiki siseneda, olenemata sellest, kas neil on biomeetriline pass või mitte. See kehtib ka laste kohta. Kui teil on Ukraina kodakondsus ja biomeetriline pass, saate sellega ELi reisida. Humanitaarkaalutlustest lähtudes lubavad ELi riigid teil aga piiri ületada ka ilma nendeta.

Kuidas saan tõendada oma kodakondsust?

Siin on ligikaudne loetelu dokumentidest, mida saate kasutada Ukraina kodakondsuse tõendamiseks (seda ka juhul, kui nende kehtivusaeg on lõppenud):

  • pass (kodaniku pass, diplomaatiline pass, teenistuspass, rühmapass ja asenduspass, kaasa arvatud lapse pass);
  • riiklik isikutunnistus (sealhulgas ajutine või esialgne isikutunnistus);
  • sõjaväelase teenistusraamat ja sõjaväelase teenistuskaart;
  • meremehe teenistusraamat, kapteni teenistuskaart ja meremehe pass;
  • kodakondsuse tunnistus;
  • muud ametlikud dokumendid, milles on märgitud kodakondsus.

Kui teil on muu kodakondsus ja teie suhtes kehtib ELi sisenemiseks viisanõue, tuleb teil esitada lühiajaline viisa, kui see on olemas. ELi liikmesriigid peaksid teil lubama aga riiki siseneda ka ilma lühiajalise viisata, et hõlbustada teie tagasipöördumist oma päritoluriiki.

Kas mind kontrollitakse piiril?

Võttes arvesse praegust olukorda Ukrainas, võivad ELi liikmesriigid piirikontrolli teha kas piiril või piirist eemal, mõnes ohutus kohas. Kontrolli võidakse teha siis, kui olete ohutusse kohta jõudnud või teel sinna. Teilt võidakse nõuda, et jääksite selles ohutus kohas pädeva asutuse käsutusse seniks, kuni kontroll on lõpetatud.

Millised on mu õigused ja kohustused?

Olenemata kodakondsusest on teil õigus kohe saada teavet oma õiguste kohta ja vajalikku abi – näiteks ajutist peavarju ning muud hädavajalikku, nagu süüa ja arstiabi. Muud õigused võivad erineda, kuna need sõltuvad sellest, millise seisundi te ELis saate.

Julgeoleku tagamiseks ja rände kontrollimiseks võidakse liikmesriikide territooriumil teha politsei- ja muud halduskontrolli igal ajal. Palun tehke koostööd ja esitage politseile, piirivalvele või muule pädevale asutusele nõutavad dokumendid ja teave. Teatavatel juhtudel võidakse teilt nõuda, et te jääksite kontrolli ajaks pädevate asutuste käsutusse selleks ettenähtud ruumides.

Lastest, kes tulevad üle välispiiri üksi, ilma et neid saadaksid või ootaksid vanemad, teised vastutavad täiskasvanud või tuttavad, tuleb teatada ametiasutustele. Nood viivad teid kokku lastekaitseteenistusega.