Skip to main content
Logoul Comisiei Europene
Solidaritatea UE cu Ucraina

Refugiații din Ucraina: accesul la locuri de muncă

Aceste informații sunt disponibile și în: ucraineană | українська | rusă | русский

Accesul la piața forței de muncă

Persoanele cărora li s-a acordat protecție temporară ar trebui să poată desfășura activități profesionale, salariate sau independente, să aibă acces la formare profesională și să beneficieze de egalitate de tratament în raport cu lucrătorii din statele membre respective, în ceea ce privește remunerarea și alte condiții. 

Comisia: 

  • Ajută persoanele care sosesc din Ucraina să obțină competențele de care au nevoie pentru a se integra pe piața forței de muncă din UE. Finanțarea acestui sprijin se poate face cu ajutorul fondurilor politicii de coeziune, al noii inițiative „Acțiunea de coeziune pentru refugiații din Europa” (CARE), precum și al Fondului pentru azil, migrație și integrare. Sprijinul ar putea include cursuri de limbă, activități de consiliere sau programe de formare de bază. 
  • Dobândirea de competențe lingvistice și digitale de bază ar putea fi facilitată și de utilizarea rețelelor din cadrul Pactului privind competențele, care permit conectarea autorităților regionale, a organizațiilor educaționale și a ONG-urilor implicate în sprijinirea refugiaților din Ucraina. 
  • Comisia a adăugat limba ucraineană la Instrumentul european de stabilire a profilului de competențe al resortisanților din țările terțe, pentru a-i ajuta pe ucrainenii aflați în căutarea unui loc de muncă sau pe cei dornici să își continue studiile. 
  • Comisia a publicat o recomandare pentru a facilita recunoașterea calificărilor academice și profesionale obținute în Ucraina. Astfel, angajatorii și instituțiile de formare vor putea înțelege mai ușor competențele ucrainenilor care ajung în UE. 
  • Fundația Europeană de Formare ajută autoritățile europene, naționale și ucrainene să compare cadrele de calificări ucrainene și europene. De asemenea, a pregătit resurse online pentru a-i ajuta atât pe ucrainenii care încearcă să obțină recunoașterea calificărilor, cât și pe cei care trebuie să interpreteze respectivele calificări. 
  • Serviciile publice de ocupare a forței de muncă vor juca un rol important în cadrul unor politici active în domeniul pieței muncii, valorificând competențele noilor veniți și acționând ca intermediari pe piața forței de muncă. 
  • De asemenea, Comisia va lansa o rezervă de talente la nivelul UE pentru persoanele strămutate din Ucraina, cu scopul de a corela competențele cu locurile de muncă vacante.

Rezerva de talente a UE

Comisia a lansat o rezervă de talente la nivelul UE, bazată pe internet, pentru a-i ajuta pe ucrainenii care fug din calea invaziei ruse să își găsească un loc de muncă în UE.

Proiectul-pilot privind rezerva de talente la nivelul UE („EU Talent Pool”), disponibil în limbile engleză, ucraineană și rusă, este implementat prin intermediul portalului EURES. Acesta reunește servicii naționale și agenții private de ocupare a forței de muncă și angajatori din întreaga UE. EURES numără peste 3 milioane de locuri de muncă vacante și 4 000 de angajatori, cărora oricând li se pot alătura alții noi.

Proiectul-pilot privind rezerva de talente la nivelul UE le este deschis tuturor persoanelor care caută un loc de muncă și beneficiază de protecție temporară în temeiul Directivei UE privind protecția temporară sau de o protecție adecvată în temeiul legislației naționale care le conferă dreptul de a munci.

După înregistrare, instrumentul ghidează persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă pe parcursul unui proces care le ajută să își identifice competențele și să își încarce CV-ul. CV-urile publicate în cadrul proiectului-pilot privind rezerva de talente la nivelul UE vor fi vizibile pentru serviciile publice de ocupare a forței de muncă din toate țările participante, precum și pentru angajatorii înregistrați din toate țările care fac parte din rețeaua europeană de cooperare a serviciilor de ocupare a forței de muncă (EURES). Persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă pot, de asemenea, să consulte toate locurile de muncă vacante publicate pe portalul EURES.

Rezerva de talente a UE

Informații din partea ministerelor și a agențiilor naționale de ocupare a forței de muncă