Direct la conținutul principal
Solidaritatea UE cu Ucraina

Refugiații din Ucraina: accesul la locuri de muncă

Aceste informații sunt disponibile și în: ucraineană | українська | rusă | русский

Accesul la piața forței de muncă

Comisia Europeană colaborează cu diferiți actori, inclusiv cu autoritățile din Ucraina și cu diaspora ucraineană, pentru a asigura integrarea rapidă și eficace pe piața muncii a persoanelor care beneficiază de protecție temporară. După cum s-a reamintit în orientările menite să ajute persoanele care fug din calea agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei să obțină acces la locuri de muncă, la formare și la educația pentru adulți, există mai multe instrumente disponibile la nivelul UE pentru a sprijini acest demers.

În prezent, aceste persoane își pot corela competențele cu locurile de muncă vacante datorită proiectului-pilot privind rezerva de talente la nivelul UE, lansat de Comisie împreună cu Autoritatea Europeană a Muncii. În plus, pot dobândi noi competențe lingvistice și digitale de bază prin intermediul rețelelor din cadrul Pactului pentru competențe.

Limba ucraineană a fost adăugată în cadrul Instrumentului EU de stabilire a profilului de competențe al resortisanților din țările terțe, pentru a-i ajuta pe ucrainenii aflați în căutarea unui loc de muncă și pe cei care doresc să își continue studiile. 

După ce Comisia a publicat o recomandare și un raport comparativ pentru facilitarea recunoașterii calificărilor academice și profesionale obținute în Ucraina, angajatorilor și instituțiilor de formare le este acum mai ușor să înțeleagă competențele ucrainenilor care sosesc în UE. 

Comisia a pregătit un set de resurse pentru a-i ajuta atât pe ucrainenii care încearcă să obțină recunoașterea calificărilor, cât și pe cei care trebuie să interpreteze respectivele calificări. De asemenea, Comisia a comparat cadrele ucrainean și european în materie de calificări, împreună cu Fundația Europeană de Formare și cu statele membre ale UE.

Comisia continuă să sprijine serviciile publice de ocupare a forței de muncă din statele membre. Acestea joacă un rol esențial în stabilirea unor politici active în domeniul pieței forței de muncă pentru a utiliza în mod optim competențele noilor veniți.

De asemenea, oferă sprijin pentru măsuri precum stagii la locul de muncă, activități de consiliere, cursuri de limbi străine, programe de educație și formare profesională, prin diverse fonduri ale UE. 

Rezerva de talente a UE

Comisia a lansat o rezervă de talente la nivelul UE, bazată pe internet, pentru a-i ajuta pe ucrainenii care fug din calea invaziei ruse să își găsească un loc de muncă în UE.

Proiectul-pilot privind rezerva de talente la nivelul UE („EU Talent Pool”), disponibil în limbile engleză, ucraineană și rusă, este implementat prin intermediul portalului EURES. Acesta reunește servicii naționale și agenții private de ocupare a forței de muncă și angajatori din întreaga UE. EURES numără peste 3 milioane de locuri de muncă vacante și 4 000 de angajatori, cărora oricând li se pot alătura alții noi.

Proiectul-pilot privind rezerva de talente la nivelul UE le este deschis tuturor persoanelor care caută un loc de muncă și beneficiază de protecție temporară în temeiul Directivei UE privind protecția temporară sau de o protecție adecvată în temeiul legislației naționale care le conferă dreptul de a munci.

După înregistrare, instrumentul ghidează persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă pe parcursul unui proces care le ajută să își identifice competențele și să își încarce CV-ul. CV-urile publicate în cadrul proiectului-pilot privind rezerva de talente la nivelul UE vor fi vizibile pentru serviciile publice de ocupare a forței de muncă din toate țările participante, precum și pentru angajatorii înregistrați din toate țările care fac parte din rețeaua europeană de cooperare a serviciilor de ocupare a forței de muncă (EURES). Persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă pot, de asemenea, să consulte toate locurile de muncă vacante publicate pe portalul EURES.

Rezerva de talente a UE

Informații din partea ministerelor și a agențiilor naționale de ocupare a forței de muncă